Kapotbezuinigen of kapotlenen?

Ik begon aan een berichtje op nu.nl over dat groei van de werkgelegenheid voorlopig uit blijft. “Ja, dat zal best” dacht ik. Toen las ik:

 “Volgens een dinsdag gepubliceerd rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht neemt het aantal banen in Nederland tot 2018 nog met zo’n 14.000 af.”

Pardon? 2018?? Dat is dus nóg eens vier jaar 700.000+ werkelozen! Het aantal banen neemt af, en de bevolking nog steeds toe, dus die werkeloosheid groeit met meer dan die 14.000. Dat is nog eens vier jaar crisis, of liever: dit is geen crisis meer, dit lijkt de nieuwe status quo wel te worden. Je hebt het dan over negen jaar crisis in totaal, dat zijn jaren dertigtoestanden.

 “Door het bezuinigingsbeleid van het kabinet verwachten de onderzoekers onder meer een forse banenkrimp binnen het openbaar bestuur en diverse overheidsdiensten (min 2 procent). Ook gaan ze ervan uit dat het aantal banen in de industrie voorlopig blijft dalen.”

Nou, gaat helemaal fantastisch, dit beleid dus. Let wel: ik ben geen econoom maar ik weet wel dat er twee kanten aan willkeurig welk beleid zitten: in het ene extreme geval lopen je schulden en dus rentelasten volkomen uit de hand, in het andere extreme geval bezuinig je de economie kapot, en waar de juiste middenweg ligt weet ik ook niet, en weet misschien wel niemand. Het lijkt erop dat we momenteel de economie kapot aan het bezuinigen zijn, maar wij kunnen geen wereldwijd besteedbaar gratis geld bijdrukken zoals de Verenigde Staten, dus onbeperkt lenen is ook geen optie.

Het kan zijn dat we gewoon voor diverse decennia de sjaak zijn. Die dingen gebeuren namelijk gewoon. Gouden tijden voor de dwangarbeiderspartijen, in ieder geval. Er moet en zal immers geparticipeerd worden, of er nu banen zijn of niet.

13 gedachten over “Kapotbezuinigen of kapotlenen?”

 1. Toevallig heb ik wel economie gestudeerd. Dat zegt overigens weinig, want zoveel economen, zoveel meningen.

  Een uitweg uit de crisis is verdere Europese integratie. Dan kan de EU net als de VS zelfstandig een economisch beleid op poten zetten. Zolang in Europa kleine landjes ieder op zich iets proberen, zijn ze ieder langdurig de sjaak.

 2. Maar volgens een ooit gesloten akkoord tussen ‘het beste kabinet sinds Seys Inquart’ en de opportunisten van bankenpartij D66 en de kneuzen van D66 2.0 00kwel Toen Links geheten en Kees (de genocideverheerlijker) van der Staaij die ook weer op de achterbank zit bij de hihaho-howdy ‘koop een auto, zit niet te somberen’ premier zouden er tot 2040 toch maar liefst 50.000 banen bijkomen?
  Overigens, die fixatie op banengroei en economische groei is so wie so levensgevaarlijk voor de toekomst van de mensheid en de Aarde. Onbeperkte groei op een beperkte planeet…idioter kan het nauwelijks.

 3. Ik denk dat er maar één oplossing is tegen de armoede, het verlagen van het minimum loon. Let maar eens op.

 4. “Er zijn op dit moment ongeveer 240.000 mensen met een Wajong-uitkering voor jonggehandicapten.” Klijnsma verwacht dat 140.000 van hen gewoon kunnen werken. (nos, gister).

  GEWOON werken, zo rollen de sociaal-democraten, het is namelijk zo goed voor die mensen hè, heerlijk erbij te mogen horen als fabrieksslaaf, dat geeft ze zelfvertrouwen.

  Die mensen gaan dus eerst de bijstand in, héél soms heb je daar recht op, maar meestal, bij samenwonen bijvoorbeeld, niet. Door Strenge Meesteres Jetta Klijnsma wordt héél verschrikkelijk hard met de zweep gelagen als in 2026 bedrijven deze mensen niet geholpen hebben aan een of ander rotbaantje. Mens, ze lachen jou en die PvdA van je keihard uit.
  Hoezo armoede? Hoezo werkelozen? Leg maar uit PvdA. Daar hebben vooral de mensen recht op die uit angst toch al snel ja en amen zeggen.

 5. @Vinkleuk: ja, bijna gratis arbeid helpt goed tegen de armoede van die arme ondernemers, nietwaar? twee, drie banen nemen om rond te komen, daar wordt een mens pas gelukkig van.

 6. Een non keuze.

  BEIDE NIET en dat hoeft ook niet. Stop met de JSF en je heb geld voor zaken waar je nu op bezuinigd en zie daar de economie zal zich gaan herstellen. Je hoeft dan niets te lenen en je bezuinigd op zaken die we niet nodig hebben zoals HRA voor graaiers en die JSF. En bankiers tegen hun graaiwerk afgnemen en dat gestolen vermogen teruggeven aan het volk. Die 7 bankiers die ieder even 13 mil. euro in hun zak stoppen en een schijntje teruggaven aan de belasting.

  Ze moeten nu eens echt gaan nadenken en prioriteiten stellen en die eigenbelang van VVD types aanpakken. Weet dat rechts Nederland dat niet kan en niet wil ook die 1000 euro dombo’s die niks bij die VVD te zoeken hebben.

