Hirsi Ali’s fatwa: Wilders goed voor Nederland?

Suikerzoet Europa heeft zich overgeleverd aan de Islam
Suikerzoet Europa heeft zich overgeleverd aan de Islam

Een fatwa van de pasionaria van de anti-islam in: nrc.nl – Binnenland – Hirsi Ali: Wilders is goed voor Nederland. Ook overgenomen in De Belgische “De Morgen” van 16 maart.

Geen interview, maar een afgewogen column met raadgevingen aan heel Nederland, althans aan de politiek van dat landje.

Aan de politieke elite, wel te verstaan. Het neoconservatieve denken, dat Ajaan zich in de afgelopen jaren in het American Enterprise Institute in Washington heeft eigen gemaakt, wil politiek bedrijven vanuit de hoogte van een filosofische elite. Ik kwam deze nieuwe wending in Hirsi Ali’s gedachtegoed voor het eerst tegen ter gelegenheid van de “Collapse Of Europe” conferentie in juni 2007 in Malibu, Californië. Ik meldde:

Ayaan Hirsi Ali introduces a new concept. Suppression of Muslims is no more a Government task, in her eyes. She has ‘learned’ in the US, that a “popular upsurge” will be a better way.

Daarom kenschetst Hirsi Ali de heer Wilders niet als een groot politicus, maar als een nuttige idioot met “onuitvoerbare ideeën”, van wie de serieuze grote partijen CDA, VVD en PvdA gebruik zouden moeten maken, om gezamenlijk een programma door te voeren. Dat programma zou “assimilatie” moeten inhouden (geen sprake meer van “integratie”, want dat gaat over tweezijdige aanpassing en tolerantie) van de inwoners van moslim-afkomst, die afstand zouden moeten doen van hun (blijkbaar) ingeboren islamitische- en (dat is nieuw!) “tribale” gebruiken.

Hirsi Ali erkent dus nu, dat sommige aanstootgevende tradities eigenlijk niets te maken hebben met de Islam, maar voortkomen uit pre-islamitische-, dan wel stam- en clan-gebonden gebruiken. Nog een stapje verder, en we komen tot de erkenning, dat Mohammed’s hervormingen “met de kennis van nu” eigenlijk een grote stap vooruit hebben betekend in de Arabische wereld van de zevende eeuw na Christus. Maar zo ver zijn we nog niet, wat Hirsi Ali betreft.

Nemen we een geliefd onderwerp van “the caged virgin”, de vrouwenbesnijdenis.

Niemand bestrijdt, dat het daarbij gaat om een mensonterend gebruik, dat om één of andere reden in Noord-Oost Afrika en later in Westelijk Afrika lang voor de geboorte van zowel Christendom als Islam ingang heeft gevonden.

Daar het in Arabië nooit bestaan heeft, wordt er in de Koran en bijbehorende geschriften geen enkele melding van gemaakt. Het is dan ook een rite, die zowel bij animisten, als bij christenen (Kopten in Egypte, in Soedan) en bij moslims voorkomt. Blijkbaar is nu ook Ajaan Hirsi Ali tot de slotsom gekomen, dat we hier te maken hebben met een “tribaal” bepaald cultureel gebruik van gemeenschappen met een specifieke historie. Kijk, zoiets haalt natuurlijk een goed deel van de Wilders-redenering, dat alles de schuld van de “fascistische ideologie” van de Islam zou zijn, onderuit. Allemaal demagogie. Heeft niets met de realiteit te maken.

Maar het gaat de neoconservatieven in de USA helemaal niet om het zoeken van de “waarheid”. Die hebben ze zelf in pacht. Eén van hun ideologen, een inmiddels gestorven Duitse filosoof uit Chicago, aanhanger van Heidegger, meent, dat het gerechtvaardigd is, om zijn werkelijke gedachten te verbloemen. Ik ken die Trotskistische tactiek vanuit m’n eigen ervaringen met de destructieve “intrede”-politiek in de “massabeweging”, van lang geleden, in de vijftiger- en zestiger jaren. Maar bij “ons” ging het nog om het bewerkstelligen van een “terugkeer” van de massabewegingen naar hun socialistische idealen. Bij de ex-trotskistische neocon-leiding is een en ander verder geperverteerd naar een, omzeggens, op Plato en Aristoteles gebaseerde aristocratische machtspolitiek.

Vanuit een “hogere politiek”, die ontstegen is aan het “sociale”, (dus de bemoeienis van de staat met het welzijn van de massa van de bevolking), kan men dan “popular upsurges” (zie de term van AHA in 2007) aanwenden tot het bereiken van echt belangrijke doelstellingen, zoals die van een blijvende Amerikaanse overheersing van de wereld (in diens eigen belang, natuurlijk!) gedurende de 21ste eeuw. (For a New American Century, 1993).

Een belangrijke “popular upsurge” in de VS, waarop de absoluut niet christelijke leden van het Centraal Comité van de neocons een free ride hebben genomen, is het christelijke integrisme van miljoenen, voornamelijk niet-stadse-, Amerikanen. Een menigte christelijke sekten leeft in afwachting van de door Johannes voorspelde “Rapture”, die, wanneer diens voorspellingen ten aanzien van de herbouw van de Tempel in Jeruzalem vervuld zullen zijn, de gelovige Christenen definitief en met terugwerkende kracht ten Hemel opgenomen zal doen worden. Anderen zullen eeuwig in de Hel moeten zuchten.

Neoconservatieven geloven daar natuurlijk geen barst van, maar in hun lijfblad, The Weekly Standard (in Nederland geïmiteerd door de “Dagelijkse Standaard”, maar die wordt nu juist beheerst door een bepaald soort gereformeerden, waarover een andere keer, HR), worden, onder vermijding van ideologische en theologische discussies, wekelijks adviezen en suggesties gegeven aan de leiding van de Amerikaanse Conservatieve Partij, hoe ze slim gebruik kunnen maken van deze “upsurge” van het “gewone volk”, de “echte Amerikanen”, om hogere politieke en economische doelstellingen zeker te stellen.

Na G.W. Bush, van wie naar verluidt de WS de enige lectuur was, is het uiteraard behoorlijk bergafwaarts gegaan met de neocons. Maar wat ons hier vooral interesseert, is de verhouding van hun werkneemster Ajaan Hirsi Ali  tot hun gedachtegoed. (Het American Enterprise Institute wordt, anders dan de echt-conservatieve American Heritage Foundation, helemaal gecontroleerd door de neocons.)

Welnu, ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat Hirsi Ali’s omhelzing van het aristocratische denken der neocons iets “tribaals” heeft. Immers, Ajaan Hirsi Ali, toen ze op schandelijke manier ten volle was uitgebuit door de VVD en vernederd werd in verband met leugentjes over haar vluchtelingenstatus, hield een persconferentie, waarin ze trots verklaarde, dat zoiets een “Darod” nooit mocht worden aangedaan. (Den Haag, mei 2006).

Wat is een Darod? De Darods zijn een Somalische stam die lang geleden uit Arabische verbanning terugkeerde naar het thuisland en aldaar (nog steeds) een adellijke status hebben. Op Amerikaanse Somalische websites maakt men zich nog altijd vrolijk over de Darods, die zich uitsluitend door steppe en woestijn voortbewogen, gedragen op de rug van ondergeschikten. Eén van de vroegere presidenten van een door het Westen en Ethiopië gesteunde regering zonder macht in Somalië, was dan ook een Darod. Maar: Oppassen! Er zijn zuidelijke- en noordelijke Darods. De eersten zijn anti-islamistische (maar moslim-gelovige) leden van de bourgeoisie in de zuidelijke steden van Somalië. De tweeden hebben een gebied in het Noorden in handen, waarover ze permanent strijden met de nog noordelijker protagonisten van Puntland, een feitelijk onafhankelijke staat ten Oosten van Djibouti op formeel Somalisch grondgebied.

De machtspretentie van de Darod-clans lijkt onbewust overgeërfd door hun rebelse nakomeling Ajaan. Je vindt het terug in Ajaan’s artikel in de NRC. Het is een poging tot strategisch denken tegen de achtergrond van onuitgesproken doelstellingen. Zoals haar broodheren van de WS, poogt ze vanuit de hoogte van haar filosofische waarheid, adviezen te verkopen aan de Nederlandse gevestigde partijen, die in haar ogen nu voldoende “gek gemaakt” zijn door Wilders.

Strategisch doel van de neocons en de Israel-lobby AIPAC, is, Europa permanent te verzwakken door het aanstoken van een conflict met de Islam, vertegenwoordigd door immigranten en ook door de midden-oosterse vijanden van Israël. Een “collapse” (ineenstorting) van Europa zou goed uitkomen. Vandaar onzin-verhalen over de noodzaak voor christelijke Europeanen om meer kinderen te maken en zodoende de Agia Sophia in Constantinopel te ont-islamiseren. Het gebouw is in 1939 al door de Turkse overheid van zijn moskee-hoedanigheid ontdaan en functioneert tot de dag van vandaag als cultureel monument van zowel de christelijke- als de islam-geschiedenis.

