Internet is geweldig! (6)

>>> Wilders en zijn aanhangers hebben volkomen gelijk <<<

 

Vraag: Is er nooit eens iets waarvan u denkt: dat ging te ver, dat deed ik fout?
Antwoord: ‘Nee, niets. Het mooie is juist dat ik – als ik eens stil sta en naar mezelf kijk – het er altijd weer roerend mee eens ben.’ http://novopress.wetpaint.com/page/Interview+Geert+Wilders ]Wilders in Israel Dit antwoord werd gegeven door Geert Wilders tijdens een uitgebreid interview dat op 13 februari 2007 in De Pers verscheen. Wilders komt uit het interview naar voren als een gedreven, eenzame man met een bovenmenselijke missie: Nederland en de rest van de westerse beschaving redden van de ondergang.

Ik wil mensen er alleen op wijzen dat de islam het grootste gevaar is dat ons bedreigt. Ik geloof dat de Partij voor de Vrijheid de grootste of een van de grootste partijen van Nederland kan worden. Andere partijen vermijden de thema’s die ons in onze existentie bedreigen. Alles waar we trots op zijn, verkopen we aan de duivel. Oud-chef van de Mossad Efraim Halevy zegt dat de Derde Wereldoorlog is begonnen. Die woorden neem ik niet in de mond, maar het klopt wel.

Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken! 
Wilders en zijn aanhangers hebben volkomen gelijk, als zij zeggen dat bepaalde buurten de laatste decennia ingrijpend veranderd zijn door de komst van grote groepen immigranten.

Wilders en zijn aanhangers hebben volkomen gelijk, als zij zeggen dat veel autochtone bewoners in die buurten zich niet meer thuis en niet meer veilig voelen.

Wilders en zijn aanhangers hebben volkomen gelijk, als zij zeggen dat bepaalde groepen jongeren overlast veroorzaken en crimineel gedrag vertonen.

Wilders en zijn aanhangers hebben volkomen gelijk, als zij zeggen dat er buitenlandse imams zijn die niet lijken te begrijpen hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt.

Ik kan echter geen politicus of politica opnoemen die deze problemen ontkent. Wat Wilders fundamenteel van politici uit andere, ‘politiek correcte’ partijen onderscheidt, is zijn visie op de achtergronden van al deze problemen. 

Samenvatting visie Wilders (1)

De Islam is het grootste gevaar dat ons bedreigt. De Islam is de duivel. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. De Derde Wereldoorlog is begonnen.

Op 8 augustus 2007 publiceerde de Volkskrant een opiniestuk, dat door Wilders was geschreven. Enkele citaten: Ik roep het al jaren: een gematigde islam bestaat niet. (…) De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed, zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. (…) Wat schaam ik me voor de Nederlandse politici. Hun naïviteit en ziekelijke streven naar de utopische gematigde islam, die ons land alleen maar hel en verdoemenis brengt. Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de islamitische invasie van Nederland weigeren te stoppen. (…) Den Haag zit vol met laffe lieden. (…) Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië. Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek. Genoeg is genoeg. [ http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece ]

Samenvatting visie Wilders (2)

De Islam is fascistisch en zou niet meer verkondigd moeten mogen worden. De Islam brengt Nederland hel en verdoemenis. De Koran is een fascistisch boek en zou verboden moeten worden. De politici in Den Haag  zijn naïef, laf en weigeren de islamitische invasie te stoppen. Zij verraden de belangen van de Nederlandse burger en werken mee aan het opgaan van Nederland in de superstaat Eurabië.

Op 27 maart 2008 verscheen de lang verwachte film Fitna op het internet. Op 11 september van datzelfde jaar verscheen er een interview met Wilders op nu.nl. Enkele stukken uit dit interview dat op de site van de PVV te lezen is:

Vraag: Heeft u met de film bereikt wat u wilde?

Wilders: Het primaire doel van Fitna was om mensen te waarschuwen over de gevaren van de islam. In dat opzicht was de film een succes. Na een week hadden in Nederland drie miljoen mensen de film gezien en twintig miljoen wereldwijd. Het was nog mooier als de film ook een inhoudelijk debat had opgeleverd, maar dat was niet het hoofddoel. Binnenkort ga ik naar de VS om een spreekbeurt te geven en naar Israël om de film in de Knesset te vertonen. Op deze manier wil ik steun zoeken bij gelijkgestemde politici in het buitenland. Zo kunnen we internationaal een vuist maken.

