Is dit wel een nieuw licht?

Hé Tijs, echt, je hebt het weer gered, respect, een echt tranentrekkend programma “Moeten we IS-vrouwen en kinderen ophalen of niet?”, zelfs mijn steunzolen trokken krom. Nu ga ik niets zeggen over de moeder, het is haar beslissing over wat ze zegt over haar dochter, maar mensen in mijn omgeving spreken over “een tweede kans”.

Maar er zijn wel een paar dingen die me echt van het hart moeten, want ik voelde bij de aankondiging al aan mijn water, welke kant je in zou duiken en je stelde me echt niet teleur, vandaar het respect. Maar laten we eens wat zaken met elkaar doornemen.

Radicalisering dochter

In je programma werd duidelijk gemaakt dat de dochter en haar man in hun tijd in Nederland radicaliseerden. Op het moment dat zoiets gezegd wordt, ben ik altijd benieuwd naar de feiten: hoe ziet men zoiets, hoe merkt men dat, is de dochter dat zelfstandig gaan doen of onder de druk van haar man en ga zo maar verder. Ik zal geen namen van sites noemen, maar er schijnen er te zijn, waar mensen op posten met op de achtergrond ene A. Hitler of met een rechts-radicale amok makende groep bij een moskee. Hoe noem je dan deze mensen, ook geradicaliseerd?

Schuldig

Volgens mij heeft onze wetgeving nog steeds een regel dat men onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Als je dat met mij beaamt, wil ik wel eens weten hoe in vredesnaam (vreemde kreet hier, dat begrijp ik) de schuld van een persoon die met haar man naar de vreemde is vertrokken, aangetoond gaat worden. Maar ja, dat schijnt dan voer voor advocaten te zijn, maar ik wil op voorhand wel even wijzen op artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, waarin de waarborg is opgenomen dat “ … een ieder tegen wie strafvervolging is ingesteld, voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen is … “

Wat me dan weer bij het voorstel van de CDA-politicus Martijn van Helvert brengt, die met een voorstel is gekomen om de personen die naar Syrië zijn vertrokken, voor een internationaal tribunaal in Syrië te laten berechten. Natuurlijk weten we beiden dat de personen dan geen eerlijk rechtszaak gaan krijgen en waarschijnlijk op een of andere manier ‘kaltgestellt’ gaan worden. Je bent gewaarschuwd.

Daesh

Nu heb je in je programma het steeds over IS, maar de officiële internationale kreet schijnt Daesh te zijn, zo maar een klein feitje. Maar wat me nu steeds benauwd is je opmerking / vraag of we de dochter in onze westerse armen zouden moeten sluiten, terwijl ze zogenaamd tegen het westen zou hebben gevochten. Dat laatste is nog steeds niet bewezen, dus misschien is het beter om voorzichtig om te gaan met die opmerking.

Echter wat me dan weer wel bezighoudt, is de opmerking die ik op verschillende sites zo maar kan lezen, dat indirect Daesh een product van het westen is. Hoe denk je daar dan over en over het feit dat Nederland bepaalde groeperingen in Syrië heeft gesteund met geld, apparatuur, voertuigen en meer militair materieel? Hoe heet dat gezegde ook weer, iets over een splinter en een balk (ook genoemd in Mattheüs 7:4, geloof ik).

Tenslotte: Al Nakba

Wat me dan nog het meest verbaast, is dat je met geen woord rept over de bezetting van Palestina, wat nu al duurt vanaf 1948. Je weet wel, de Palestijnse catastrofe (Al-Nakba), die in 1948 begon rondom de oprichting van de staat Israël, waarbij bijna onmiddellijk 78 procent van het Palestijnse grondgebied in beslag werd genomen en planmatig en met geweld door joodse kolonisten ruim 80 procent van de Palestijnse bevolking naar Arabische buurlanden is verdreven. Daarna, om de terugkeer van deze Palestijnen te verhinderen, hebben zionistische milities ruim 500 Palestijnse dorpen verwoest. Je kan dit tegenwoordig een etnische zuivering noemen (tekst van het Palestina Komitee).

Ik zou bijna tegen je zeggen: zoek de tien verschillen, maar ik zal me inhouden, als respect voor de families die hun kinderen hebben ‘verloren’ en nooit meer kunnen of willen zien, hoewel ik met het laatste heel veel moeite heb.