Israel gaat 40.000 vluchtelingen al of niet gedwongen terugsturen naar Afrika

De Israelische premier Netanyahu heeft zondag bekend gemaakt dat Israel ”een internationale overeenkomst” heeft gesloten voor het terugsturen van ongeveer 40,000 Afrikaanse vluchtelingen.
Tegelijkertijd heeft het Israelische kabinet zondag besloten om het detentiecentrum Holot voor Afrikaanse vluchtelingen in de zuidelijke Israelische Negev woestijn te sluiten. De vluchtelingen krijgen drie maanden de tijd om vrijwillig te vertrekken, zoniet dan zullen ze gedeporteerd worden.
Het gaat om vluchtelingen die in de eerste jaren van deze eeuw voornamelijk uit Sudan en Eritrea, via de Sinaï naar Israel vluchtten. Aanvankelijk ging het om rond de 60.000 mensen, maar zo’n 20.000 van hen hebben zich in de loop der laatste paar jaren, na ontvangst van een kleine terugkeerpremie, al laten uitwijzen. Die terugkeer ging niet naar de landen van herkomst, maar naar Rwanda of Uganda waarmee afspraken waren gemaakt.

Netanyahu maakte aan het begin van de kabinetsvergadering van zondag bekend dat de resterende 40.000 nu ook kunnen worden uitgewezen op grond van een overeenkomst die hij ”erg belangrijk” noemde.
Met welk land of welke landen de overeenkomst werd gesloten werd niet vermeld. Aangenomen wordt echter dat dit Rwanda is. De Israelisch-Rwandese betrekkingen zijn de laatste tijd bijzonder hartelijk. Netanyahu bezocht Rwanda in 2015 en de Rwandese president Kagame werd in juli die van dit jaar allerhartelijkst in Israel ontvangen.

Israel noemt de vluchtelingen ”indringers” en heeft nog geen 1 procent van hun asielaanvragen in behandeling genomen, laat staan erkend. Het heeft een gigantisch hek gebouwd dat vluchtelingen via de Sinaï nu tegenhoudt en het heeft de vluchtelingen werkvergunningen geweigerd. Ook werd een groot aantal mensen opgesloten in Holot. De maatregelen zijn in strijd met de internationale Vluchtelingenconventie uit 1951, die vluchtelingen het recht geeft asiel aan te vragen in een ander land en hen beschermt tegen gedwongen uitzetting.
De mensenrechtengroep ”Euro-Mediterranean Human Rights Monitor” heeft de Israelische voornemens veroordeeld. Maar voordat we afkeurend de vinger heffen, moeten we ons er misschien rekenschap van geven dat de EU ongeveer hetzelfde doet door overeenkomsten te sluiten met landen als Turkije en Libië om de vluchtelingen daar tegen te houden en eventueel te interneren.

Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist