In een kolonie van de VS mag het licht gerust een half jaar uit


Puerto Rico, “eigendom” van de Verenigde Staten sinds 1898, is op 20 september getroffen door orkaan María. In de luwte van het nieuws heeft deze wervelwind met de lieflijke naam het eiland zo goed als volledig verwoest. De elektriciteit is uitgevallen, de infrastructuur is zwaar beschadigd (die stelde, net als in de “echte” VS waarschijnlijk toch al niet veel voor). Veel plaatsen zijn verstoken van drinkwater. Akkers zijn volkomen platgewaaid zodat plaatselijke voedselvoorziening onmogelijk is.

De verwoesting door natuurlijke oorzaak volgt op verwoesting door het kapitaal.

Vorige zomer heeft het Congres een fiscale toezichtscommissie aangesteld om het eiland bezuinigingen op te leggen. Cao’s zijn ontbonden verklaard en publieke voorzieningen zijn verkocht. Van de leden van deze commissie hoeft er maar een op Puerto Rico te wonen en het orgaan wordt gezien als flagrante uitdrukking van de koloniale beheersing van de VS over de eilandstaat.

Het dodental is officieel op dertien gesteld. Er zijn evenwel hele streken totaal van de buitenwereld afgesneden dus de echte omvang van de ramp is nog lang niet te bepalen. Verwacht wordt dat het herstel van de elektriciteitsvoorziening een half jaar gaat duren.

Meer op In these times.