Is fatsoen met PVV mogelijk in Almere?

Links Almere is het taalgebruik van de PVV in de raadszaal moe:

De PVV meldt dat nieuwkomers meer voorkomen in de misdaadstatistieken en verzet zich vervolgens tegen import van ’tuig’ naar Almere. En mensen die beschermd werk hebben in een sociale werkvoorziening worden junks genoemd, bajesklanten en klaplopers.

Men heeft voorlopig het volgende plan:

De PvdA spreekt van ‘een beweginkje’ dat het fatsoen terug wil in de raadszaal. Hoe ze dat precies gaan vormgeven is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Ze vragen raadsleden grensoverschrijdend taalgebruik te melden. “En dan kijken we wat we kunnen doen. Het lijken wel kleine kleuters die je moet opvoeden.”

Toon van Dijk (PVV) zegt hierop:

“Dit is een oude discussie”, zegt Toon van Dijk, die namens de PVV-fractie het woord voert. “Wij overschrijden de fatsoensnormen niet, maar als iemand een ander in elkaar slaat dan zeggen we gewoon dat dat tuig is. Dat zij dat onaangepast gedrag noemen is hun zaak.”

Wil Van Dijk nu dat we kopstootspecialist Hernandez, bijldreiger Brinkman (alhoewel nu dus ex-PVV) en brievenbuspisser Lucassen tuig noemen of het erbij laten dat zij onaangepast gedrag vertonen?

Van dat laatste heeft in elk geval de PVV-fractie Almere ook last:

Het ergert andere fracties dat de PVV zich niet wenst aan te passen aan de mores.

Ik weet niet of hierover klagen nut gaat hebben, Links Almere. Keihard tegen alles van de  PVV stemmen en consequent de zaal uitlopen als er een PVV’er het woord voert misschien wel. Een heilzaam, ouderwetsch cordon sanitaire, kortom. Op elk niveau dienen er hygiënische maatregelen tegen deze vieze club genomen te worden.