Hoe de klimaatcrisis aan te pakken – een manifest

Wij zijn het UK Student Climate Network. Wij zijn jong, wij zijn scholieren of studenten en we roepen op tot verandering. Onze beweging begon in februari toen tienduizenden jongeren de straat opgingen in stadjes en steden in Groot-Brittannië, in een opstand zonder weerga van een jongerenbeweging voor klimaatrechtvaardigheid.

Wij zijn deel van een beweging die zich snel over de wereld verspreidt, gekatalyseerd door de acties van één persoon die iets deed augustus vorig jaar. Greta Thunberg mag dan de vonk geweest zijn, wij zijn het vuur en wij worden aangevuurd door de noodzaak te handelen.

Het klimaat bevindt zich in een crisis. Wij zullen ecologische rampen en instorting van het klimaat meemaken in de zeer naaste toekomt als degenen die de macht hebben niet dringend en radicaal de bakens verzetten. Wetenschapslieden geven al jaren in toenemende mate indringende waarschuwingen over de toestand van de planeet, waarbij de urgentie en ernst van hun boodschap de laatste tijd sterk stijgt. Het is meer dan voldoende duidelijk: er is verandering nodig en zij is nu nodig!

Eerdere generaties en zij die de macht hebben beschermen ons niet, zij verzekeren ons niet dat wij een toekomst hebben om nar uit te kijken. Niet alleen dat, zij die gekozen zijn om ons te leiden en te regeren hebben talloze mensen over de hele wereld, die de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering ondergaan, verraden.

De last om de verandering te brengen die we in de wereld moeten zien komt helaas neer op ons en onze leeftijdgenoten over de gehele wereld. Wij zijn verenigd in onze gemeenschappelijke strijd om de klimaatcrisis aan te vatten. Mislukking is uitgesloten, daarom eisen wij het volgende:

  • De regering moet een klimaatnoodtoestand uitroepen en de bescherming van het leven op Aarde als prioriteit stellen, en actieve stappen ondernemen om klimaatrechtvaardigheid te bereiken. Wij moeten onze economie opnieuw organiseren naar ecologische beginselen, niet alleen om de planeet te beschermen maar ook om een rechtvaardige wereld voor alle mensen te scheppen.
  • Ons onderwijsstelsel laat ons in de steek. Wij krijgen geen adequaat onderwijs over de klimaatcrisis. Scholen bereiden ons niet voor op de wereld die wij binnen gaan treden, zij bereiden ons nog steeds voor op banen en een maatschappij die gegrondvest is op het systeem dat de crisis veroorzaakt heeft. Wij moeten dringend het nationale leerplan hervormen en in de eerste plaats leren de ecologische crisis aan te pakken.
  • De regering moet ook het grote publiek de ernst van de ecologische crisis laten weten en de noodzaak nu te handelen. Men kan niet van de bevolking verwachten dat zij de macht aansprakelijk stellen zonder de nodige informatie. Ons milieu wordt verwoest en wij hebben het recht de feiten te weten.
  • De regering moet erkennen dat wij, de jongeren, het grootste belang in de toekomst hebben. Er moet onmiddellijk wetgeving komen om de stemgerechtigde leeftijd naar zestien te verlagen en de jeugd te betrekken bij het maken van beleid. Wij zijn te lang onmondig gemaakt en buiten het politieke systeem gehouden Het is duidelijk dat de politiek niet werkt. Wij kunnen niet doorgaan te werken in mislukte vormen van burgerparticipatie. Zonder verandering van de manier waarop besluiten worden genomen zullen we niet in staat zijn de klimaatcrisis aan te pakken.

Wij eisen dat jullie luisteren, wij eisen dat jullie ons steunen. Dit is een gemeenschappelijke strijd. Hij omvat alle mensen en vereist actie in de gehele maatschappij. Er is geen tijd meer voor hen die willen ontkennen of uitstellen. Wij moeten doorgaan met demonstreren, wij moeten verder in opstand komen en we moeten de status quo verstoren. Als de politici en de machthebbers niet de verandering aanbrengen die we moeten zien in de wereld, dan is het tijd dat zij opzijgaan of anders verwijderen wij hen om mensen aan de macht te brengen die het zullen doen.

Vertaaldienst Krapuul