Israel wil dat buitenlanders hun amoureuze betrekkingen met Palestijnen melden

Buitenlanders die de bezette Westoever binnenkomen moeten het aan de autoriteiten melden als ze een ‘koppel” vormen of die anderszins een relatie hebben met een Palestijn. Dat staat in een nieuwe Israelische richtlijn die is ontworpen door COGAT, de Coordinator van Regeringsactiviteiten in de (Bezette) Gebieden.  De maatregel gaat maandag al in. Hij wordt vergezeld van een aantal andere maatregelen die het leven moeilijker maakt voor wie de Westoever wil bezoeken. Hij is niet van kracht in de Israelische nederzettingen. 

Ook wie de Westoever bezoekt en een relatie krijgt met een Palestijn ontkomt er niet aan daarvan binnen dertig dagen schriftelijk melding te maken. Als het begin van een relatie noemt de maatregel het voornemen van een verloving, een trouwerij of de wil om te gaan samenwonen, welke van de drie het eerst komt. Hij dient dan tegelijkertijd een aanvraag in te dienen om de status te formaliseren.  Als hij de melding nalaat zal zijn visum worden ingetrokken en heeft het gevolgen voor de kans dat hij een nieuw visum krijgt. Verder worden aanvragen voor een woonvergunning niet verleend als ze niet in overeenstemming zijn met de criteria ”die de Israelische politiek bepaalt”. In dat geval worden alleen visa met een looptijd van drie of zes maanden gegeven, waarna de echtgenoot, of would be echtgenoot, het land dient te verlaten en zes maanden dient te wachten met een nieuwe aanvraag.

Verder kan iemand die de Westoever wil bezoeken er niet langer op rekenen dat hij een visum kan krijgen op het vliegveld Ben Gurion. Visa dienen vanaf maandag 45 dagen van tevoren te worden aangevraagd.

De nieuwe richtlijn zou oorspronkelijk ingegaan zijn in mei, maar werd tweemaal opgehouden door juridische bezwaren. Onder meer verschillende Europese landen lieten bezwaren horen tegen de beperkingen die gaan gelden voor partners voor Palestijnen. Verder waren er ook bezwaren tegen de beperking van het aantal buitenlandse studenten en docenten aan universiteiten. Vanaf maandag is hun aantal docenten beperkt tot 150 per jaar en het aantal studenten op 100. (Ter vergelijking in 2021 waren er alleen uit Europa al 366 docenten en studenten op de Westoever). De aanvragen moeten in het land van herkomst worden gedaan, waar zij aan de tand zullen worden gevoeld door ambtenaren van COGAT op een Israelische ambassade of consulaat. Docenten moeten minimaal de graad van doctor hebben.

De Europese Commissie gaf in juli als commentaar dat er gevolgen zullen zijn voor de aantallen studenten die onder het Erasmus programma deelnemen. ”Israel profiteert zelf fors van Erasmus en de Commissie vindt dat het de toegang tot Palestijnse universiteiten moet faciliteren en niet hinderen,” zei Euro-commissaris Mariya Gabriel in juli.

HaMoked, het Centrum voor de Verdediging van het Individu, maakte in juli  bezwaar namens 19 mensen, onder wie een aantal die niet zouden kunnen blijven samenleven. Onder hen was ook dr Benjamin Thompson, een nierbekkenspecialist, die zei dat hij zo zijn trainingsprogramma van Palestijnse artsen niet kan volhouden. En bovendien Bassim Khouri, de directeur van een Palestijnse farmaceutische firma, die zei dat hij op deze manier geen personeel, investeerders, toeleveraars of kwaliteitscontroleurs meer binnen kan halen, terwijl mensen uit de VS,Canada, Europa of Jordanië niet met hun echtgenoten kunnen samenleven.

Volgens Jessica Montell, de directeur van HaMoked maakt de nieuwe richtlijn samenleven voor duizenden mensen onmogelijk. Ook laat het bepalingen achterwege voor journalisten die bij Palestijnse media werken, en voor docenten aan middelbare scholen. Verder laat het bepalingen achterwege voor mensen uit Egypte, Jordanië, Marokko, Bahrein en Sudan, landen die een vredesverdrag met Israel hebben. Paspoorthouders uit die landen kunnen alleen korte tijd en onder uitzonderlijke omstandigheden naar binnen.