Ajaan Hirsi Ali, haar neerzetten als tribaal-gestoorde persoon is niet bedoeld als demonisering. Anders dan Wilders, staat zij open voor de waarden van een moderne, vrijheidslievende samenleving. Ik ben nog altijd behept met een plaatsvervangende schaamte, als ik denk aan de manier waarop deze moedige vrouw verjaagd is geworden door de VVD-aanhangers die die andere appartementen in haar Haagse flatgebouw bewoonden. Met behulp van de rechter, nota bene!

Ik ben er dan ook trots op, dat linkse vrienden en kennissen, opgekomen zijn voor haar recht op een veilig tehuis in Nederland (tevergeefs). Zoals ik ook vind, dat, als de VVD niet wil betalen voor de brokken die ze met Hirsi Ali gemaakt heeft, de Nederlandse Staat Ajaan overal moet beschermen waar dat nodig is.

Het is, lijkt mij, van een fijnzinnige ironie, die je bij Wilders vergeefs zult zoeken, dat Ajaan in de NRC verklaart, dat  ze ervan overtuigd is, dat zelfs de boze Wilders-kiezers zich radikaal anders zullen gedragen dan haar vroegere boze buren in Den Haag:

Maar ook de boze kiezers van Wilders moeten iets doen om te helpen. Om van de achterstandswijken af te komen, moeten islamitische en zwarte scholen moeten [sic!] worden gesloten. Een spreidingsbeleid zou wonderen doen. Als dat beleid wil werken, moeten de autochtone Nederlanders bereid zijn de deuren van hun scholen te openen voor de volgende generatie, zodat die kan worden geleerd de Nederlandse waarden te accepteren. Bovendien zou het helpen als ze bereid zouden zijn moslims, die uit de achterstandswijken worden overgeplaatst, als hun buren te aanvaarden, zodat ze hen kunnen helpen veel sneller te assimileren.

Achterstandswijken hebben natuurlijk niets te maken met de Islam. Er is gewoon een overschot aan stadsbewoners met weinig economische kansen. Dat kun je overal zien, islam of niet (denk aan Tsjechië, Slowakije, Hongarije – waar in plaats van de -afwezige- moslims zigeuners en joden (HU: Jobbik) de schuld krijgen.

“Spreidingsbeleid”: Er is niets tegen, als immigranten of ethnisch-culturele groepen een of twee generaties lang samenwonen en elkaar stimuleren tot emancipatie. Zo is het steeds weer gelukt in de VS (Joden in New Jersey, Italianen in New York, Ieren in Boston, Afro-Americans in Chicago, Latinos in Los Angeles). Het weren van bepaalde bevolkingsgroepen uit delen van de stad, zoals via de “Rotterdam-Wet”, die inkomenscriteria hanteert en etnische discriminatie rechtvaardigt, is een garantie voor het opkomen van racisme.

“Aanvaarding als buren” die “geholpen moeten worden om ‘snel’ te assimileren”: Als de “eigen” elite-groep van Hirsi Ali’s buren in haar Haagse flatgebouw (met koopwoningen) al alles heeft gedaan (en met succes) om, wegens de dreigende “waardedaling” van hun bezit een kennelijk totaal “geassimileerde” medebewoonster te verjagen, hoe kan Ajaan dan serieus veronderstellen, dat “ongeassimileerde” moslims liefderijk begeleid zouden worden door banggemaakte autochtonen?

Ik mag die hautaine ironie van Hirsi Ali wel. Ik zou alleen nooit in een land willen wonen waar zij en haar neoconservatieve suprematisten het voor het zeggen hebben.

37 gedachten over “Hirsi Ali’s fatwa: Wilders goed voor Nederland?”

 1. Het is wel m’n dag, Tess! 😛
  Ali-Fatwa artikel overgenomen door Allochtonenblog, door Medium4You.be, door u, en, wie weet?, vanavond nog op tv.
  Al zullen P&W waarschijnlijk Krapuul 😈 niet noemen.
  Morgenavond in Brussel ga ik naar een fijne avond met de Vlaamse Liberalen, waar Hirsi Ali zal spreken. Veel beveiliging en metaaldetectors. Wilders komt niet. Begrijpelijk, sinds ze hem als nuttige idioot heeft weggezet.
  Mij benieuwen, of ze ook een fatwa voor de Belgen in petto heeft… 😎

 2. Lees dit eens aandachtig. Dit dierf (en mocht) men schrijven aan het einde van de 19 eeuw.

  Dat waren andere tijden he!

  Gijlieden beweert dat de wetenschap de vromen heeft verslagen en wij zien ze nog werken met laster en huichelarij!

