“Inwoners van Gaza zijn onder nieuwe wet uitgesloten van welke compensatie dan ook”

Een rechtszaak tegen de Staat Israel, die was aangespannen door de mensenrechtenorganisaties Adalah en al-Mezan, heeft duidelijk gemaakt dat inwoners van de Gazastrook onder een nieuwe wet geen enkele aanspraak meer kunnen maken op de vergoeding van door toedoen van Israel geleden schade of verwondingen, ongeacht de manier waarop die zijn toegebracht.
 Het is de gevolgtrekking die moet worden getrokken uit een uitspraak van de rechtbank van Beer Sheba, van 4 november, in de zaak van de 15-jarige Palestijnse jongen uit Gaza, Attiya Fathi al-Nabareen. Attiya werd op 11 november 2014 neergeschoten op het terrein van zijn familie in het al-Bureij-vluchtelingenkamp. Hij was 500 meter verwijderd van het grenshek en er waren geen gevechten gaan of confrontaties aan de gang. Attiya werd in de nek getroffen. Hij is sindsdien volledig verlamd en aangewezen op een rolstoel.  

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist