Kabinet-Netanyahu achter controversiële wet die bepaalt dat Israel ”natiestaat is van het Joodse volk”

Het Israelische kabinet heeft zondag in principe een wet aanvaard waarin Israel het ”historische vaderland en de natiestaat van het Joodse volk” wordt genoemd. De kabinetszetting verliep stormachtig, want het gaat om een uiterst controversieel plan dat door tegenstanders ”een misdaad jegens de democratie” en de definitieve bezegeling van de tweede rangs status van de Arabische minderheid wordt genoemd. Veertien ministers stemden voor, de vijf ministers van Yair Lapids Yesh Atid-partij plus Tzipi Livni van Tnua stemden, na stevige woordenwisselingen, tegen. Het voorstel was overigens een gematigder versie van twee wetsontwerpen van uiterst rechtse Knessetleden, één van Ayelet Shaked en Yariv Levin, en het andere van Zeev Elkin. In de oorspronkelijke versies was sprake van het afschaffen van Arabisch als tweede officiële taal, en van het principe dat het democratische karakter van de staat ondergeschikt is aan het Joodse karakter ervan. Naar het zich nu laat aanzien gaan die passages eruit, want de drie indieners van de twee voorstellen zullen hun voorstellen intrekken, in ruil voor een gematigder versie van premier Netanyahu zelf, die gebaseerd is op 14 principes die nog verder moeten worden uitgewerkt, maar die in ieder geval bepalen dat alle burgers dezelfde persoonlijke rechten hebben. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist