Hoogtepunten uitspraken van Heert Gitlers, voorzitter Partij voor de Blijheid

OPGELET: HET ONDERSTAANDE IS EEN SATIRISCH STUK DAT DIENT TE WIJZEN OP DE NSB-ACHTIGE HAATRETORIEK VAN DE PVV EN OM DE WEERZINWEKKENDHEDEN DAARVAN BLOOT TE STELLEN. IK HEB VEEL RESPECT VOOR HET JODENDOM, MAAR DE PVV MOET OPHOUDEN MET HET AANVALLEN VAN DE ISLAM OVER DE RUGGEN VAN DE JOODSE MEDEMENS. DIT IS TEVENS EEN OPROEP AAN DE JOODSE GEMEENSCHAP OM ZICH TE DISTANTIËREN VAN DE PVV EN GEERT WILDERS. HET ONDERSTAANDE ZAL DE OUDERE NEDERLANDERS WEL HEEL BEKEND IN DE OREN KLINKEN. “NEVER FORGET”, REMEMBER?


Disclaimer: wij van de Partij voor de Blijheid geven geen ruk om politieke correctheid, en wij behouden het recht tot manipulatie en disinformatie en onfeitelijkheden in ons programma te verkondigen. Ons doel heiligt onze middelen. Wij willen namelijk blij zijn, maar het zien van onderdrukte joodse medelanders door Tenach-taferelen doet ons pijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de mooiste uitspraken van de voorzitter/eigenaar/enig-lid van de Partij voor de Blijheid, de heer Heert Gitlers (twitter @HeertGitlersPVB). Het zal u opvallen dat dhr. Gitlers domweg de uitspraken van dhr. Geert Wilders van de PVV heeft gepikt. Hij heeft woorden zoals moslim en islam verandert in jood en judaïsme.

Wij zijn pas blij als alle onderdrukte Joden zich zullen distantiëren van de verwerpelijke haat die hun religie (van de Tenach) predikt.

Antisemitisme is niet toegestaan (doet dhr. Gitlers ook niet aan), en discriminatie ook niet, maar wij nemen alvast een voorschot op een aankomend voorstel om Artikel 1 van de Grondwet te schrappen (ook al afgekeken van de PVV) en te vervangen met het recht om alles maar te roepen en te schreeuwen wat wij maar willen. En alles wat wij stellen over die verderfelijke Tenach is waar (volgens ons). Dus, wij zijn niet eens antisemitisch; wij zijn gewoonweg tegen de ideologie van de Tenach, en laten de gelovers daarvan nu net Joden zijn! Ja, wij kunnen het ook niet helpen.

P.S. Wij hebben alles van de PVV behouden behalve als iets is doorgestreept of cursief is, die zijn van ons!

N.B. Als u ons voor Nazi’s uitmaakt slepen wij u voor de rechter, want wij zijn rechts en wij hebben altijd gelijk en wij houden van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van watdanook. En wij dragen geen bruine hemden en hebben ook geen swastika als symbool.

Lees hieronder de hoogtepunten van uitspraken zoals dhr. Gitlers had gepikt van dhr. Wilders en genoteerd op de website http://www.watwilwilders.nl/Wilderszaaithaat.html.

Gitlers zaait haat
“Maar ik wil niet dat er meer moslims joden in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder worden. Dus wil ik de grenzen voor migranten uit moslimlanden jodenproducerendelanden dichtgooien. Bovendien wil ik moslims joden aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen. Er is nu teveel islam jodendom in Nederland.” Gepikt van: Geert Wilders, NRC Handelsblad, 24 februari 2007

“De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims Joden zullen van de grote steden naar het platteland trekken.” Gepikt van: Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006
“De omgang met de islam en moslims het judaïsme en joden in ons land moet dus minder vrijblijvend worden. (..) De analyse is helder, we hebben een groot probleem met de islam het judaïsme, ook in Nederland. (..) Immigratie uit islamitische jodenlievende landen moet worden verboden. We moeten leren intolerant te zijn tegen de intoleranten, op straat, in de moskee synagoge en in de rechtbank. We moeten haat en geweld van terroristen beantwoorden met uitsluiting en intolerantie en laten zien wie de baas is in Nederland.” Gepikt van: Geert Wilders, NRC Handelsblad, Opinie, P 07, 22 juli 2005

“We moeten de tsunami van de islamisering verjoding stoppen.” En: “Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen.” Gepikt van: Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006