 7. Het is niet anders – in tijden van crisis probeert iedereen zijn eigen hachje te redden. Net Vinkleuk.

  Toen het economisch goed ging was VVD bezig duizenden goedkope arbeidskrachten uit het buitenland binnen te halen omwille van veel poen afkloppen.
  Geen ene ezel die aan integratie of inburgering dacht. Gewoon makkelijk geld afkloppen. Klaar!

  Nu dat we in de algemene economische crisis zitten, zijn de buitenlanders het grootte probleem. Niet degen die ze hebben bewust geïmporteerd om geld af te kloppen. Mensen zijn makkelijk voor gek te houden. Voorbeeld:

  Twee-drie jaren geleden kwam men met een zeer manipulatief onderzoek over “vergrijzing”en “zorgkosten” die gemanipuleerde gegevens bevatte waaruit zou blijken dat de zorg onbetaalbaar zou zijn en moest meteen geprivatiseerd worden (neoliberale Walhala). In dezelfde tijd gingen de banken fout en werden met belastinggeld gered, bleef doch neoliberaal men rondbazuinen dat de zorg de grootste probleem was.

  Wat eigenlijk niet klopt. Het is gewoon een politiek item geworden. Nieuwe bron voor neoliberaal-corporatief poen afkloppen. Niet de zorg voor mensen is belangrijk, wel de poen.

  Hetzelfde met de algemene economische crisis – de totalitaire neoliberalen dulden maar een weg en het is naar inkrimping van de economie ten bate van een klein elitair corporatief groepje die zijn winsten voor de toekomst moet waarborgen. Eindeloos bezuinigen.
  Het rest moet naar minimale inkomen en “participatief”arbeid in de komende jaren verlangen.

  Tenzij ’s een keertje de kiezers beslissen om een ander weg uit te proberen.

 8. De Nederlandse economie heeft een paar “Probleempjes”. 1: Het heeft een fors overschot op handelsbalans. Veelal wordt dit geweten aan de export, je kunt ook stellen dat de import achterblijft bij de export, al vele,vele jaren zelfs. Die import blijft achter simpel omdat de vraag achterblijft, m.n. de vraag vanuit de consumentenhuishoudens. Die hebben gewoon te weinig geld en nog flinke schulden ook. Oorzaken zijn denk ik bekend, belastingverhogingen, btw verhoging etc. In Nederland dalen de consumentenbestedingen al meer 2 jaar achtereen. Door de jarenlange loonmatigingen die niet gecompenseerd werden door verlaging van de loonbelasting verkeert NL. defacto in een Onderbestedingscrisis. Deze Onderbestedingscrisis zal lang aanhouden omdat NL. consument zeer grote schulden heeft en zal blijven proberen te “deleveragen”. 2: De aanhoudende begrotingstekorten die gefinancierd moeten worden op de internationale Kapitaalmarkten en dus stijging van de staatsschuld. 3Het verlies van de triple A status was al ingecalculeerd door de financiele markten en de “spread” t.a.v. Duitse obligaties was al vergroot. Kortom hogere rente over grotere staatsschuld. Wen er maar, het is nog lang niet voorbij. Wel bij de volgende verkiezingen Bruin 2 wegstemmen. Mvrgr.

 9. @laerwainenzovoort, nee, nu snap ik het. Ik dacht altijd dat het banksysteem, banken en vage ratingbureautjes en het hele kapitalistische produktiestelsel dat mensen als wegwerpartikelen beschouwt de oorzaak is van alle ellende. Maar nu snap ik het: wij deleveragen niet genoeg. En als we nou maar genog delveragen, krijgen al die ratingbureautjes met hun trippelaatjes wel weer vertrouwen en komt het helemaal goed…toch?
  Maar volgens mij lul je maar gewoon wat om interessant over te komen. En dat is je dan niet echt goed gelukt. Next.

 10. Hebt u vandaag al gedeleveraget? Ik deleverage, jij deleveraget, wij hebben gedeleveraget, zij zouden wel eens hebben durven blijken schijnen te deleveragen…
  Zo, en nu een teiltje.

 11. ralph;

  stel je hebt een hypotheek van 200.000 euro a 5% = 10.000 rente per jaar
  belastingcorrectie 30% dus nettolast 7000.
  Daarnaast heb je een spaarrekeing van 10.000 a 3% = 300 per jaar.
  dan kun je overwegen om bv. de lening tbv je huis aextra af te lossen.
  of denk eens aan degenen (ikzelf bv.) die en een beetje spaargeld hebben en een creditcard met een rentelast vn 12%
  duidelijk is wel dat met oude denkbeelden over volledige werkgelegemheid, alleen werk aanpakken dat je leuk en interesant vindt, tot aan je pensioen op dezelfde stoel blyven plakken etc. het niet redt.
  Of de huidige politieke partyen en vakbonden de de moed hebben de consequenties eerlijk aan de bevolking te vertellen betwyfel ik.
  Wel ben ik er zeker van dat het grootkapitaal helaas flexibel genoeg is om hier wel gebruik van te maken.
  Tussen de jaren dertig (er waren nog bakfietsen en hondenkarren en 2013 computers en robots in de fabrieken is toch een groot verschil.

Reacties zijn gesloten.