Is Krapuul te extreem?

Nee, Krapuul is niet extreem. Dat antwoord is geen verrassing van een reguliere scribent op deze site. Een gedachte aan extremisme is zelfs de wereld op zijn kop. Krapuul heeft als doel radicalisme tegen te gaan:

”Een podium opgericht om tegenwicht te bieden aan de steeds radicalere groeperingen die in Nederland de sociale cohesie, normen en waarden, fundamentele rechten en vrijheid onder druk zetten. Sinds juni 2009 worden artikelen gepubliceerd die een bijdrage kunnen leveren aan de inhoudelijke discussie over normen en waarden, de sociale cohesie en de fundamentele rechten en vrijheden van alle Nederlanders en mensen die in Nederland verblijven.”

Soms zie ik een tweet voorbijflitsen waarin Krapuul extremisme wordt verweten. Hoe komt men daarbij? Krapuul is weliswaar scherp, maar houdt zich aan zijn missie. Zo is van het begin af aan Geert Wilders en zijn beweging aan de kaak gesteld. Terecht. Vooral na het gebeuren in het Haagse café De Tijd – over Marokkanen scandeerde de opgejutte meute: “minder, minder, minder” – zijn de schellen van veler ogen gevallen. Wie was er extremer: Krapuul of Mark Rutte, toen die regeerde met gedoogsteun van een racist en fascist? De premier noemde de PVV destijds ook nog een ‘volstrekt normale partij’.

Niet alleen Wilders en Rutte hebben het te verduren op Krapuul. Ook Lodewijk Asscher kreeg felle kritiek. Is afkeuring van een keurige sociaal-democraat extreem? Of is invoering van etnische categorisering een buitensporige maatregel?

Misschien is de stijl van het bericht over etnische registratie extreem? Over stijl valt te twisten. Op de eerste plaats gaat het om inhoud. Voldoet die aan het journalistieke criterium van feitelijkheid? Zo ja, dan zijn eventuele onhoffelijkheden slechts stijlfiguren waarvan een redacteur zich wenst te bedienen. Krapuul heeft geen stijlboek. Zo vind ik grof taalgebruik vaak zijn doel voorbij schieten. Het leidt menigmaal af van de inhoud. Maar zeker niet altijd. De bekende uitdrukking van Bill Clinton ‘It’s the economy, stupid! (Het gaat om de economie, stommeling!)’ is ondiplomatiek. Het gezegde ontleent evenwel juist zijn kracht aan de toevoeging van stommeling. Het merendeel van de Krapuul-scribenten schrijft overigens niet met de botte bijl. Tal van stukken kenmerken zich door fijne ironie. Dat is prachtig voor de goede verstaander, maar kent ook nadelen. Een minder taalgevoelige geest kan de pointe ontgaan.

Toegegeven, Krapuul is niet altijd recht in de leer. Maar dat moet kunnen. Nu en dan laat je buiten de missie vallende opvattingen toe om diversiteit aan te brengen. Een ex-PVV Tweede Kamerlid kan op deze site zijn schrijfsels ook kwijt. Recentelijk nog was hij geïnspireerd door zijn herinneringen aan fractievergaderingen met Wilders. Juist door deze soms wat extremere geluiden niet uit te sluiten toont Krapuul zich uitgebalanceerd in zijn berichtgeving.

45 gedachten over “Is Krapuul te extreem?”

 1. “Krapuul is niet altijd recht in de leer” , Recht in de Leer is voor fundamentalisten , of het nu geloofs- Nazi- Rechts- Links- of SM fundamentalisten zijn ( laatste is “recht in zwart leer ” 😉 )

 2. Ik ben trouwens absoluut niet Extreem .. Radicaal inconsequent mischien …

 3. Nou, soms is krapuul extreem.
  Extreem door de idealen wat velen hebben.
  Geen racisme of onrecht dat is wat deze site kenmerkt.
  Toch is de haat tegen personen te groot.
  Zelfs een racist kan eens een keer gelijk hebben ( puur toeval ).
  En omdat die racist dat zegt is onmiddellijk zijn standpunt fout.
  Dat is het extreme aan deze site.
  En dan heb ik het met name over de EU.

 4. Domoren een spiegel voorhouden is niet extreem.

  Met name rechts dat via schimmig gedrag schijt heeft aan mens en milieu.

  Gif parfum noemen
  Geheimzinnigheid over schalie gas winning
  JSF
  De Zorg als melkkoe
  Verwaarlozing waterkeringen door geheel Nederland
  Buitenland oorlogen
  enz.

  Dat is extremisme en het kost ons nu en zeker in de toekomst mensenlevens. De VVD met name met hun niet doorschuiven van ellende naar een volgende generatie is daarin het meest hypocriet. Bijensterfte is het begin. Altijd maar geld boven alles en iedereen stellen is wat ons als mens de das om gaat doen. Dus WIJ zijn NIET extreem maar ZIJ. We moeten de boel niet gaan omdraaien.

  Dus ik zeg blijf ze een spiegel voorhouden.

