Joden en Palestijnen

Ik wil geen heibel, dus ik schrijf maar iets over Joden en Palestijnen.

Onze meester vertelt
In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de Joden in Europa vermoord. Ook in Nederland wisten de Duitsers ondanks het heftige verzet van de ambtenaren en de Nederlandse bevolking de Joden toch af te voeren naar de vernietigingskampen.

Na de Tweede Wereldoorlog vertrokken de overgebleven Joden naar Palestina. Palestina was toen een leeg stuk woestijn, dat de Joden zagen als het beloofde land. Dat was ook zo, want dat staat in de bijbel. Op dit stuk woeste woestijn woonde een paar Palestijnse nomaden, die er in de loop van honderden jaren eigenlijk niets aan gedaan hadden om het gebied te ontwikkelen.
De Joden gingen hard aan de slag om het land te ontwikkelen. Ze stichtten kibboetsen, alwaar alles gemaakt werd wat ze nodig hadden. Ook begonnen ze het land te bewerken. Iets wat de Palestijnse nomaden nooit gedaan hadden. De woestijn kwam tot bloei.

Het beloofde land
De Palestijnse nomaden en de omringende landen waren afgunstig op zoveel werklust en welvaart. Toen de Joden de staat Israël uitriepen, waar ze gezien de ontberingen in Europa het volste recht op hadden, vielen de Palestijnen, opgehitst door en met hulp van de Islamitische omliggende landen, Israël binnen. In een heroïsche strijd die volgde versloeg de nieuwe staat Israël alle vijanden en ging het een glorieuze toekomst tegemoet. Tot de dag van vandaag zijn de omliggende volkeren afgunstig op de Joden en willen ze de Joden de zee indrijven.

Maar de staat Israël verdient onze onvoorwaardelijke steun, aangezien het een stukje democratisch Europa is, met mensen die tenminste wel iets willen maken van hun leven. Daarom krijgen ze bij het Eurovisiesongfestival altijd 12 punten van Nederland. Op het laatste songfestival hadden ze eigenlijk weer moeten winnen. Jan Smit tipte ze tijdens de uitzending ongeveer vijf maal als winnaar, maar het mocht niet zo zijn.

Tot zover het verhaal waarmee je in Nederland bent opgegroeid
Naarmate ik ouder werd, begonnen mij andere verhalen te bereiken. Ook de invloed van internet moet daarbij niet onderschat worden. Langzamerhand kwamen er mensen die een genuanceerder beeld schetsten van de situatie. Zelfs oud-ministers, die toch altijd het basisverhaal hadden aangehangen lieten plotseling andere verhalen horen.

Ikzelf hou er helemaal een vreemde theorie op na. Niet de Duitsers hebben de Joden alleen vermoord, de rest heeft heel erg zijn best gedaan om mee te helpen. Nederland is het tweede land in Europa, waar er procentueel de meeste Joden zijn afgevoerd en van wie er de meesten van zijn vermoord. 102.000 Nederlandse Joden hebben het niet overleefd.

Etnische registratie
Wij hadden een perfectie etnische en godsdienstige gemeentelijke registratie. Je kan hier vierhonderd jaar wonen, maar een echte Nederlander word je natuurlijk nooit. In het gemeentearchief stond duidelijk dat je een Jood was. Lekker belangrijk om te registreren, tot er kwaadaardigen aan de macht komen.
Toch schijnt er een partij te zijn in de tweede kamer die ook voor etnische registratie is. Dan ben je natuurlijk niet goed bij je hoofd, of je hebt kwaadwillende bedoelingen. Maar goed, ik dwaal af. De Christelijke moraal vond eigenlijk niet dat je tegen het gezag in mocht gaan en velen deden hun best om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren.
Flink wat Joden verborgen zich, maar die hebben we nog aan kunnen wijzen en Joden die terug kwamen werden als lastig ervaren, want die wilden hun spullen terug.