  Wat vooral (…) van belang is, is wel aan te tonen dat er bedrog gepleegd wordt in alles wat de godsdienst betreft…

  Niet met de wetenschap bestrijdt men het christendom, want de grote hoop leest die
  vertogen niet. Men moet het bedrog tentoonstellen, om bekeerlingen te maken. Men moet aantonen dat die spookhistories de maatschappij niet verder gebracht hebben, maar achteruit.

  Ge weet, [dat] mijn walg van de idioot van Nazareth met de dag aangroeide. En geen wonder als men dagelijks makelaars in zaligheid moet zien,
  die geloven dat een godsdienst, die begon met overspel en eindigde in zelfmoord, zo voortreffelijk is. Jehova Junior’s gewauwel werd mij zo walgelijk…

  (…) de idioot van Nazareth (…)

  Men kan zeggen, dat het calvinisme op iemands hersens dezelfde invloed uitoefent als een afgedwaalde molenwiek op iemands hersenpan. Men komt er niet van op. De deuk zit er in.

  De Joden hebben de Indische godsdienst een Joods kleurtje gegeven en dat heet nu christendom (…) De Joden zaten onder de plak van één despoot en de Indiërs van vele.

  Amice, Aangaande uw expectoratie op het kringetje waarin ik mij beweeg, zij is zeer aardig en goed gemeend, maar hoe kunt ge denken dat ik in een kringetje leef van christelijke vuiliken?

  Amice, Uw brief heeft me niet overtuigd, dat Holland zo ontzettend is vooruitgegaan. Hoe komt het dat [Hollanders] nog altijd blijven hangen aan de ‘zegeningen’ van het onverdraagzame met kwijl en bloed werkende christendom?

  Draper waarschuwt tegen het gevaar dat onze beschaving zou kunnen ondergaan als die van de Arabieren in Spanje, toen de orthodoxie hen de baas werd.

  De vromen zijn juist nu gevaarlijk, want hun minderheid beseffende, vormen zij vaste gelederen (…) Dat ge zo tam zijt tegenover de vromen, verbaast mij, want ook gij hebt van hun laster geleden.

  Het is drukkend warm en ik lijd ook aan snot en kwijl als een onvervalste christen.

  http://www.dbnl.org/tekst/tuuk001peni01_01/tuuk001peni01_01_0006.php

 3. #3. bedankt, bedankt. ik heb het opgeslagen. want ben al tijden aan het lezen. verschrikkelijk leuk ook nog.
  en wat gek, kende de man niet, terwijl ik mij vroeger bezig hield met Multatuli en literatuur uit Indonesië.

  een verademing dit weer eens te lezen. ja, andere tijden. maar schrijven kon men ook 😛

 4. [W]hat is really endangering us all is the rising tide of Islamic supremacism codified by authoritative Islam in the brutally repressive law of Shariah – the law of Saudi Arabia and Iran among other Islamic states.

  For pointing out that danger and striving in his native Netherlands to counteract it, Mr. Wilders is being reviled and slandered. Condemnation from the Islamists is to be expected. Ditto the attacks from their friends on the political Left.

  Geert Wilders has been trying to save his country from the true fascists of our time, those whose demagoguery is unmistakable and whose extremism is all too real: Shariah-adherent Muslims in the Netherlands, in Europe more generally and in the wider world – including, increasingly here in the United States.

  Let there be no doubt: He is committed to protecting freedom and Western civilization in an era when too many are choosing the easier course of ignoring the gathering threat being posed to them by Shariah-inspired, fascistic Islamic supremacism.

  Geert Wilders does so in the tradition of others who valiantly fought earlier efforts to impose intolerant and repressive ideologies on free societies. Indeed, in his appearance before Britain’s House of Lords on March 5th, he invoked: George Orwell’s “If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear”; and Winston Churchill’s comparison of the Koran to Mein Kampf and “Winnie’s” century-old admonitions about the threat “Mohammedanism” poses to Western civilization.

  [In his address in London at the invitation of Baroness Caroline Cox and Lord Malcolm Pearson – two of Parliament’s greatest contemporary champions of freedom, Mr. Wilder noted caustically that he is on trial in the Netherlands today for making the same comparison as Churchill did in his Nobel Prize-winning history of the Second World War. He then asked rhetorically, “I wonder if Britain will ever put the beliefs of Winston Churchill on trial?”]

