Israel gaat het bedrag dat de PA betaalt aan gevangenen, inhouden op de belastingafdracht

Het Israelische parlement heeft maandag besloten dat Israel voortaan het bedrag zal inhouden dat  den Palestijnse Autoriteit betaalt aan de families van Palestijnen die zijn gedood door de Israelische troepen of aan diegenen die door Israelische (burger of militaire) rechters zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. De betreffende  bedragen voor ”deze terroristen” zoals ze in Israel allemaal heten, zullen worden ingehouden van de belastingen die Israel volgens de Akkoorden van Parijs (het economische vervolg op de Oslo Akkoorden)behoort te innen voor de Palestijnse Autoriteit.
Voorafgaande aan de plenaire stemming ging de Knesset commissie voor Buitenlandse Zaken met 9 tegen 1 stemmen ermee akkoord om een clausule uit het wetsvoorstel te schrappn die de Israelische regering een laatste stem gaf in het al of niet inhouden of  bevriezen van de gelden.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist