In Amerika hebben Pim Fortuyn en Geert Wilders één naam: Trump!

Rede en vrij onderzoek zijn de enige effectieve wapens tegen misvattingen.

De inscriptie dwingt tot nadenken, nu Amerika zo sterk in de ban is van de politieke aspiraties van Donald Trump, de vastgoedtycoon uit New York die overweegt zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Trump is veelzijdig, maar een man van de rede en de kritische, onderzoekende geest is hij niet. Hij is grofbesnaard, opportunistisch, snoeverig en verslaafd aan aandacht. David Brooks beschreef hem deze week in The New York Times als ‘de eeuwige jongen, die niet alleen opgewonden is over zijn glimmende nieuwe fiets, maar ook popelt om ‘m aan iedereen te laten zien’.

Hans Goslinga bespreekt de aspiraties van Donald Trump voor het Witte Huis, waarom denk ik daarbij: Mogen de Goden ons helpen en beschermen?

Maar Donald Trump heeft één groot verschil met Pim en Geert, hij heeft heel zijn leven hard gewerkt en zijn fortuin zelf bij elkaar geschraapt. Zal ongetwijfeld niet netjes zijn geweest, want dan word je niet zo rijk.
Maar Pim en Geert hebben van hun leven nog nooit hard gewerkt. Zeker Geert niet, die is zijn hele leven al ambtenaar, op onze kosten!

4 gedachten over “In Amerika hebben Pim Fortuyn en Geert Wilders één naam: Trump!”

 1. Nou je kan zeggen wat je wilt, maar zowel Trump als Fortuyn waren lang niet zo erg als Wilders in uitspraken. Trump gedraagt zich soms als een idioot, maar hij gaat geen dingen verknallen als “In mijn utopie zouden er hier geen Moslims wonen!”, iets wat Gekke Geertje wel doet.

 2. @ #2 Jacqueline 25 apr 2011 – 1:04 am zegt: “‘Refererende aan hierboven zeg ik dat Wilders niet een grammetje beschaaftheid heeft wat Fortuyn wel had! Iedereen die Forutyn of Bolkestein met Wilders vergelijkt is een dombo!”‘

  Nou wil het geval dat Fortuijn eind 70-er jaren in de bouwkeet al regelmatig in discussies langskwam, ik werkte toen in een nogal linkse ploeg bouwvakkers die toen al wisten welke kant het op zou gaan met deze professor. In ieder geval geen beschaafde kant.

  “‘Het eerdergenoemde interview in de Volkskrant van zaterdag 9 februari 2002 zorgde voor veel ophef. Fortuyn haalde een aan Voltaire toegeschreven citaat aan: “Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten.” Daarna vervolgde hij met: “Ik ben ook voor afschaffen van dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren. Prachtig. Maar als dat betekent dat mensen geen discriminerende opmerkingen meer mogen maken, en die maak je in dit land nogal snel, dan zeg ik: dit is niet goed. Laat mensen die opmerkingen maar maken.” Door veel journalisten werden deze woorden opgevat als een pleidooi voor het schrappen van artikel 1. Verder noemde hij de islam “een achterlijke cultuur” en vond hij dat Nederland een vol land was. Toen de interviewers Frank Poorthuis en Hans Wansink hem voorhielden dat hij dat laatste niet mocht zeggen van zijn partij, repliceerde hij met “Nou, daar moest ik me maar eens niet zoveel meer van aantrekken.””‘ zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn

  Meestal mijn eerste klik ‘smorgens en zie de beschaafdheid van zijn aanhang die jou tegenspreken als je over ‘beschaafde Pim’ praat: http://eindpunt.blogspot.com/2011/04/polarisering-nadert-kookpunt.html

 3. @ Jacqueline
  Over Bolkenstein zijn er soortgelijke onbeschaaftheden te melden. “‘In januari 1978 werd hij lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. In de periode 1982-86 was Bolkestein staatssecretaris van Buitenlandse Handel in het Kabinet-Lubbers I. In die functie —-bezocht hij in 1983 Bagdad en sloot hij een handelsverdrag met Saddam Hoessein—-.[2] Daarna was hij weer gewoon kamerlid, gevolgd door een ministerschap: van 1988 tot 1989 was hij Minister van Defensie in het Kabinet-Lubbers II. In 1989 nam hij wederom plaats in de Tweede Kamer, om daar vanaf 30 april 1990 de VVD-fractie te gaan leiden. Op 30 juli 1998 werd hij als fractievoorzitter opgevolgd door Hans Dijkstal.
  Bolkestein haalde regelmatig de pers door min of meer omstreden uitspraken, onder meer over de —-noodzaak tot het formuleren van nieuwe normen en waarden—- voor de samenleving, en —-over het Nederlandse vreemdelingenbeleid—-. Daarbij wees hij op —-de schaduwkanten van de multiculturele samenleving—-. Een voorbeeld is de uitspraak dat naar zijn mening —-kinderen van illegalen geen onderwijs zouden mogen volgen—– in Nederland. In 1997 publiceerde hij het boek Moslim in de polder, over zijn dialogen met —-vooraanstaande moslims over hun integratie—- in de Nederlandse samenleving.”‘ zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Frits_Bolkestein [de aandachtstreepjes zijn door mij gezet]

Reacties zijn gesloten.