In het Nederland onder Rutte moeten kinderen onderduiken

Dijkhoff, het Grote Licht van de VVD, wordt minister van het een of ander in het kabinet dompteur van de steunende fractie bij uitstek van het kabinet dat dezer dagen aantreedt.
Bij de VVD telt competentie op geen enkele manier, en prudent omgaan met uw en mijn belastingcenten is er ook al niet bij. Wat heeft die Dijkhoff niet een procedures aangespannen om kinderen die hun zaak gewonnen hadden alsnog Nederland uit te krijgen. Het mag wat kosten, want hij betaalt niet.
Maar dat is het ergste punt niet.
De verbetenheid waarmee zo’n hufter de uitzetting van wat men noemt “gewortelde kinderen” nastreeft, is adembenemend.
En het is voortdurend spel voor de Bühne. Daar zitten Wilders en Bodee voor wie het nooit genoeg zal zijn.
Er is in 2016, werd vol trots verkondigd, precies een (1) kind “gepardonneerd”.
De nieuwe kinderjager van dienst is het zeer bekwame VVD-Kamerlid Harbers. Het “kinderpardon” wordt niet verruimd. Maar wees getroost: Harbers is gay en hij weet alles van het Eurovisie Songfestival.

Daarnaast worden er nog steeds kinderen opgesloten in wat ooit grenshospitia heetten, nu is het woord grensgevangenis wel in zwang. Of Justitieel Centrum. Of ‘Gesloten Gezinsvoorziening’ – een gevangenis voor hele gezinnen. Al tientallen jaren geleden intussen heeft het Europese hof voor de Rechten van de Mens de Nederlandse regering op de vingers getikt over het opsluiten van kinderen van “asielzoekers” – mensen die ervan verdacht worden in Nederland te willen wonen, kun je hen het beste noemen. Met VVD-opperkneus Halbe Zijlstra op buitenlandse zaken, ten volle bereid mensenrechten af te schaffen voorzover dit in de praktijk al niet gebeurt (met die kinderen dus met name) zal het er alleen maar erger op worden.
Let op. Bruin III kan niet alleen maar meevallen. Het zal het ergste zijn sinds 1945.

*

Toen hun moeder gedeporteerd werd waren Howick en Lili ondergedoken. Erg om van je moeder gescheiden te worden, maar uitgezet worden naar een land dat je geheel vreemd is, is dat niet erger? Hoe is het hun sindsdien vergaan? Dit bericht van 28 augustus biedt inzicht. Daarna is de grote stilte weer ingetreden. We zijn bijna twee maanden verder.

De twee Armeense kinderen, van wie de moeder op 14 augustus jongstleden naar Armenië is uitgezet, zijn door de voogdij-instelling Nidos op een veilig adres ondergebracht. Op 14 augustus is de moeder van Howick en Lili uitgezet naar Armenië, zonder haar kinderen. De verblijfsplaats van de kinderen was toen onbekend.

Vanwege het ontbreken van het wettelijk gezag is Nidos door de kinderrechter als voogd over de kinderen benoemd. Op vrijdag 25 augustus is Nidos met de kinderen in contact gekomen en heeft ze vervolgens op een veilig adres ondergebracht. De kinderen verkeren in goede gezondheid en maken het naar omstandigheden goed. De komende periode zal onderzocht worden wat er verder met de kinderen moet gebeuren, aldus Nidos.

Defence for Children heeft Stichting Nidos opgeroepen om op een zorgvuldige wijze te onderzoeken hoe het met hen gaat en wat in de huidige situatie in hun belang is. Ook hebben wij aangegeven dat de situatie van hun moeder in dit onderzoek betrokken dient te worden. Defence for Children zal de situatie en de procedure nauwgezet blijven volgen en blijven pleiten voor een besluit waarmee de belangen van Howick en Lili gewaarborgd en hun kinderrechten gerespecteerd worden.

Joint Politics StadsFM SALTO Amsterdam zaterdag 28 oktober 15.00-17.00 uur, gewijd aan het “kinderpardon”