Kabinet gaat uitslag referendum serieus nemen *kuch*

Klov_Palace._Listed_ID_80-382-0462._-_8_Pylypa_Orlyka_Street,_Pechersk_Raion,_Kiev._-_Pechersk_28_09_13_396
Het Klovsky Paleis in Kiev

Het kabinet heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het raadgevend referendum – associatieakkoord Oekraïne. Zoals verwacht komt het er op neer dat het kabinet de uitslag, de gevolgen en de te volgen weg eerst eens uitgebreid gaat bestuderen alvorens een besluit te nemen. M.a.w: kijk niet vreemd op wanneer een eventueel besluit over de Kerst getild wordt.

Onder deze omstandigheden is het duidelijk dat ratificatie nu niet zonder meer doorgang kan vinden. Dat vereist dat het kabinet zorgvuldig omgaat met de uitslag en het gevoerde debat. Daarvoor is een gedegen proces nodig, waarvoor het kabinet de daarvoor noodzakelijke tijd zal nemen.

Niet dat het er verder iets toe doet wat het kabinet besluit want Frankrijk en Duitsland hebben al aangegeven zich niks aan te zullen trekken van het marginale groepje dat onder aanvoering van de extreemrechtse hoaxers van GeenStijl tégen het verdrag gestemd heeft.

Download hier.