Idiote theorie
Dit alles heeft mijn idiote theorie doen ontstaan, dat we in Nederland een complex hebben opgelopen ten opzichte van de staat Israël. Er schijnt zelfs een politieke partij te zijn die de vlag van Israël aan de muur heeft hangen in hun kantoor. Te idioot voor woorden natuurlijk, maar ze bevestigen wel mijn theorie. Die geloven nog steeds in het sprookje dat ik in begin heb verwoord. Maar die geloven waarschijnlijk ook nog steeds in Sinterklaas.
Ondertussen is er een haast onoplosbaar probleem ontstaan in het Midden-Oosten rondom de staat Israël, waarbij Nederland nog steeds een heel klein onderdeeltje vormt van dit probleem.

Yad Vashem
De laatste opmerking die ik wil maken is dat er ook veel Nederlanders (5009) zijn geweest die met gevaar voor eigen leven zich wel hebben ingezet voor de Nederlandse Joden. Hun namen zijn vernoemd in Yad Vashem. Volgende keer de uitkomst van het etentje dat ik had met aanhangers van George Bush en enkele inwoners van de staat Israël. Waarvan de helft (van de Israelieten) het zelfs met me eens was. Was me dat wat!

12 gedachten over “Joden en Palestijnen”

 1. Ik wil hier nog even aan toevoegen dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat eigenlijk niet de moffen met de Holocaust zijn begonnen maar de Palestijnen.
  Hitler wilde namelijk graag de Joden hun zin geven, om hun naar Palestina te laten vertrekken, dus precies wat ze zelf al meer dan een halve eeuw wilden.
  Maar ja, die Palestijnse moefti die er zat zag het niet zitten om 6 miljoen Joden het land binnen te zien trekken, nota bene het land wat al 3300 jaar van de Joden was.
  Tja, toen kon Hitler eigenlijk niet anders dan ze om zeep brengen, want het was gebleken dat de Joden weliswaar best goeie jongens en meiden waren, maar dat ze wel medeschuldig waren aan bijvoorbeeld de bankcrisis van 1929 net zoals de moslims dat nu zijn omdat ze immers uit olielanden komen waar ze veel te veel geld voor de olie vragen en bovendien hun ideologie willen opdringen.
  Dus het is allemaal wel degelijk de schuld van de Palestijnen en de moslims.

 2. `Naarmate ik ouder werd, begonnen mij andere verhalen te bereiken.’ schreef je.
  Inderdaad, die bereikten mij ook. Daar heb ik ook een stukje over geschreven: zie:
  https://krapuul.nl/blog/52920/de-ziozege-van-67/

  Overigens explosief onderwerp, vooral zo tegen 9 november, nu de jaarlijkse kristalnachtherdenking weer de nodige emoties op gaat roepen die niet onderdoen voor halloweensentimenten. De propagandamachine van dat staatje ten oosten van Cyprus zal ook hier binnenkort wel weer overuren maken. 🙂

 3. en God was heel blij dat de Zionisten kwamen , want bij al die Kibbotsen stonden vanaf het begin al olijfbomen die er uitzagen alsof ze al 150 jaar kwamen , en wegen lagen er ook al , en de hopen steen die in de buurt lagen die zo sterk leken op weggebuldozerde resten van een Palestijns dorp , wél , die lagen daar natuurlijk als teken van God wat die luie nomaden hadden kúnnen bouwen als ze de moeite hadden genomen .. ( voor zover het evangelie volgens de Christen-Zionist )

 4. Hai weer Saloonxxxxx.
  Je verhaal zou moeten kloppen Sarkozy, die tevens jood is, die tevens Premier van Frankrijk is, weetjewel, heeft JA op de toetreding van Palestina, als onafhankelijke staat, tot Unesco gestemd. Terwijl Nederland, VS, Duitsland NEE erop hebben gestemd. Vredelievend zoals we zijn.

 5. Al Bakrastani Schreef:

  en God was heel blij dat de Zionisten kwamen , want bij al die Kibbotsen stonden vanaf het begin al olijfbomen die er uitzagen alsof ze al 150 jaar kwamen

  Geheel volgens de Bijbel dus.
  Deuteronomium 6
  10 Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd,
  11 huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant. Als u daar in overvloed leeft,
  12 zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.

