Hoe Europese trots omsloeg in dom superioriteitsdenken

Hier een artikel voor het geval u nog wat stuitende, westerse superioriteitsgedachten van Wilders’ leermeester, VVD-erelid Frits Bolkestein, wilt lezen, zoals:

De vraag is volgens Bolkestein niet waarom sommige landen arm zijn, maar waarom rijke landen rijk zijn. “Immers, in het begin waren we allemaal arm. Wie de opkomst van het westen en de wortels van onze welvaart wil bestuderen, moet teruggaan tot de Renaissance, zo niet tot de klassieke oudheid.”

Onze rijkdom in de zeventiende eeuw, met name in Amsterdam, was deels ook te danken aan het feit dat we een voor die tijd grote tolerantie voor andere godsdiensten aan de dag legden, zodat mensen uit alle windstreken graag hierheen kwamen om handel te drijven.

Maar verder hebben we ook op superieure wijze goed verdiend aan de slavenhandel.
Sinds de jaren zestig zijn we bovendien zo superieur dat we met onze reet boven op een gasbel bleken te zitten. Toen we dat nog niet wisten begonnen we nogal fanatiek te emigreren, vlak na de oorlog, net zoals al die Afrikanen nu.

En de Amerikanen zijn onder andere zo rijk geworden (althans, enkelen van hen) omdat die na de oorlog, toen de West-Europese machten op hun gat lagen, gauw even hebben bepaald dat olie in dollars betaald moest worden, die zijzelf er fijn bij konden drukken, maar door anderen wel eerst gekocht moesten worden.

14 gedachten over “Hoe Europese trots omsloeg in dom superioriteitsdenken”

 1. ” En de Amerikanen zijn onder andere zo rijk geworden (althans, enkelen van hen) omdat die na de oorlog, toen de West-Europese machten op hun gat lagen, gauw even hebben bepaald dat olie in dollars betaald moest worden, die zijzelf er fijn bij konden drukken, maar door anderen wel eerst gekocht moesten worden.”

  En als ze toevallig dit stand van zakken willen omverwerpen en toevallig Libië heten, dan worden ze meteen aangevallen.

  Eigenlijk wil Bolkestein het antwoord vinden op de vraag waarom landen met koloniale verleden en slavenhandel verleden altijd rijker zijn. Effe denken nu, waarom?

 2. Filosofie van de warme bril, hier is een ‘denker’ aan het woord die ad hoc wat positieve elementen uit zijn cultuur bij elkaar grist, en daarmee zijn eigen verhaal en zijn eigen gelijk construeert.

 3. Prima commentaar, Laurent!, op de ideeën van een valse intellectueel. Er klopt geen hout van z’n cultuur-suprematisme. En dat suprematisme is, als je verder doordenkt, geen cultuur- maar een RASSEN suprematisme. Eén van zijn belangrijkste inspirators was Joshua Livestro, lid van z’n commissaris-kabinet in Brussel.

 4. Huib Schreef:

  Prima commentaar, Laurent!, op de ideeën van een valse intellectueel. Er klopt geen hout van z’n cultuur-suprematisme. En dat suprematisme is, als je verder doordenkt, geen cultuur- maar een RASSEN suprematisme. Eén van zijn belangrijkste inspirators was Joshua Livestro, lid van z’n commissaris-kabinet in Brussel.

  Ah, degene die ene ‘Zande’ tot reageerder van het jaar maakte. Dan weten we genoeg inderdaad.

 5. Bolkie probeert alle kritiek op het Westen te reduceren tot jalouzie.
  Bij een eerder optreden in NY omschreef hij dit met de woorden: ‘Yankee go home – but take me with you’. Eveneens vorig jaar, aan het eind van de Vrijheidslezing van Salman Rushdie in Leiden, poneerde hij de vraag “Why do they hate us so much?”, kennelijk in de hoop dat hij antwoord zou krijgen in termen van ‘vanwege onze vrijheid’. Rushdie somde echter met engelengeduld op dat de oorzaak daarvan gelegen is in de westerse inmenging in de politieke balans van Perzië (ttv de sjah), Saoudi-Arabië, etcetera, etcetera.

 6. Joke Mizée Schreef:

  Bolkie probeert alle kritiek op het Westen te reduceren tot jalouzie.

