‘In the same boat’: onze maatschappij schreeuwt om verandering


In the same boat, niet ondertiteld

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en dat is er niet zo goed aan toe. Tijd dus voor een nieuwe boot. Da’s de kernboodschap van de knappe documentaire ‘In the same boat’. Die laat een groep van straffe sprekers aan het woord die met een grote passie hun visie op onze maatschappij schetsen. Een maatschappij die schreeuwt om verandering, de systemen uit de 20e eeuw die haar aansturen doen het niet meer.

De boot staat dus metafoor voor onze gemeenschap die met deze verouderde mechanismen een richting uitgaat die desastreuze gevolgen zal hebben. Technologische innovatie staat niet meer gelijk aan een algemene verbetering van de levensstandaard van allen, maar brengt integendeel een hoop perverse neveneffecten met zich mee. De vroegere tendens, waarbij technologie even snel nieuwe jobs creëerde als het andere overbodig maakte, is voorbij. Robotisering en automatisering vervangen talloze routineuze en repetitieve banen, waardoor volledige tewerkstelling een onhaalbare utopische gedachte is. Bovendien heeft slechts een gering deel van de bevolking echt baat bij al die vernieuwing: de 1 procent wordt machtiger en rijker, terwijl de middenklasse krimpt en het aandeel van mensen in armoede ongeëvenaard groeit.

De documentaire beargumenteert dat ons verouderd systeem geen geloofwaardige oplossingen kan bieden voor de huidige problemen waarmee we kampen. Om de technologische evolutie in ons voordeel te laten uitdraaien, moeten we onze maatschappelijke fundamenten durven te herdenken. Hierbij is het nodig de link tussen arbeid en het recht om te overleven te breken. Een evolutie dringt zich op naar een gedecommodificeerde (ontmarkte) samenleving, waar voltijdse marktparticipatie geen voorwaarde meer is om een volwaardig bestaan te kunnen leven.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be