Hoogtepunten verziekingsprogramma Partij voor de Blijheid

OPGELET: HET ONDERSTAANDE IS EEN SATIRISCH STUK DAT DIENT TE WIJZEN OP DE NSB-ACHTIGE HAATRETORIEK VAN DE PVV EN OM DE WEERZINWEKKENDHEDEN DAARVAN BLOOT TE STELLEN. IK HEB VEEL RESPECT VOOR HET JODENDOM, MAAR DE PVV MOET OPHOUDEN MET HET AANVALLEN VAN DE ISLAM OVER DE RUGGEN VAN DE JOODSE MEDEMENS. DIT IS TEVENS EEN OPROEP AAN DE JOODSE GEMEENSCHAP OM ZICH TE DISTANTIËREN VAN DE PVV EN GEERT WILDERS. HET ONDERSTAANDE ZAL DE OUDERE NEDERLANDERS WEL HEEL BEKEND IN DE OREN KLINKEN. “NEVER FORGET”, REMEMBER?


Disclaimer: wij van de Partij voor de Blijheid geven geen ruk om politieke correctheid, en wij behouden het recht tot manipulatie en disinformatie en onfeitelijkheden in ons programma te verkondigen. Ons doel heiligt onze middelen. Wij willen namelijk blij zijn, maar het zien van onderdrukte  joodse medelanders door Tenach-taferelen doet ons pijn.

Ons werd verteld dat wij net zo goed het verkiezingsprogramma (noemen wij verziekingsprogramma) van de PVV zouden kunnen gebruiken, met dien verstande dat wij woorden zoals moslim en islam veranderen in jood en jodendom. Wij hebben het ook niet zo op die moslims met hun islam, maar aangezien het jodendom ouder dan de islam is en de Tenach veel ouder dan de Koran is, zullen wij ons eerst richten op het jodendom. Bij ons succes kan de PVV op hun beurt ons weer na-apen om de moslims te pakken, alhoewel het blijkt dat zij daar eigenlijk geen hulp bij behoeven.

Wij zijn pas blij als alle onderdrukte Joden zich zullen distantiëren van de verwerpelijke haat die hun religie (van de Tenach) predikt.

Antisemitisme is niet toegestaan (doen wij ook niet aan), en discriminatie ook niet, maar wij nemen alvast een voorschot op een aankomend voorstel om Artikel 1 van de Grondwet te schrappen (ook al afgekeken van de PVV) en te vervangen met het recht om alles maar te roepen en te schreeuwen wat wij maar willen. En alles wat wij stellen over die verderfelijke Tenach is waar (volgens ons). Dus, wij zijn niet eens antisemitisch; wij zijn gewoonweg tegen de ideologie van de Tenach, en laten de gelovers daarvan nu net Joden zijn! Ja, wij kunnen het ook niet helpen.

P.S. Wij hebben alles van de PVV behouden behalve als iets is doorgestreept of cursief is, die zijn van ons!

N.B. Als u ons voor Nazi’s uitmaakt slepen wij u voor de rechter, want wij zijn rechts en wij hebben altijd gelijk en wij houden van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van watdanook. En wij dragen geen bruine hemden en hebben ook geen swastika als symbool.

Lees hieronder de hoogtepunten van het verziekingsprogramma van de PVB, gebaseerd op het verziekingsprogramma van de PVV

Pagina 5:

Bij veel van de problemen die Nederland teisteren is de diagnose hetzelfde: elites zijn losgeslagen van de werkelijkheid en zijn op eigen houtje dingen gaan doen waar gewone mensen niet beter van worden. Onze elites hebben zich bekeerd tot de illusie dat alle culturen (en daaraan verbonden waarden) gelijk zijn. Alles moet kunnen. Er bestaat geen goed of kwaad, alle culturen zijn voor hen gelijk, de islam het jodendom of het christendom, meisjesbesnijdenis vrouwenpruiken, handen schudden of niet – wat maakt het uit.