 5. Toch is het goed om zelf ook een spiegel voor te houden dus is deze vraag gerechtvaardigd. Zou fijn zijn als de andere media ook eens die spiegel gingen voorhouden. Vooralsnog blijven ze volharden in onrechtvaardigheid en kortzichtigheid.

  Hoe heeft het ooit kunnen gebeuren dat een figuur als Rutte president is geworden x 2 ?
  Is het volk zo doof en blind voor hun eigen ondergang ?

 6. Dus omdat we hier niet in meerderheid de stupide anti-EU standpunten van Theo Gerris volgen, iets waarin hij volgens mij tamelijk alleen staat hier, ik zie althans zelden of nooit iemand verschijnen die hem gelijk geeft, is Krapuul “extreem”, aldus Theo Gerris.

 7. Graag een juiste weergave.
  Omdat de afkeer van Wilders zo groot is, is al het andere ook fout.
  Zelfs een kapotte klok geeft 2x per etmaal de juiste tijd aan.
  En niemand heeft altijd ongelijk of gelijk.
  Die nuance ontbreekt wel eens.
  En dit is bedoelt als opbouwende kritiek.

 8. Theo gerris,
  Jij laat zeker die websites van wilders en al die andere rechtse sites deze site meelezen?
  Hun natuurlijk boosenzo en moet jij zeggen dat het extreem is?

  Die smeerpijpen altijd altijd altijd als ze tegen worden gesproken met de waarheid,of hun valse leugens worden openbaard…betichten ze de waarheidsite als deze van extreem…gebeurt bij reactie op berichten bij diverse forums ook.
  Zodra die pvv lieden een spiegel of duidelijk antwoord krijgen,vragen ze met ze alle een ban aan voor die persoon.
  Dat theo gerris bij deze site dit durft te vragen of het extreem is terwijl de rechtse haatsites boordevol werkelijk duivelsbrutale uitroepen staan.

 9. Alles wat niet extreem-rechts is links.

  Dan wat in het midden staat is Extreem-links.

 10. Kijk maar naar het schietspelletje. Over extremisme gesproken maar daar reageren de rechtse reaguurders hier nooit op. Ze komen enkel af op zwarte pieten topics. En dat Breivik wel ok gevonden wordt in die kringen terwijl wij hier met zijn allen de moord op Fortuyn volledig afkeuren en misdadig vinden. En zover de SP links genoemd kan worden komen ze via LRD vaak aan bod.

 11. Moet je dan de mensen die hun hele leven lang door ultrarechtse propaganda hersengespoeld zijn kwalijk nemen dat ze de rest als Extreem-links beschouwen (in hun eigen beperkte/bekrompen belevenis)?

 12. @ K ’t Jong, het spijt me, maar spreek voor jezelf en niet voor mij als het om de EU gaat.

 13. De EU is het struikelblok voor wilders,omdat de EU zijn machtsovername in ons land in de weg staat.
  Zijn gedachtengoed en pvv programma kan hij niet in ons land invoeren omdat de EU dit tegenhoud.
  Daarom is geert tegen de EU!
  Niet voor het guldentje,of zwarte pieteke

 14. natte neel.
  Ik ben SP lid.
  Ik heb eigenlijk maar 1 principe : iedereen is gelijk.
  Ik heb hier diverse malen argumenten aangedragen waarom ik ergens tegen ben.
  En als dat standpunt overeenkomt met Wilders, het zij zo.
  Deze site moet zich niet verlagen tot het niveau van haat sites.
  Ik snap die vergelijking niet.
  Deze site moet steeds blijven vechten tegen racisme en onrecht.

 15. natte neel.
  De beweegredenen zijn wel anders ( EU ).
  De uitkomst is hetzelfde.

 16. Ik kan niet voor iedereen hier spreken, maar ik haat niemand. Ik heb een pesthekel aan Geert Wilders en allen die ja en amen zeggen op zijn bekscheten. Maar haten? Nee. Dat kost mij teveel en geeft hun te veel eer. Het gaat wel eens hard op Krapuul, maar zoals Sjaak ook schrijft, ironie en subtiliteit is niet iedereen gegeven om te begrijpen. Dus dan is er grover geschut nodig om tot de botte hersencellen door te dringen. Niks mis mee. (en misschien soms ook wel eens uit frustratie) En verder kan ik me wel vinden in wat Al Bakrastani schrijft: radicaal inconsequent 😀

 17. @Leon 11:27,

  ‘Toch is het goed om zelf ook een spiegel voor te houden.’

  Zo is dat. Extremisme, noch slappe hap zal Krapuul goed doen.

 18. natte neel.
  Ik ben geen advocaat van de duivel.
  Ik verdedig hem ook niet.
  Het enigste wat ik met hem gemeen heb, is de afkeer van de EU.
  Let wel, ik ben voor de EU, maar tegen deze uitvoering.

