Irak en Syrië: luchtoperaties maken bij iedereen slachtoffers

Een oorlog wordt altijd op verschillende fronten gevochten. Naast het militaire strijdtoneel en het gevecht achter de diplomatieke schermen, dingen de strijdende partijen ook naar de gunst van de publieke opinie om het eigen narratief in de communicatie te laten domineren. Propaganda dus. Met het publieke discours van media en politiek over het geweld in Syrië en Irak is dat niet anders. Over de slag om Mosoel, de slag om Aleppo en een nieuwe Koude Oorlog.

Zowel in Irak als Syrië zijn internationale en regionale machten militair actief. In beide landen worden twee belangrijke steden met een overwegend soennitische bevolking belegerd door pro-regeringstroepen en sjiïtische milities, Mosoel in Irak en Aleppo in Syrië. In beide grote steden vallen daarbij heel wat burgerslachtoffers. Toch zijn de gebrachte verhalen erg verschillend. Over Mosoel leren we dat de Islamitische Staat (IS) die de stad in handen heeft, de bevolking als menselijk schild gebruikt. Over Oost-Aleppo lezen we dat niet, hoewel volgens de VN de helft van bevolking het stadsdeel wilde ontvluchten toen daar de kans toe bestond tijdens het staakt-het-vuren dat de belegeraars (Rusland en Syrië) gedurende een paar dagen hadden afgekondigd.

Veel houdt verband met de huidige, nieuwe geopolitieke context waarbij de koude oorlog, versie 2.0 zeg maar, weer lijkt ingetreden. De spanningen rond Oekraïne worden in het NAVO-kamp gekaderd als een Russische agressie. Meer nog, te oordelen aan de uitspraken van NAVO-woordvoerders, lijkt het soms wel alsof Rusland, met een defensiebudget dat amper 7% bedraagt van het trans-Atlantisch bondgenootschap, een grootschalige militaire aanval op het Westen voorbereidt. We moeten ons daar bijgevolg tegen wapenen, met hogere defensiebudgetten, modernere kernwapens, grootschalige manoeuvres of het ontplooien van mobiele NAVO-eenheden in Oost-Europa. Dat Moskou de oostwaartse NAVO-expansie als een bedreiging ziet, lezen we dan weer nauwelijks. Wel dat de felle reacties van Rusland uit de mond komen van een leider die zich gedraagt als een agressieve gewiekste potentaat. Sinds de conflicten in Oekraïne en in Syrië wordt er voortdurend gewezen op het propagandaoffensief vanuit Moskou. In de Belgische krant De Morgen plaatste een journalist zonder aarzelen de omschrijving ‘propagandazender’ voor het Russische internationale nieuwskanaal Russia Today.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be