“Ik ben hier gekomen om te waarschuwen voor een ander gevaar, de islam het judaïsme. De islam Het judaïsme doet zich voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld, een heilige oorlog, de sharia halacha en het einde van de scheiding tussen kerk en staat. Het is geen religie het is een politieke ideologie. Het eist je respect maar heeft geen respect voor jou.” Gepikt van: Geert Wilders’ geplande speech in London, PVV-website, 12 februari 2009

De islam Het judaïsme zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en overheersen. Maar dat gebeurt niet zolang ik hier ook maar iets voor het zeggen heb!” Gepikt van: Geert Wilders op GeenStijl, 23 januari 2007

De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt. ” “… het aantal islamieten joden in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan.” “De PVV PVB zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische joodse invasiepoging.” Gepikt van: Geert Wilders op GeenStijl, 6 februari 2007

“Die [politici] hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië Nederzionië als provincie van de islamitische judaistische superstaat Eurabië Eurozionië.” Gepikt van: Geert Wilders, Volkskrant, 8 augustus 2007

De islam Het judaïsme is een ‘wezensvreemde cultuur’ die nergens dominant mag worden”, vindt hij. (..) “Genoeg is genoeg. We moeten ons niet verkopen aan de islamitische judaïstische cultuur en de ellende die dat met zich meebrengt”. Gepikt van: Geert Wilders, Website PVV en AD, 17 augustus 2007

Moslims Joden willen dat u ruimte geeft aan de islam het judaïsme, maar de islam het judaïsme biedt geen ruimte aan u. Van de overheid moet u respect hebben voor de islam het judaïsme, maar de islam het judaïsme heeft geen enkel respect voor u. De islam Het judaïsme wil overheersen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving… In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische joods-zionistische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering verjoding. Verdedig onze vrijheid.” Gepikt van: Film Fitna van Geert Wilders e.a., 27 maart 2008

“Je kan intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders, vrienden. Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.” Gepikt van: Geert Wilders, NRC, 24 mei 2008

De islam het judaïsme infiltreert Nederland, nee het hele westen.” “Niet alleen Israël het Midden Oosten voert een existentiële strijd, ook Europa.” Gepikt van: Geert Wilders, NRC, 24 mei 2008

Dit is een vervolg van “https://krapuul.nl/blog/26336/hoogepunten-verziekingsprogramma-partij-voor-de-blijheid/

U kunt mij volgen op twitter: @NwLibAmbitie

9 gedachten over “Hoogtepunten uitspraken van Heert Gitlers, voorzitter Partij voor de Blijheid”

 1. Het woord Jodenproducerendelanden is erg krom, zeg gewoon waar het op staat, praat over Israël! Of mag dat soms niet van Gretta D. en Anja M. Moet er dan misschien worden gesproken over de “bezette gebieden” van de onafhankelijke staat Palestina?

 2. @ Cor van der Laak:

  Wat een dom en huilerig commentaar is dit. Denk je nu echt dat ik niet Israel durf te noemen? Dit is een satirisch stuk, en ik gebruik soms woorden of vergelijkingen ter overdrijving en niet eens bestaan. Zoals je weet is Israel 1 land, en Islamitische landen is een aantal. Jodenproducerende landen heeft een connotatie met alle landen waar joden vandaan komen, een aantal.

  Dit stuk is ter illustratie van de NSB-gehalte van de PVV, en alles wat jij eruit haalt is een woord? Dat zegt veel over jouw menselijkheid en die van de gemiddelde PVV’er.

 3. Ik denk dat het “probleem” gewoon is dat er meerdere islamistische landen zijn en maar 1 “Joods land”. Daarom kon het stuk niet goed vertaald worden naar het Gitlers.

 4. Cor van der Laak Schreef:

  Of mag dat soms niet van Gretta D. en Anja M. Moet er dan misschien worden gesproken over de “bezette gebieden” van de onafhankelijke staat Palestina?

  Wat een domme trolreactie met achterlijke namedropping. Ik feliciteer liever Dries van Agt. Het trolfiguur braltzeg gewoon waar het op staat, praat over Israël!
  Ik praat liever over het Israëlische apartheidsregime als woestijndictaat van omhooggevallen Zionisten die bestiale mensenschennis normaal vinden.

 5. als mensen al van te voren voor een stukkie text moeten melden dat iets “satire” is dan gaat de wereld wel heel snel achteruit. satire moet blijken uit het stuk niet uit de melding er voor. maar bravo voor deze toevoeging aan de interwebs.

 6. @ hasjee:

  Ja tuurlijk, wij heten allemaal “Goedgelovig” van achternaam. En het is voor de pvv’ers meestal niet echt duidelijk dat het satire is. (Of ze willen het niet zien/weten.)

Reacties zijn gesloten.