Onze trots waar Nederlanders met overtuiging decennialang een gedeelte van hun salaris aan hebben overgemaakt, de verzorgingsstaat, is verworden tot een magneet voor gelukszoekers uit islamitische landen van joodse afkomst. Niet meer een schild voor de zwakken, maar een afhaalloket voor onevenredig veel lanterfantende moslimjodenimmigranten. Henk en Ingrid betalen voor Ali en Fatima Avram en Freida.

Pagina 6:

De Partij voor de Vrijheid Blijheid ziet een land dat nu echt afscheid moet nemen van de vermolmde linkse idealen van vroeger. Al Gore is door de mand gevallen, het gehate multiculturele experiment heeft ons vooral nadelen opgeleverd en de islam het jodendom brengt ons geen culturele verrijking maar sjariahalacha-fatalisme, jihadzionistenterrorisme en haat tegen homo’s en Joden Moslims. Overal in Europa zien we dezelfde problemen met de islam het jodendom.

… Om er even een sector uit te lichten: zelfs de zorg islamiseert verjoodst in rap tempo.

MoslimJodenvrouwen die behandeling door mannelijke artsen weigeren, moslima’s joodse vrouwen die niet door mannelijke broeders willen worden gewassen, islamitische joodse ouderen die van de koks in hun verzorgingshuis halal kosjer voedsel eisen…

Pagina 7

De multiculturele nachtmerrie die ons wordt aangedaan kunnen we en willen we niet als een vaststaand feit aanvaarden. Het Nederlandse volk heeft niet om de massa-immigratie gevraagd en moet daar dan ook niet de prijs voor betalen. De schuld ligt niet bij Henk en Ingrid. De schuld ligt bij de linkse elites die denken dat de wereld er uit ziet als Woodstock Jeruzalem.

(Het hierboven geschrevene is uit de introductie door voorzitter/eigenaar/enig-lid van de Parij voor de Blijheid, de heer Heert Gitlers (twitter @HeertGitlersPVB), de Grote Lijder)

Pagina 11:

• Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’ en jood

• Heropvoedingskampen en werkkampen

Pagina 13

Kiezen voor islamzionistenbestrijding en tegen de massa-immigratiezionisme

De islam Het jodendom is vooral een politieke ideologie; een totalitaire leer gericht op dominantie, geweld en onderdrukking. Gericht ook op de invoering van een stelsel van wetten, de sjaria halacha. Op veel plekken zien we dat de islam het jodendom zeggenschap aan het verwerven is over territorium. Natuurlijk zijn er veel gematigde joden. Maar een substantieel gedeelte van de islamieten joden is dat niet.

Er bestaat onder mohammedanen joden een brede steun voor de invoering van de sjaria halacha, het uitmoorden van Jericho door Joshua en de zijnen en de afkeer van Joden Moslims en het Westen.

Wat zeker niet bestaat is een gematigd islam zionisme. De islam Het jodendom is gebouwd op twee onveranderlijke pijlers: de letterlijkheid van de koran tenach (het ongecreëerde woord van Allah G-D) en de volmaaktheid van Mohammed, hun profeet al hun profeten. De islam Het jodendom (en vooral het zionisme) gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee categorieën: moslims joden en kaffirs gojim-idioten (niet-moslimsjoden). De een is superieur, de ander minderwaardig. De islam Het zionisme streeft naar wereldheerschappij. De koran Tenach schrijft gedrag voor dat strijdig is met onze rechtsstaat, zoals discriminatie van vrouwen, het doden van ongelovigen en heilige oorlog tot de werelddominantie van de islam het jodendom een feit is.

Pagina 15:

De islam Het zionisme is vooral een politieke ideologie en kan dus op geen enkele manier aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst

• Geen moskee synagoge er meer bij

• Alle islamitische joodse scholen dicht

Moskeeën Synagogen sluiten waar geweld zionisme wordt gepropageerd

• Geen islamitische joodse sekseapartheid; niet bij inburgeringscursussen, niet bij theaters, niet bij bibliotheken, niet bij zwembaden of waar dan ook

• Geen subsidies meer voor islamitische joodse media: Marokko.nl, Maroc.nl Joodse Omroep etc.

