Horrorshow met inkijk in koeien

De berichten over landbouwhuisdiermishandeling vliegen ons dezer dagen om de oren, nu het grote dodedierenvreetfeest voor de deur staat, u weet wel.
Dit is wel heel treffend:

Recent heeft de Centrale Commissie Dierproeven een proefdiervergunning verleend voor koeien met een ‘pensfistel’.1 Dit is een kijkgat in de pens van een koe, dat met een dop is te openen. Daarmee is het verteringsproces van veevoer in de koe direct te volgen. Doel van het experiment is om te onderzoeken of via ander krachtvoer de stikstof-, fosfor- en methaanuitstoot van de koe is te verminderen.

Bij de proef zijn 31 koeien betrokken. Hiervan worden 16 koeien opnieuw gebruikt uit een eerdere proef. De 15 nieuwe koeien ondergaan een operatie om het kijkgat te maken. Binnen de proef wordt via het kijkgat het verteringsproces van veevoer in de koe gevolgd: zo kan direct de pensinhoud worden bemonsterd. Ook worden er binnen het experiment ‘pensevacuaties’ uitgevoerd, waarbij in 45 minuten de gehele pensinhoud verzameld, bemonsterd, en teruggebracht wordt, evenals ‘lebmaaginfusies’ waarbij voedingstoffen direct in de maag gebracht worden.

– Lee verder hier

– Uitgelichte afbeelding: still uit de video