‘Ik ben geen racist, maar ….’

Volgens Bleri Lleshi heeft racisme diepe wortels, waardoor het belangrijk is geïnformeerd te worden en de geschiedenis daarvan beter te leren kennen. Racisme is over de gehele wereld aanwezig, dus ook in Nederland, volgens de politiek filosoof Bleri Lleshi. De alledaagsheid van racisme – welhaast het banale kwaad zoals Hannah Arendt het verwoordde, maar niet geheel van toepassing op Eichmann, (waar Hannah Arendt tijdens diens proces verslag van heeft gedaan) die wel degelijk wist, welke gevolgen zijn beslissingen t.o.v. de Joden hadden – die Bleri Lleshi in dit artikel bloot legt, is misschien niet van een ontnuchterende werkelijkheid, dan toch van een geschiedkundige importantie, die laat zien, dat in de tegenwoordige tijd racisme catastrofale gevolgen voor de ‘kleine burgerij’ kan hebben, tot aan slavernij in delen van de huidige wereld toe. De ontmenselijking van de ander is het criterium, om de ander tot slaaf te kunnen maken; om het Nietzscheaans te zeggen, mensen als ‘Untermensch’ te definiëren.

Ik herinner mij de eerste weken aan de universiteit toen ik vol enthousiasme naar de lessen ging. Af en toe was er een discussie in de groep over de multiculturele samenleving. Zelf was ik een van de enkelingen met migratieachtergrond. Het kwam regelmatig voor dat één van mijn medestudenten opende met ‘ik ben geen racist, maar…’. Na die ‘maar’ volgde meestal een racistische uitspraak, maar de student kon onmogelijk een racist zijn, want die werd ingedekt door zijn openingszin ‘ik ben geen racist’ en ook door de feiten, want ‘het is immers een feit dat…’.

Sindsdien, heb ik de zin ‘ik ben geen racist, maar…’ zo vaak gehoord dat ik onmogelijk de tel kan bijhouden. Als ik zo terugkijk dan vallen mij twee dingen op. Ten eerste hebben heel wat mensen de zin ‘ik ben geen racist, maar…’ ingeruild voor ‘ik ben racist en het kan me niet schelen’. Ten tweede heb je tegenwoordig heel wat zelfverklaarde progressieve, linkse wereldburgers die het doodnormaal vinden om af en toe een betoog te openen met ‘ik ben geen racist maar…’

Lees het hele artikel hier.