Hoe lang werk jij voor 67 cent?

De meerderheid van de cacaoproducenten leeft van 67 cent per dag, en dat is onder de grens van extreme armoede. De vele duurzaamheidsinitiatieven en programma’s in de cacaosector slagen er niet in om een leefbaar inkomen voor producenten te garanderen. Een leefbaar inkomen is een universeel mensenrecht – iedereen heeft het recht op een rechtvaardig loon voor zijn werk. “Hoe lang werk jij voor 67 cent?”, is dan ook de slogan van de campagne voor de Week van de Fair Trade die 3 oktober is gestart.

Verschillende inspanningen van de industrie en andere spelers in de sector om cacao duurzamer te maken, kunnen geen leefbaar inkomen garanderen voor de cacaoproducent. Daarbij komt dat de prijs van cacao in 2017 op een historisch laag punt stond, wat een extra en onhoudbare last voor de producenten betekende. Als gevolg hiervan blijft de meerderheid van de cacaotelers in extreme armoede leven. Dat werkt de opkomst van lokale problemen, zoals kinderarbeid en massale ontbossing, nog meer in de hand.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be