Januari 2016. Wat een rotmaand!

Massahysterie

Het begon op de eerste al met hysterisch alarm omtrent ongeregeldheden tijdens de nieuwjaarsviering in Keulen. Een grote groep Arabisch uitziende mannen of Noord-Afrikanen had grote aantallen vrouwen aangerand. Zonder enige vorm van nader onderzoek ging dit als een feit de wereld over. Herhaalde oproepen van de politie leverden uiteindelijk een duizendtal aangiftes op en uren filmmateriaal. Het bleef lastig om daadwerkelijk tot bewijzen te komen. Vanaf het begin was er al sprake van mogelijke nepverklaringen van nepgetuigen, die werden genegeerd. Uiteindelijk blijkt vandaag dat het best vaak voorkomt dat vrouwen valse aangiftes doen tegen vooral allochtonen. M.b.t. Keulen is 1 feit van valse aangifte al zeker. De kans dat op korte termijn duidelijk wordt wat zich precies heeft afgespeeld is klein.  De mogelijkheid van overdrijving en politiek machtsspel is in elk geval niet uitgesloten. Resultaat is dat nu ook in Duitsland Tunesië, Algerije en Marokko op de lijst van veilige landen staan. (Deze lijsten zijn een betrekkelijk nieuwe wapen in de strijd tegen de vluchteling).  Een aanvraag voor (politiek) asiel is nu zo goed als uitgesloten.

Het aantal vluchtelingen beperken.

Dat was nog maar het begin. Maar de Noord-Afrikaan is wel op de kaart gezet als gedoodverfde zondebok. We weten nu dankzij Timmermans dat deze gelukzoekers het grootste deel uitmaken van de stroom vluchtelingen die nu definitief zijn ontmaskerd als economisch gelukszoeker. Er is dus geen belemmering deze mensen terug te sturen. Dit past perfect bij de plannen van Rutte die als nieuwbakken voorzitter van de EU het voortouw heeft genomen om binnen 8 weken de toestroom van asielzoekers te minimaliseren. Ook PvdA-adjudant Samsom draagt zijn steentje bij door met een plan te komen voor de praktische uitvoerbaarheid. Dat het een leugen van Timmermans is, dat nemen we maar voor lief. Hij komt nog met de bewijzen.  Past het besluit om te gaan deelnemen aan bombardementen op Syrië ook bij deze strategie?

Inhumaan en harteloos beleid.

Stuitend is het volkomen negeren van oorzaken en redenen waarom mensen migreren of vluchten. De verdraaiing van feiten om goed te praten dat we asielzoekers geen toegang willen verlenen is verfoeilijk. Hier wordt doelbewust een specifieke groep als zondebok aangewezen om af te leiden van de waarheid. Niet enkel door extreem-rechts, maar door regeringsfunctionarissen:

De balans van deze januari is triest.Kortzichtigheid en hebzucht leiden tot onmenselijkheid. De lijst is zonder einde.

Alles wordt ingezet om Fort Europa te beveiligen tegen slachtoffers van oorlogen, sociale onrust, armoede en dictatuur. Wantoestanden waarvoor, in elk geval voor een deel, datzelfde Europa medeverantwoordelijk is geweest.

Hoelang bestaat de EU nog?

Jan Blommaert schreef terecht een gitzwart stuk over het (ideologisch) einde van de EU. Varoufakis kan maar beter haast maken. Misschien is 10 jaar wel tekort om er nog iets van te maken.

De rest van het jaar ?

A hard rain is gonna fall.