 19. Sjaak:

  { Extremisme, noch slappe hap zal Krapuul goed doen ]

  Wat een geleuter.
  “Extreem” ben je de laatste decennia vanzelf verklaard als je niet met de rechtse wolven meehuilde. Wat “extreem” is? Kom maar eens met een definitie die hout snijdt, jij gebruikt immers deze term, ik niet. Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde schijnen die te bestaan.
  Zelf denk ik eigenlijk al sinds een jaar of 40 hetzelfde, eerst pacifistisch-sociaal genoemd, maar nu word ik “extreem” verklaard.

  En wat is slappe hap? Kan je dat ook eens wat nader duiden? Al die kreten.

 20. @Le Roi,

  @Le Roi,

  Een van de weinigen die soms extreem is, ben jij. Bijvoorbeeld je pleidooi voor een grenzeloze wereld is ver heen. Niet onmogelijk, maar niet voor morgen. Maar zoiets moet nu en dan kunnen, schreef ik in mijn artikel.

  Voorbeelden van slappe hap vind ik regelmatig op Sargasso: Bikinitijd.
  Wat moet ik daarmee? Ik heb nog nooit een bikini gedragen.

 21. Voor een goed voorbeeld van extremisme verwijs ik naar de ‘Nordiske Motstandsbewegelsen’ (motstand = verweer/verzet):

  http://www.nordfront.net/2014/kjemp-og-lev-evig/

  Leest en huivert! Hierbij een kleine greep uit dit gedachtengoed. Als ik dit lees dan denk ik ‘Krapuul is nog lang niet extreem genoeg’. Hoeft van mij ook niet, want het moet wel leuk blijven.

  ‘Vi som på ulike måter har engasjert oss i Motstandsbevegelsen har valgt å forsøke å gjøre en forskjell med våre liv. Vi har innsett at i dette kritiske øyeblikk for vår rase, kreves det at visse trer frem og tar ansvar. Selv om vår kamp krever at vi ofrer oss på ulike måter. Lykkes vi ikke, kommer tusenvis av år med evolusjonær utvikling på jorden å gå tapt, og vår rase vil på sikt forsvinne fra jorden.’

  Bij voldoende belangstelling zorg ik met genoegen (en de nodige afkeer) voor een vertaling.

 22. @Sjaak:

  O, ik wist niet dat het zo simpel is om extreem te zijn (of te worden verklaard).

 23. @ K ’t Jong: ik beken. Ook al druk ik mij niet extreem uit. Ik ben te extreem. Ik ben blij dat u mij op mijn tekortkomingen wijst. Ik wist niet dat ook naast anti Wilders ik ook pro EU moet zijn.

 24. Louis France.

  Ik ga met u mee.
  Zware argumenten van een redacteur.
  Dit is mij te extreem.
  Grote woorden zonder inhoud.

 25. Ik ben lekker toch extremeristiejer dan jullie allemaal bij elkaar. Lekker puh. *lange neus*

 26. @Sjaak, @LRd: “Een van de weinigen die soms extreem is, ben jij. Bijvoorbeeld je pleidooi voor een grenzeloze wereld is ver heen. Niet onmogelijk, maar niet voor morgen.”

  Dus Sjaak als iemand als LRD een visie heeft inzake een betere wereld en die visie is niet over een uur realiteit, dan is dat ‘extreem’? Ik vind dat ‘extreme’ van LRd heel gezond en ik deel het in heel veel gevallen maar eerder vind ik wat LRd doet getuigen van moed. Want het vergt moed tegen de stroom in te roeien, je visie en je geloof in een gelukkiger wereld dan die waar we nu in leven vast te houden en uit te dragen. En moedige mensen…kom daar nog maar eens om in een bos vol domrechts jankende idioten en hoovorkbrigades….
  Verder vind ik overigens Krapuul een heel gezond medium en sommigen onder ons hebben heel wat te verduren gehad omdat ze de moed hebben het schorem dat meent het voor het zeggen te hebben in dit land op hun (bruine) plaats te zetten. Zie bijvoorbeeld wat JvdHeuvel is overkomen nadat die ie het masker van schedelmeter Asscher afgerukt had….

 27. Krapuul is een site waar extreem zinnige dingen worden geschreven. Kan dus nooit ’te extreem’ zijn 😉

 28. @Jan, helemaal mee eens en daarom ben ik vereerd en razend trots jullie te kennen en af en toe zelf wat te mogen bijdragen.

 29. Valt wel mee. Naar mijn normen is Krapuul eigenlijk een tamelijk genuanceerd blog. Voor extremisme moet je toch echt bij rechts zijn. Op Krapuul heb ik nog nooit oproepen gelezen polititi wiens standpunten lezers/redactie onwelgevallig zijn, levend te verbranden. Moet je eens bij E.J. Bron kijken of de artikelen van Martien Pennings lezen.

 30. In de maatschappij van zeer middelmatige (rechtse) mensen klinken extreem zinnige dingen natuurlijk extremistisch.

  Vooral omdat ze bedreigend voor de middelmatigheid zijn. (Voor Rechts dus.)

 31. BULLSHIT.

  Als Krapuul al iets zou zijn is het Extreem-Midden, met extreem rechtse zowel als extreem linkse standpunten, al naar gelang het onderwerp. En dat alles dan nog genuanceerd ook.

Reacties zijn gesloten.