  Overigens zie hoe mooi de democratie is.
  Met een overweldigende meerderheid van 159 stemmen vóór toetreding van Palestina tot de UNESCO (NB: Er waren 52 onthoudingen. Onthoudingen worden geacht vóór te stemmen)
  De VS, Nederland en Israël waren 3 van de 14 tegenstemmers.
  Wel, dan blijkt dus dat de meerderheid eigenlijk tegen stemt en dus is het heel redelijk dat de VS haar bijdrage intrekt ($ 60.000.000, ofwel 20% van het budget, wat verhoudingsgewijs veel minder is dan Nederland met 5 miljoen euro)

 6. Toch schijnt er een partij te zijn in de tweede kamer die ook voor etnische registratie is.

  Kort nadat we getrouwd waren, kregen we een boze brief van de gemeente omdat we ons geloof niet hadden ingevuld bij onze inschrijving bij de Burgelijke stand. Dat was namelijk verplicht.
  Een paar maand later kregen we bezoek van een dominee o.i.d. (mijn vrouw is Christelijk) die een beetje kriegelig vroeg wat er aan de hand was.
  We hoefden uiteindelijk niet de verplichte vrijwillige bijdrage aan de kerk te betalen.

 7. Al Bakrastani Schreef:

  @6 er zijn maar heel weinig Egyptische Joden hoor …

  Ja, ze zijn er al 3300 jaar geleden vertrokken. Totaal toen met z’n 621.000-den
  Eén van hen, ene Mozes had een moord gepleegd en dat mocht toen niet van de Egyptische wetten en dat terwijl toen de Joden dat best nog wel mochten.
  Pas tijdens die vlucht van die Joden kregen ze van God het wetboek van strafrecht in handen in de vorm van een stuk steen waarop de 10 geboden geschreven stonden. Pas toen is bepaald dat gij (wij dus) niet mochten doden. “Mochten”! Tegenwoordig is men er weer wat meer genuanceerder over gaan nadenken.
  Joden en Amerikanen als uitverkorenen en door God gebleste mensen mogen t.a.t. moorden zolang ze maar eerst aan God vragen. Ze hoeven zich dus niets aan te trekken van democratie of aardse wetten.

 8. @5
  Sarkozy is president, niet premier.
  Frankrijk heeft sinds de machtsgreep va De Gaulle in 1958toch steeds een andere buitenlandpolitiek gevoerd dan “de Atlantische wereld” zoals die zo fijntjes wordt genoemd. De joodse achtergrond van de president maakt hier niets in uit.

 9. @ 10
  Het was de grootvader van Sarko (dhr Mallah) die joods was. Sarko zelf is heel erg RK,door de paus zelfs benoemd tot ere-kannunik. Hij haalt overal het “Joods-Christelijk erfgoed” bij ( zou hij familie in Venlo hebben?) heeft de veelal islamitische bewoners van de banlieux uitgescholden voor racaille en de Roma gedeporteerd. Het verschil tussen hem en zijn Venlose geestverwant is dat hij geslepen genoeg is om wat betreft buitenland-politiek in de gaten de houden aan welke kant zijn croissantje gesmeerd is.
  @7
  Etnische registratie wordt sluipend en geniepig doorgevoerd: bij minstens drie medische onderzoeken heb ik al fomulieren gehad met de vragen: waar bent u geboren, waar zijn uw vader en moeder geboren, welke taal spreekt u thuis. Gewoon oningevuld teruggeven met de mededeling: ik werk niet vrijwillig mee aan etnische registratie.

 10. Arnold J. van der Kluft Schreef:

  @5
  Sarkozy is president, niet premier.
  Frankrijk heeft sinds de machtsgreep va De Gaulle in 1958toch steeds een andere buitenlandpolitiek gevoerd dan “de Atlantische wereld” zoals die zo fijntjes wordt genoemd. De joodse achtergrond van de president maakt hier niets in uit.

  Klopt en het is leuk om erover te kletsen. 😛

Reacties zijn gesloten.