Israel gooit correspondent Derk Walters eruit. NRC, wat nu?

Het kan intussen weinig mensen zijn ontgaan: Israel gooit de correspondent van NRC Handelsblad eruit. In juli moet hij weg zijn. Terwijl iedereen met afschuw kijkt naar wat er in Turkije gebeurt met de (pers)vrijheid gaat het land dat zichzelf trots de ”enige democratie” in het Midden Oosten noemt eveneens de persvrijheid te lijf. Dat deed het natuurlijk al jaren doordat het nooit de censuur heeft afgeschaft die het in zijn beginjaren instelde en daarmee dingen aan het oog blijft onttrekken, terwijl het ook bepaald niet vies is van het verschaffen van tendentieuze informatie (hasbara).

In de tijd van Trump, die Witte Huiscorrespondenten van zijn persconferenties weert en kranten verwijt ”nepnieuws” te maken, kan Israel natuurlijk niet achterblijven. Uit het verhaal dat NRC Handelsblad over de gang van zaken geeft, blijkt duidelijk dat het erom ging een onwelgevallige journalist te lozen. De correspondent, Derk Walters, werd er eerst van beticht dat hij ”activist” was en aanvallen op Israeli’s goedpraatte of zoiets.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist