Katholieke kerk loopt nog steeds minstens 100 jaar achter

Hij lijkt toch zo modern en vrijdenkend en flexibel, die paus Franciscus, maar pastoor Boogers van de Norbertusparochie te Utrecht baseert zich wel degelijk op zijn uitspraken als hij zegt parochiemedewerker Gralike te willen ontslaan omdat zij ‘niet kan worden gekwalificeerd als een katholiek met een levensstaat die met de leer van de kerk en het kerkelijke recht correspondeert’.

Rhianna Gralike is een vrouw die ooit als man door het leven ging, en op de een of andere manier weten de huidige vertegenwoordigers van een instituut dat zich baseert op een circa 2000 jaar geleden onstane woestijngodsdienst zoals beschreven in enkele geschriften van onduidelijke herkomst, precies hoe de opstellers, dan wel de al dan niet echt bestaand hebbende inspirator van voornoemde geschriften, gedacht zouden hebben over transgenders. Dit staat namelijk nergens. Wel staat er iets over homoseksualiteit tussen mannen, en dat dat niet mag. Daar houdt de katholieke kerk inderdaad officieel nog steeds hardnekkig aan vast, alhoewel ik ervan overtuigd ben dat veel van haar leden daar anders over denken. Om te beginnen Rhianna zelf, neem ik aan.

Ik vraag me altijd af wat iemand zoekt in zo’n kerkgenootschap dat haar levenswijze principieel afkeurt. Mijn moeder en twee vriendinnen wezen de katholieke kerk onder andere al af puur vanwege de achterstelling van de vrouw daarin (zij mochten immers geen priester worden, alhoewel ik toevallig afgelopen weekend wel een herdenkingsdienst bijwoonde van een overleden oom waar een vrouw de mis hield, dus men gaat vooruit).

Misschien hoopt Rhianna van binnenuit een verandering teweeg te brengen in een van de meest conservatieve instituten ter wererld, de Katholieke Kerk, waarbij ik haar veel sterkte en wijsheid toewens.