It Fryske Gea juicht ganzenvergassing toe

Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea laat op door haar beheerde terreinen de massamoord op ganzen van harte toe. Via de Leeuwarder Courant laat Faunabescherming beelden zien van hoe dit in zijn werk gaat. Er moet altijd beklemtoond worden dat ganzen officieel beschermd zijn in Nederland, dat voor een belangrijk foerageer- en verblijfsgebied doorgaat. Faunabescherming stelt de gerechtvaardigde vraag en verbindt er haar conclusie aan:

Waarom geeft een organisatie die zegt de natuur te beschermen, toestemming tot een dergelijke afschuwelijke vervolging van beschermde vogels in het eigen terrein? Zij worden daar door niemand toe gedwongen. De waarheid is een simpele koehandel. De natuurorganisaties hopen hiermee boeren gunstig te stemmen om hun land te verkopen voor natuurgebied of schadeclaims te voorkomen.

Het boerenbedrijf is een verwaarloosbare factor in onze economie, maar Nederland staat al decennia lang toe dat boeren onze gezamenlijke natuur onherstelbare schade toebrengen. Monoculturen, vermesting, veel te vroeg maaien, overmatig pesticidegebruik, noem maar op. Nederland heeft daarin een droevige koppositie binnen Europa. Het is niet verwonderlijk dat Nederland ook helemaal onderaan bungelt op de lijst van landen als het gaat om de staat van de natuur.

Dus dat natuurorganisaties en boeren wat betreft de ganzen onder een hoedje spelen is niet alleen schokkend, maar ook volkomen strijdig met de doelstellingen van deze organisaties. Het wordt tijd dat ze door hun leden en donateurs tot de orde worden geroepen.

Bron bij de Leeuwarder courant.

1 gedachte over “It Fryske Gea juicht ganzenvergassing toe”

  1. Pingback: Dierenbescherming doet aangifte van mishandeling ganzen bij vergassing | Krapuul

Reacties zijn gesloten.