Vraag: Betreurt u het dat veel moslims zich door de film gestigmatiseerd voelen?

Wilders: Daar voel ik mij niet verantwoordelijk voor. In de film gaat het ook nauwelijks over moslims, maar over islamisering. Ik heb niks tegen moslims, ik haat geen mensen. Ik heb een groot probleem met de abjecte ideologie die de islam heeft gebracht door die vreselijke pedofiele barbaar Mohammed. Hoe dominanter de islamitische cultuur in Nederland wordt, hoe verder we af zullen draaien van alles wat te maken heeft met vrijheid, tolerantie en gelijkheid. Omdat de islam in tegenstelling tot andere religies niets anders zal accepteren dan de islam. De samenleving zal dan veranderen ten negatieve. Het is geen ‘clash of civilizations’, maar een botsing tussen cultuur en barbarisme en achterlijkheid.

Vraag: Dat klinkt als een generalisatie. Er zijn toch genoeg moslims die prima probleemloos binnen onze cultuur leven?

Wilders: Taqqia is een bekend begrip in de islamitische wereld. Het wil zeggen dat moslims die nog niet in een moslimland leven vaak niet alles zeggen wat ze werkelijk vinden. Maar op het moment dat de islamitische cultuur sterker wordt, zullen ook de moslims die nu als gematigd worden gezien meegaan in de dwangmatigheid van de Koran en zijn ideologie. Dat begrip komt uit de moslimwereld zelf en mag dus niet worden onderschat. Daarom is het dus ook te makkelijk om te zeggen dat er genoeg moslims met onze samenleving meedoen. Het zegt namelijk niets over hoe men zich gaat gedragen als er meer moslims in Nederland vertegenwoordigd zijn. Dat baart mij zorgen. Zeker omdat er in Nederland bewindslieden zijn die capituleren. Onlangs nog stelde staatssecretaris Huizinga voor van het Suikerfeest een extra feestdag te maken. Daar zie je hoe groot het gat is tussen de politiek correcte elite in Den Haag en de gewone burger in het land. De burger die ook vindt dat we ons land en onze waarden in de uitverkoop doen. [ http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1279&Itemid=11 ]

Samenvatting visie Wilders (3)

De strijd tegen de islam moet internationaal gevoerd worden. Wilders heeft op zich niets tegen moslims als mensen, maar ze worden door hun geloof gedwongen te liegen, zolang ze nog niet de macht hebben. Feitelijk vormen ze dus een vijfde colonne. Er zijn al Nederlandse politici die capituleren.

Ik was van plan om in deze aflevering al in te gaan op de strategie van de PVV om Nederland leefbaarder te maken, maar om Geert Wilders geen onrecht te doen, heb ik eerst uitgebreid stilgestaan bij zijn visie op de Islam en de moslims in Nederland.

6 gedachten over “Internet is geweldig! (6)”

 1. opsluiten ❗

  medicijnen en hulpverlening voor de eenzame redder van de wereld.

  er zijn ook mensen die denken dat ze God zijn. die komen meestal niet in den Haag maar in de isoleer voor een tijdje.

  wat is het verschil?

 2. #1. voor:

  quote
  Vraag: Is er nooit eens iets waarvan u denkt: dat ging te ver, dat deed ik fout?
  Antwoord: ‘Nee, niets. Het mooie is juist dat ik – als ik eens stil sta en naar mezelf kijk – het er altijd weer roerend mee eens ben.’ [http://novopress.wetpaint.com/page/Interview+Geert+Wilders]
  unquote

  schandelijk iemand zolang gek zijn gang te laten gaan.

  👿

 3. @Martin
  Dank u voor de duidelijke uitleg, (duidelijkheid is een vak apart).
  Ik stem geen PVV…. dus hoeft u niet te twijfelen aan mijn verstandelijke vermogens, ik zeg de dingen alleen wat duidelijker.

Reacties zijn gesloten.