Kabinet en Van Miltenburg proberen gasdebat Groningen over verkiezingen te tillen

De PvdA staat al vele maanden lang griezelig laag in de peilingen, maar ook de VVD begint te laatste tijd onrustbarend snel te zakken, dus is het begrijpelijk dat beide partijen geen zin hebben in een mogelijk uiterst moeizaam verhaal. Een verhaal dat ze zullen moeten houden ter verantwoording van het feit dat de veiligheid van Groningers nauwelijks aan de orde geweest lijkt te zijn bij de gaswinning aldaar, zoals uit het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) naar voren schijnt te komen. De VVD en PvdA blokkeerden dan ook een regulier debat hierover op korte termijn, minister Kamp had volgens hemzelf namelijk eerst even zes weken nodig om voldoende smoezen bij elkaar te verzinnen met een adequaat antwoord te kunnen komen, wat heel mooi ná de Provinciale Statenverkiezingen valt.

Het dertigledendebat dat daardoor vervolgens aan de orde kwam werd door de zoals altijd enorm flexibele en democratiebevorderende Kamervoorzitter Van Miltenburg strategisch helemaal onder aan de lijst van te voeren debatten geplaatst. Toen vervolgens alle oppositiepartijen hun debataanvragen terugtrokken om het gasdebat alsnog bovenaan de lijst te krijgen zegde Van Miltenburg toe er nog eens over na te willen denken. Tot zover het functioneren van ons democratisch systeem. Morgen volgt er uitsluitsel over deze kwestie.