Kernenergie onbetaalbaar zonder subsidies

Dit artikel verscheen eerder op de website van GroenLinkser Hans Groen.

Een recentelijk uitgekomen rapport in de Verenigde staten laat pijnlijk duidelijk zien dat kernenergie zonder zware subsidies van de overheid, een onbetaalbare vorm van energieopwekking is. De overrun aan kosten worden afgewenteld op de belastingbetaler. Ook voor Nederland geldt dit principe. Zonder de jarenlange subsidies zou kernenergie geen recht van bestaan hebben.

Al meer dan 50 jaar wordt kernenergie op verschillende manieren financieel zwaar ondersteund door overheden. Onderzoek, ontwikkelingskosten, infrastructuur, belastingvoordelen, opslag, vervoer en afdekking van operationele tekorten. Ellen Vancko van UCS’s Nuclear Energy and Climate Change Project stelt: “The cost of this technology continues to escalate despite billions in subsidies to both existing and proposed plants. Instead of committing billions in new subsidies that would further distort the market in favor of nuclear power, we should focus on more cost-effective energy sources that will reduce carbon emissions more quickly and with less risk.”

De voornaamste subsidie zit niet in de cashflow maar in het verplaatsen van de constructie risico’s van de centrales, overschrijding van budgetten, leningsproblematiek, incidenten die toch elk jaar weer plaatsvinden maar vanwege de beperkte impact het nieuws amper halen maar wel veel geld kosten, en de enorme kosten van transport en opslag.

Volgens het rapport overschrijden de subsidies 7 dollarcent per KWH. boven de gemiddelde prijs over de periode van 1960 tot 2008. Dit laat zien dat de kosten van kernenergie ondanks alle ontwikkelingen alleen maar zijn toegenomen.

Indien overheden een werkelijk level playing field zouden creëren op de energiemarkt, zouden de kerncentrales in de huidige constructie niet overeind kunnen blijven. Duurzame bronnen zijn nu al duidelijk competitiever dan kernenergie.

Het voorstel van Minister Verhagen om een nieuwe vergunning voor een kerncentrale te gunnen, is in deze tijd dan ook verbijsterend. De overheid is verplicht om deel te nemen aan kerncentrales met alle enorme kosten van dien. Naast deze verplichte investering betekent dat ook weer jaren van subsidie voor waarschijnlijk de duurste rechtse hobby die er bestaat. Kernenergie is economisch onrendabel. Tijd om ermee te stoppen, zeker gezien het feit dat er voldoende alternatieven zijn.

bron: nuclear power not viable

NB: 03-03-2011

Een aantal reacties stelden dat er geen onderbouwing is voor dit stuk. Ten eerste vlak hierboven staat het bronartikel op grond deze blog is geschreven. Daarnaast wil ik lezers die mochten twijfelen of de onderbouwing te summier vinden graag wijzen op de volgende links:

M.I.T.

Roadmap 2050

Rapport subsidies

Dit zijn slechts enkele verwijzingen. Wie een volledig overzicht wil hebben, kan zelf op onderzoek gaan,[google is yr friend] of bijvoorbeeld contact opnemen met Greenpeace die voldoende wetenschappelijke artikelen voorhanden heeft.

10 gedachten over “Kernenergie onbetaalbaar zonder subsidies”

 1. Slecht artikel. Waarom? Hierom:
  – Er wordt “een rapport” genoemd, maar verder geen bronvermelding.
  -” Ook voor Nederland geldt dit principe”. Waarom geldt dat dan “in principe”. Alweer geen onderbouwing.
  – “Al meer dan 50 jaar wordt kernenergie op verschillende manieren financieel zwaar ondersteund door overheden”. Hoe dan, en met hoeveel geld? In Frankrijk draait de energiemarkt volledig zelfstandig en winstgevend. Onzinargument dus.
  – Ellen Vancko? Er wordt dus slechts één “expert” aangehaald?
  – Hele alinea “De voornaamste subsidies … transport en opslag.” in het geheel niet onderbouwd.
  – Volgende alinea alweer dat mysterieuze rapport…
  – Alinea “Indien Overheden … duidelijk competitiever dan kernenergie.”, het wordt wat saai, maar alweer niet onderbouwd. Welke duurzame bronnen? Zonne-energie en windenergie is of was zeer hevig gesubsidieerd, andere vormen van duurzaam opwekken van energie verkeren nog in een dusdanig prematuur ontwikkelingsstadium dat er niet gesproken kan worden van kosten-efficiency.
  – Afsluitende alinea is nog wel de meest tendentieuze. Zogenaamde “duurzame energie” wordt zeer hevig gesubsidieerd, zonder aantoonbare resultaten. De Nederlandse overheid subsidieert zelfs bijstoken van biomassa, een opwekking die net zo vervuilend is als het stoken van kolen, maar vanwege het woordje “bio” wordt gerekend tot een min of meer groene wijze van opwekken. Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/subsidieregeling-duurzame-energie-sde

  Concluderend en samenvattend: nu het opwekken van energie middels kernsplitsing schoner, goedkoper en makkelijker blijkt te zijn dan zonnepanelen en windmolens, probeert de milieubeweging op een andere manier haar gelijk te krijgen. Bijvoorbeeld door het schrijven van onduidelijk, onsamenhangende en niet-onderbouwde artikelen…

 2. @1 Even bij ministerie van financiën onder cova (opslag kernenergie afval) en we zien een garantie van 1,3 miljard euri staan. Dit bedrag zal gegarandeerd groeien en in de toekomst gegarandeerd een keer moeten worden uitgekeerd. Dit is een van bovenstaand genoemde risico’s welke niet op de markt gedekt kunnen worden. Voor de overige subsidie’s verwijs ik naar ELI en Infrastructuur. Je moet even zoeken want eea staat er niet duidelijk in. Happy Hunting.