  Zeer kenmerkend: hij zit vast in zijn eigen vooroordelen en eigen beperkingen. Jaloezie. :))

 7. misschien kan Bolkestein in de klassieke oudheid een verklaring vinden voor het Griekse drama anno 2011

  als ik Bolkestein zie dan zie ik een zure ouwe man die met wat pseudowetenschappelijke blabla krampachtig verlangt naar wat aandacht in media

  het is hem weer een keertje gelukt

  Bolkestein moet nodig eens aan zeflevaluatie en zelfkritiek gaan doen, als je zo veel onzin kun verzinnen is spreken zilver en zwijgen goud

 8. Bolkestein koketteert ten onrechte met de grote denkers en dito waarden. Bas Heijne (in zijn nieuwe boek) over die toespraak in NY:
  “Maar klapte het publiek in New York voor de principes van de Verlichting of voor zichzelf? Klapte het als dank dat men deel uit mocht maken van een maatschappij die verlichte principes huldigde, een maatschappij die het gelijkheidsbeginsel uitdroeg en tolerantie bepleitte? Ik ben bang van niet. De zaal applaudisseerde, tegen de politieke correctheid in, voor de eigen superioriteit. Het Westen was beter, dus waren zijzelf beter. Het mocht gezegd worden! Eindelijk!
  Het maakte niet uit of er moordenaars in de zaal zaten, of oplichters, of lafaards, of sjoemelaars of domkoppen, iedereen daar mocht zich dankzij Bolkestein even beter voelen dan de rest. Ze woonden niet alleen in het Westen, ze waren het Westen. Heel even vormde men een gemeenschap van gelijkgestemden.
  Het moet een prettig gevoel zijn geweest.
  Met de denkbeelden van de Verlichting had dat allemaal niets te maken, natuurlijk. Dat applaus was juist bedoeld om af te rekenen met de uitwassen van het verlichtingsdenken in handen van het progressieve establishment, met zijn aangeprate schuldgevoel over het kolonialisme, de permanente staat van zelfbeschuldiging over de miskenning van de Ander, het verdacht maken van iedere vorm van gemeenschapsdenken. Ik was getuige van een levende paradox: hier werd uit naam van de Verlichting geklapt voor emoties die juist tegen het wezen van de Verlichting ingingen – culturele hegemonie, oneigenlijke superioriteitsgevoelens, groepsnarcisme.
  De grote verlichtingsdenkers hebben ons juist geleerd dat aan de liefde voor de eigen natie of groep geen bijzondere rechten kunnen worden ontleend. Het is heel goed denkbaar dat er in de meest achterlijke cultuur ter wereld mensen leven die moreel gezien in alle opzichten superieur zijn aan mensen die in een meer verlichte samenleving wonen. Het is lastig om dat toe te moeten geven, het gaat wellicht in tegen de menselijke natuur – maar daar is de Verlichting nu juist voor uitgevonden.”

 9. Er is altijd oorlog tussen stammen en volkeren om macht, religie, land en goed geweest, of het nu in Europa was, of in Egypte, Iran enz. De Hunnen hebben op hun beurt weer geprobeerd om Europa te veroveren en het waren de gruwelijkste moordenaars. Slavernij is geen vinding van Europa, alle heersers hebben altijd de overwonnen bevolking als slaven gebruikt. Zo ging dat nu eenmaal vroeger, toen er nog geen internet was.

 10. @Michello

  misschien kunnen de linkse milieuactivisten je beter niet doodschieten maar gewoon als slaaf verkopen, al dan niet via internet

 11. #10kaaskop
  Het slaafmaken is meer voor kolonialisten, oftewel mensen die niet willen doden maar verdienen, rechts dus. Het slaafmaken is niet voor linkse Gutmenschen weggelegd. Die willen een kopje thee drinken met de arme slaaf en met hem befluisteren hoe hij bevrijd kan worden.
  Met alleen maar Gutmenschen in Europa zouden de nazaten van Atilla de Hun dus nu op een grote troon in Brussel hebben gezeten. Of zaten de Russen al lang als enige partij in Den Haag. En geen internet dan he.

 12. michello Schreef:

  #10kaaskop
  Het slaafmaken is meer voor kolonialisten, oftewel mensen die niet willen doden maar verdienen, rechts dus. Het slaafmaken is niet voor linkse Gutmenschen weggelegd. Die willen een kopje thee drinken met de arme slaaf en met hem befluisteren hoe hij bevrijd kan worden.
  Met alleen maar Gutmenschen in Europa zouden de nazaten van Atilla de Hun dus nu op een grote troon in Brussel hebben gezeten. Of zaten de Russen al lang als enige partij in Den Haag. En geen internet dan he.

  Ja, wat is het nou, schieten linkse milieu-activisten nou mensen dood of niet volgens jou? Zo ja, dan moeten dat toch nuttige types zijn geweest in de strijd tegen Attilla en waren ook van nut geweest in de veldslagen op de Noord-Duitse laagvlakte tegen de Russen.

 13. Of op zijn minst hadden die Hunnen en Russen een stuk minder bontjassen gedragen wegens massaal bevrijde nertsen.

 14. michello Schreef:

  Of zaten de Russen al lang als enige partij in Den Haag.

  Het wat je zelf kiest. De Duitsers zaten al in Den Haag en zonder de Russen waren ze nooit weggegaan. Jammer voor je, hé? Verdomde Russen, nu snap ik je traditionele haat jegens hun. Heb je in de WOii door hun je kansen verloren.

Reacties zijn gesloten.