Huiszoeking FBI bij Trumps persoonlijke advocaat

Gisteren heeft de FBI een huiszoeking uitgevoerd bij Michael Cohen. Cohen was voorheen een van de topadvocaten bij de Trump Organization, maar inmiddels sinds zo’n tien jaar de persoonlijke advocaat van Donald Trump. Cohen kwam de laatste tijd met name in het nieuws omdat hij, naar eigen zeggen, op persoonlijke titel de betaling van 130.000 dollar aan Stormy Daniels gedaan zou hebben in verband met een NDA (Non Disclosure Agreement) over haar kortstondige relatie met Donald Trump, in 2006 (maar bij de correspondentie daarover wel briefpapier gebruikte van de Trump Organization). Het officiële standpunt is dat die overeenkomst is aangegaan omdat ook een leugenachtige bewering schade kan doen, maar in dat geval zou men Daniels moeten beschuldigen van smaad en laster, in plaats van het verbreken van die overeenkomst, zoals nu gedaan is.

Inmiddels ontkent Trump dat hij iets afwist van die NDA, waar mee het hele ding natuurlijk niet eens rechtsgeldig zou zijn, en vertelde journalisten dat ze bij Michael Cohen moesten zijn voor verdere vragen. Welnu, dat heeft de FBI ook gehoord, dus die hebben maandag maar eens even een bezoekje afgelegd bij Cohen.

Dat kan niet zomaar, de Verenigde Staten zijn vooralsnog nog niet helemáál een bananenrepubliek geworden. Vooral huiszoekingen bij advocaten zijn heel zeldzaam, omdat die normaal gesproken geacht worden het privilege te hebben informatie tussen hen en hun cliënt vertrouwelijk te mogen houden. Er moet daarvoor een serieuze verdenking bestaan dat de betreffende advocaat bewijsmateriaal zou kunnen vernietigen of zoekmaken.

De huiszoeking werd gemotiveerd door onderzoek naar bankfraude en illegale campagnefinanciering. Bij die laatste kwestie komt de affaire Daniels in beeld, aangezien daar sprake van zou zijn als Michael Cohen inderdaad die betaling op persoonlijke titel heeft gedaan, en die betaling als een bijdrage aan de campagne gezien kan worden omdat die, vlak voor de aanvang ervan, bedoeld zou zijn om publiciteitsschade aan kandidaat Trump te voorkomen.

Overigens werd het verzoek tot huiszoeking aan de rechter gedaan door zowel U.S. attorney te Manhattan, Geoffrey S. Berman, en ondersteund door Mueller, het is dus niet noodzakelijkerwijze een verzoek dat alleen van Mueller is uitgegaan.

Trump heeft inmiddels al weer luidruchtig geklaagd over een heksenjacht, en waarom de afgrijselijk fraudes begaan door Clinton en Obama niet onderzocht worden.Hoe graag zou hij Mueller niet ontslaan, maar dat kan hij niet zelf. Dat zou plaatsvervangend minister van justitie Rod Rosenstein moeten doen, omdat Jeff Sessions zich officieel teruggetrokken heeft van deze kwestie. Dus dan zou hij eerst ofwel Rosenstein ofwel Sessions moeten ontslaan en die door iemand vervangen die Mueller wèl wil ontslaan. Maar diverse Republikeinse congresleden hebben Trump te verstaan te geven dat geen acceptabele weg te vinden