ISIS executeert vijf “Britse spionnen”

ISIS heeft vijf jonge mannen uit Al-Raqqah geëxecuteerd op beschuldiging van spionage voor de Britten. Een video toont vijf mannen, gekleed in de bekende oranje broekpakken, die een “bekentenis” afleggen, waarna ze worden neergeschoten. De beschuldiging tegen hen luidt dat ze geld hebben aangenomen van de Britten om ISIS te bespioneren, wat al dan niet waar kan zijn. Er zijn echter ook enkele groepen in Raqqah die de gebeurtenissen in de “hoofdstad”van ISIS monitoren en daar verslag van doen op sociale media.  Het is niet uitgesloten dat de mannen tot één van die groepen behoorden. De video eindigt met een jongetje in militaire kleding die met zijn vinger naar de horizon wijst en zegt: “wij zullen de kuffar [ongelovigen] daar doden”.  Gezien het voorafgaande zal met “daar” op Engeland gedoeld worden. 1184

Voorafgaande aan de executie leest een van de aanwezige leden van ISIS een tot de Britse premier David Cameron gerichte verklaring voor die als volgt luidt (ingekorte versie):

Dit is een boodschap voor David Cameron. Oh, slaaf van het Witte Huis, oh muilezel van de Joden, wat we vandaag horen is een wonder. Dat een onbeduidende dienaar als jij de kracht van de Islamitische Staat tart, dat de leider van een eilandje ons bedreigt met een paar gevechtsvliegtuigen. Sommige mensen dachten dat jij rekening zou houden met hetgeen er is gebeurd met je domme bondgenoot in Washington en diens mislukte campagne tegen de Islamitische Staat. Het lijkt er echter op dat jij niet minder arrogant en absurd bent dan je voorgangers Blair en Brown. In feite ben jij, David, de grootste dwaas van allemaal. Alleen een dwaze man durft een oorlog te beginnen tegen een land dat geregeerd wordt door de wet van Allah, waar mensen leven onder de veiligheid van de Shariah, alleen een idioot durft een volk te beledigen dat de dood net zozeer liefheeft als het leven….op een dag zullen we jullie land binnenvallen en zullen we er over heersen met de wet van Allah. En wat betreft degenen die voor  Cameron willen vechten en van hem een mager loontje ontvangen, bedenk je dat het je regering een zorg zal zijn indien je in onze  handen valt….jullie zullen deze oorlog verliezen, net zoals je hebt verloren in Irak en in Afghanistan. Alleen zullen deze keer jullie kinderen jullie oorlog erven en ze zullen zich jullie herinneren als de dwazen die tegen de Islamitische Staat vochten

Bron