Israel zet zes belangrijke Palestijnse NGO’s op de zwarte lijst

Het Israelische ministerie van Justitie heeft zes van de belangrijkste Palestijnse NGO’s (mensenrechten- en hulporganisaties) op een zwarte lijst geplaatst omdat ze banden zouden hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). In de praktijk komt dat erop neer dat ze als terroristische organisaties zijn aangemerkt, omdat het PFLP om onduidelijke redenen in Israel, de VS en de EU nog steeds geboekstaafd staat als een terroristische organisatie.

De zes organisaties zijn Addameer (ondersteuning Palestijnse gevangenen), Al-Haq (mensenrechten), het Bisan Center (programma’s over de implementatie van VN-uitspraken over de rechten van Palestijnse boeren), Defense for Children – Palestine (organisatie die opkomt voor kinderrechten), Samidoun (vereniging van Palestijnse (ex)-gevangenen), en de Unie van Landbouw Werk Comités (UAWC). 

De belangrijkste reden om deze organisaties op de zwarte lijst te zetten is natuurlijk dat het buitenland wordt afgeschrikt om de betreffende organisaties te subsidiëren. Het zijn belangrijke organisaties die zich verzetten tegen de bezetting en de Israelische onderdrukking van de Palestijnen. Israel voert daarom al veel langer campagne tegen ze. NGO-Monitor, een organisatie die banden heeft met de regering, roept al jaren dat deze organisaties in feite mantelorganisaties zijn van de PFLP, zonder daar overigens ooit bewijs voor te leveren. De betreffende organisaties ontkennen allemaal in den treure dat ze als organisatie iets te maken hebben met het PFLP. Wat niet verhindert dat NGO-Monitor doorgaat met zijn beschuldigingen. Of dat een clubje als het Britse  ”UK Lawyers for Israel”  als een soort echo-machine al jaren al die beschuldigingen van NGO-Monitor braaf nabauwt.  

Ook nu blaast Gerald Steinberg, de hoogste baas van NGO-Monitor, weer hoog van de toren. In The Jerusalem Post zegt hij dat de VS en Europa na deze stap toch wel zouden moeten stoppen met hun steun aan deze terroristische organisaties. ”Ten minste zeven leden van Addameer, ” voegt hij er nog aan toe, ”zijn  lid van het PFLP”.

 Nederland heeft eerder,  in 2019/20, met deze beschuldigingen te maken gekregen naar aanleiding van een bomaanslag dat een Israelisch meisje doodde dat met haar vader en broer een wandeling maakte in bezet gebied. Israel arresteerde in verband hiermee twee ex-medewerkers van de Verenigde Landbouw Werkcomités (UAWC). Israel beschuldigde  hen van lidmaatschap van het PFLP, wat volgens Jeruzalem ook automatisch inhield dat het UAWC een mantelorganisatie van het PFLP zou zijn. De toenmalige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, stelde toen een onderzoek in en zette de betalingen aan het UAWC stop. Het onderzoek is nog steeds niet afgerond en de betalingen zijn – hoewel ze zeer nodig zijn – ook nog niet hervat. 

Het zal er na de nieuwe stap van het Israelische ministerie van Justitie onder Gideon Sa’ar niet makkelijker op worden die subsidie alsnog te hervatten. Onze nationale pro-Israellobby het CIDI, die Kaag eerder voor de voeten wierp dat ze ‘’terroristen” subsidieerde zal zeker dankbaar gebruikmaken van deze nieuwe Israelische smaad en de inhoud ervan luid en duidelijk herhalen. En wat het CIDI aan laster en onzin rondbazuint wordt – helaas – nog vrijwel altijd voor zoete koek geslikt door een meerderheid van ons parlement. 

 Het is overigens opmerkelijk dat de Israeli’s met deze beschuldigingen komen terwijl ook een links partijtje als Meretz (of een Palestijnse partij als de Verenigde Lijst) deel uitmaken van de regering. Blijkbaar stelt dat linkse karakter van Meretz toch niet zo heel veel voor en is de Verenigde Lijst niet bepaald nationalistisch. Maar dat zeg ik terzijde.