• Snij in de afdeling propaganda van multicultureel Nederland: de publieke omroep

• Geen hoofddoekjes of keppeltjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid, en evenmin bij welke gesubsidieerde organisatie dan ook

• De stekker uit de Commissie Gelijke Behandeling, de multiculturele schijnrechtbanken

• EU: Turkije Israel er in, Nederland er uit

• Dubbele nationaliteit stoppen. Wie een andere nationaliteit behoudt, kan geen Nederlander worden

• Verbied de boerka tzniut en de koran het oude testament, belast hoofddoekjes en keppeltjes en pruiken

• Verbod op korantenachlessen op school, evenals in gebouwen die door schoolbesturen worden beheerd, dus ook geen korantenachlessen ‘na schooltijd’ of in het gebouw van de school

• Assimilatiecontracten. Niet tekenen of niet naleven = het land uit

• Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen. Geen baan = geen plaats in Nederland

• Criminelen na bestraffing eruit als zij alleen een verblijfsvergunning hebben of een dubbele nationaliteit

• Weg met procedurestapelen. Afgewezen = meteen weg

• Een wettelijk verbod op het generaal pardon

• Inburgeringsexamen in het land van herkomst, tot het zover is: inburgeringscursus in Nederland niet gehaald, dan het land weer uit

• Zelf taalcursussen en inburgeringscursussen betalen

• Registratie van dubbele nationaliteiten

• Illegaal verblijf in Nederland moet strafbaar worden

• Invoering van een quotum voor asielzoekers – maximaal 1.000 personen per jaar, opvang bij voorkeur in de regio

• Nederland moet zelf over het immigratiebeleid gaan, niet Brussel (dus een opt-out)

• Nederlandse nationaliteit pas na tien jaar rechtmatig verblijf in Nederland, mits geen strafblad

• Eerst tien jaar wonen en werken in Nederland, dan pas recht op een uitkering. Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands (EN HELEMAAL GEEN JIDDISCH!) spreekt

En vooral: volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische jodenlievende landen

Pagina 29:

Christelijke, Joodse Islamitische en openbare scholen moeten naast elkaar kunnen bestaan. Wij zijn dus voor behoud van artikel 23 Grondwet. Islamitische Joodse scholen gaan daarentegen dicht.

Pagina 35
Op 4 mei gedenken wij het (nationaal) socialisme. Op 5 mei gedenken wij onze VS bezetting. Dat blijft zo. 4 mei wordt een jaarlijkse landelijke vrije dag

———————-##—————–

Zo nu. Dat waren de hoogtepunten van de verziekingsprogramma van de Partij voor de Blijheid.

Volgende keer kunt u toespraken lezen van de voorzitter/eigenaar/enig-lid van de Parij voor de Blijheid, de heer Heert Gitlers (twitter @HeertGitlersPVB). Het zal gebaseerd zijn op eerdere toespraken van de heer Geert Wilders van de PVV, waar wij van de bij de disclaimer (bovenaan) genoemde methodiek (van beter goed gejat dan slecht bedacht) gebruik maken. (Want waarom het wiel heruitvinden?!)

6 gedachten over “Hoogtepunten verziekingsprogramma Partij voor de Blijheid”

  1. Voor kafirs had je misschien in plaats van “idioten”, “gojim” kunnen invullen. Verder klopt het als een bus deze mega-godwin jou, Neal! 🙂

  2. @ Huib:

    lol… ik vond “idioten” pakkender a_ omdat het rijmt en 2) omdat het grappig/sarcasme ervan afdruipt.

    @ REchtsNL:

    Dank voor de aanbevelingen! 😉

  3. misschien 11 september vervangen door : Het uitmoorden van Jericho door Joshua en de zijnen…

  4. en nu nog wat knip en plakwerk voor een nieuwe partij voor de catholiquen en eentje voor de overige gristenen

Reacties zijn gesloten.