Huffnagelsyndroom

Frits Huffnagel (JOVd / VVd)ziet zich zelf graag als slachtoffer in de eerste bonnetjesaffaire die bekend werd in Nederland. Alleen leert de geschiedenis ons dat Huffnagel niet had hoeven af te treden als hij niet had gelogen over een communicatiestoornis tussen hem en de Stichting Bestuursasistentie van de VVD als de oorzaak van het probleem. Nadat echter via de lokale TV-zender AT5 duidelijk werd dat Huffnagel zelf voorzitter was van de Stichting Bestuursassistentie, viel het doek voor de welbespraakte wethouder.

huffnagelsyndroomKijken we naar de latere ‘bonnetjesaffaires’ en corruptieaffaires in de Nederlandse lokale politiek, dan zien we niet alleen dat er opvallend veel politici van VVd-huize bij betrokken zijn maar ook dat allen leugens vertellen die tot hun stomme verbazing binnen de kortste keren worden doorgeprikt.

Het geloof, of liever de overtuiging dat je met je asociaal graaigedrag als politicus boven het plebs kunt blijven staan is zielig en pathetisch gedrag, waarvan je kan zeggen dat het een ziekte is waarvoor ik de term Huffnagelsyndroom introduceer, vernoemd naar het eerste slachtoffer van zijn eigen graaigedrag in een bonnetjesaffaire.

Wanneer we kijken naar de lijst van in opspraak geraakte VVd-politici dan is de verleiding groot om te denken dat binnen de interne opleidingen er weinig aandacht is voor het Huffnagelsyndroom, wat misschien niet zo verwonderlijk is als we kijken naar het graaigedrag van de Voorzitter en bovenmeester van deze partij.

De eerlijkheid verplicht te zeggen dat ook bij andere partijen lieden met het Huffnagelsyndroom zich welkom voelen en geen strobreed in de weg worden gelegd. Recentelijk kwam Co Verdaas van de PvdA in het nieuws dankzij de volharding van wel heel doorzichtige leugens over zijn declaratiegedrag en vandaag mag ik in de krant van Wakker Nederland lezen onder de veelzeggende kop: ‘ Graaier nog niet weg’ over CDA prominent en ex-burgemeester Harry de Vries van Lingewaard, die niet alleen opnieuw was betrapt op valse declaraties en onterechte onkostenvergoedingen maar ook zelfs liegt over de werkelijke datum van opstappen.

Hoewel hij, volgens eigen zeggen, op 25 oktober per direct zou vertrekken heeft De Vries zich op 24 oktober ziek gemeld en dat de arbo-arts hem sindsdien „volstrekt niet in staat acht arbeid in enigerlei vorm te verrichten.”
Om op deze wijze het eind van zijn burgemeesterschap termijn af te wachten en het volledige wachtgeld te kunnen opstrijken.

Maar De Vries zou De Vries niet zijn en heeft wel een waarschuwing voor ons:

Volgens De Vries zijn oude gezondheidsklachten weer gaan opspelen. Die zorgen voor „behoorlijk wat onzekerheden voor mijn fysieke gestel.” Hij bestrijdt dat hij nalatig is geweest. „Ik hoop dat iedereen het op kan brengen om mij met rust te laten en zich niet te laten verleiden tot uitlatingen die niet gebaseerd zijn op kennis van feiten.”

Of te wel; we mogen niet praten over dat Harry de Vries bepaald geen man van eer en woord houden is en al helemaal niet over zijn Huffnagelsyndroom.

3 gedachten over “Huffnagelsyndroom”

  1. @1 nee. Het Huffnagelsyndroom lijkt wel op het Profiteurssyndroom maar voor het laatste hoef je niet noodzakelijk te liegen.

    Juist het Huffnagelsyndroom is te herkennen aan een opeenstapeling van leugens waarin alleen de persoon zelf gelooft om zijn graaiersgedrag te bagatelliseren en goed te praten. |

    Ook zeer herkenbaar is het toezeggen het gestolen/gedeclareerde bedrag terstond terug te betalen als een daad van integriteit door de drager van Huffnagelsyndroom.

  2. het hoefnagel syndroom ,word bij de vvd ,en ook andere politieke partijen in de partijdoctrine als eerste aangeleerd samen met het partijbelang en het belang van vrienden diensten ,en niet te vergeten het eigenbelang .En niet te vergeten dat men ten aller tijden gedekt word door de partij ,althans zo veel mogelijk .

Reacties zijn gesloten.