 3. Voor een aardig overzicht van kernenergiesubsidie’s kijk hier. Overigens is de milieubelasting bij groene energie een goed voorbeeld van een marktverstorende belastingheffing ten gunste van vervuilende energie.

 4. Om wereldwijd bio brandstof te verbouwen om het in de polder te verbranden is mi niet erg slim. Vervelend gevolg is dat de voedselprijzen alleen maar zijn gestegen.

 5. Ik heb even het artikel opnieuw opgehaald bij de leverancier en er staan diverse doorklikjes en bronnen bij vermeld, al dan niet er later bij gezet.

 6. Stel dat kernenergie supergoedkoop is dan nog moeten we er miz niets meedoen. Als ik het goed heb moet het afval enkele duizenden jaren worden opgeslagen. Wat weten wij nog van pak em beet drieduizend jaar terug. Ongeveer niks. Zelfs de locatie van beroemde beschreven veldslagen of de ark van Noah 😉 weten we niet. Nee laten we er aub verre van blijven.

 7. Sjef Schreef:

  Maar zover zijn we nog niet.

  Sterker nog, transmutatie zit na 30 jaar nog steeds in de “onderzoeksfase” 😛

  Overigens zullen door transmutatie de kosten van kernenergie toenemen. De transmutatietechnieken zijn slechts toepasbaar voor een deel van de componenten waaruit radioactief afval bestaat. Ook bij succesvolle toepassing van transmutatietechnieken blijft restafval over, waarvoor langetermijnopslag noodzakelijk is. Het bestaande radioactieve afval kan in ieder geval niet met transmutatietechnieken bewerkt worden, omdat men het afval verglaasd heeft.

  http://www.snm.nl/page.php?pageID=76&itemID=4344&themaID=7

 8. Het huidige Borssele kan alleen draaien dankzij de voortgaande subsidie van ons burgers, in de vorm van een onzichtbare risico premie die wij (vooral in Zeeland t/m Rotterdam) bijdragen.

  Alle kerncentrales in de wereld hebben samen ~10.000jaar gedraaid.
  Er zijn 2 grote ongelukken geweest = 1 : 5.000 jaar.

  Tot voor kort ging de noodkoeling van Borssele gegarandeerd onderuit bij dijkdoorbraak. Dat geeft een Fukushima scenario waarbij wellicht zelfs Rotterdam (Z-W wind) moet worden ontruimd.
  Volgens Rijkswaterstaat is de kans op dijkdoorbraak 1 op 5.000jaar…

  Ook nu nog is niet getest dat Borssele het houdt bij dijkdoorbraak…
  De overheid wil nu (op kosten belastingbetaler) de dijken daar extra verhogen (=subsidie) zodat kans 1 per 10.000jaar wordt (nog veel te weinig)…

  Borssele gaat ook een Fukushima scenario volgen als er een stevig vliegtuig tegenaan vliegt (bv. wraakneming op NL door Afghaan omdat we in Uruzgan zijn familie hebben vermoord)!

  Gezien alle feiten is het risico op een groot ongeluk à Fukushima minimaal 1 per 5.000 jaar…

  In ons dichtbevolkte landje met winden richting randstad betekent dat blijvende evacuatie van al gauw 0,5mln mensen alsmede waarde vernietiging (onroerend) goed & infra. Niet verhaalbare schade ~1000miljard…
  Een schadepremie van 1000miljard/5000= 200mln per jaar!

  Een bedrag dat jaarlijks onzichtbaar wordt gesubsidieerd door de burgers vanwege het ongedekte risico dat Borssele oplevert!

  Als Borssele die schade premie zou moeten betalen dan zou het direct sluiten omdat zijn elektriciteit dan veel te duur wordt (daarom beperkt de kernenergie wet zijn aansprakelijkheid)!

  Economisch geredeneerd moeten wij Borssele derhalve direct sluiten!

  Overigens:
  – is Borssele ontworpen voor 30jaar, en nu een ~40 jaar oude (verouderde) centrale.
  – heeft Borssele niet het deskundige reserve personeel dat Tepco (runt >10kerncentrales) wel kon inzetten toen het Fukushima personeel de max. stralingsdosis had opgelopen. Daardoor werden de gevolgen daar beperkt.
  – heeft het personeel van Borssele niet de benodigde kadaver discipline om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Wat Tsjernobyl en Tepeco personeel wel hadden.
  – is de controle op Borssele in handen gekomen van het Min.van Economische zaken (Verhagen), voorstander van
  meer kernenergie…

  Dat alles maakt dat de kans op een grote calamiteit niet alleen veel ongunstiger is dan 1 op 5000jaar, maar ook dat de gevolgen veel ernstiger worden.
  Dus die schade premie van 200mln/jaar is waarschijnlijk nog te laag.

Reacties zijn gesloten.