  Perhaps Geert Wilders’ most trenchant warning concerns the alarming political nexus between the Left and the Islamists – what some have called the “Red-Green axis.” He told the House of Lords: “The Left is facilitating Islamization. Leftists, liberals, are cheering for every new Shariah bank being created, for every new Shariah mortgage, for every new Islamic school, for every new Shariah court. Leftists consider Islam as being equal to our own culture. Shariah law or democracy? Islam or freedom? It doesn’t really matter to them. But it does matter to us. The entire leftist elite is guilty of practicing cultural relativism. Universities, churches, trade unions, the media, politicians. They are all betraying our hard-won liberties.”

  In the face of these perils, Geert Wilders offers policies that infuriate the adherents to Shariah and their allies on the political Left – and that strike as “extreme” some who have yet to confront the danger this axis poses to the Free World and Western civilization. He calls for Europe to adopt something akin to the U.S. Constitution’s First Amendment – hardly the stuff of fascism. He proudly and correctly declares the West’s tolerant, freedom-rooted culture as superior to that of totalitarian Shariah Islam.

  Mr. Wilders also seeks an end to mass immigration from Islamic countries, expulsion of criminal immigrants and a halt to further construction of mosques. Clearly, in some quarters, these are seen as controversial proposals. But they reflect a harsh demographic reality: Failure to take such steps will inevitably condemn free societies like the Netherlands to submission at the hands of swelling numbers of Shariah-adherent Muslims.

  Geert Wilders’ courage in standing up to the Red-Green axis and its shared agenda of destroying Western civilization has made him the man of the hour in his country.

  All of us who hate fascism need to recognize the real source of that threat in Europe and elsewhere today. It arises from Shariah’s adherents, not those like Geert Wilders who thankfully are standing up to that totalitarian ideology.

  As such, Mr. Wilders deserves our thanks and support, not denunciations from fellow freedom-fighters that unintentionally provides political cover for our common enemies’ efforts to discredit and, if possible, to kill him.
  Excerpted from: http://www.centerforsecuritypolicy.org/p18334.xml

 5. nah haat ze verder.

  heb het ff gehad met de haat en Wilders. en dat ff wordt steeds erger.

  de balen. fijne avond hier met haat 😎 CU later

 6. Wat een waanzinnige tekst (laatste comment Gilbert) 😯 Wanneer je hem goed tot je door laat dringen…komt aardig in de buurt van passages uit Mein Kampf.

  Ik distantieer mij uiteraard geheel van de tekst door Gilbert aangereikt.

  Ik ben voor een vreedzame samenleving en die begint altijd bij jezelf ongeacht de omstandigheden.

  Groet Tess

 7. Aanvulling op mijn laatste comment: ik bedoel natuurlijk dat het gedachtengoed aangereikt in de tekst van Gilbert veel weg heeft van passages ut Mein Kampf!

  Excuses voor de verwarring teweeggebracht door mijn slordige formulering in voorgaande comment.

  Nog een fijne dag, het belooft iets op te warmen … de aarde 😎

 8. In “Publieke vijanden” ergert Houellebecq zich terecht aan “de tegennatuurlijke samenzwering van ultralinks en radicaal islamisme.” Bernard-Henri Lévy is het met hem eens en heeft het over “het islamo-gauchisme, de nieuwe grote alliantie van nieuwe roden en nieuwe bruinen”.

 9. In de 19e en begin 20 eeuw, konden politieke leiders, zoals Churchill vrijuit, zonder schandaal te veroorzaken, verklaren dat de islam een gevaarlijke en gewelddadige godsdienst is. Vandaag zouden ze gestigmatiseerd worden als islamofoob en beschuldigd worden van haatmisdrijven, waar thans Geert Wilders slachtoffer van is. Onder de islamitische wet, is het beledigen van de islam ‘altijd’ een misdaad, en nu is het beledigen van de islam, naar Europees recht, tevens een misdaad! Hoe heeft zich deze fatale ommekeer in de Europese houding ten opzichte van de islam kunnen voltrekken? Door de massa-immigratie in Europa van miljoenen moslims.

  Van zodra de moslims in Europa waren, met hun groot aantal, hun getier en gestaag toenemend bedreigingen, heeft Europa, om sociale conflicten te voorkomen, onderdanig en angstig het hoofd gebogen voor de islamitische gevoeligheden en normen – waaronder dus de opvatting dat de islam niet mag beledigd worden. Europa’s verdergaande overgave aan de islam is dus een logisch gevolg van de fysieke aanwezigheid in Europa van miljoenen moslims.

  Zolang de critici van de islam dit brute feit niet onder neus van de politici wrijven, zal hun kritiek op deze overgave geen aarde aan de dijk brengen! Zolang we verder mak de groeiende aanwezigheid van moslims in het Westen dulden, zullen we, als puntje bij paaltje komt, niet opgewassen zijn tegen de groeiende en verstikkende macht van de moslims in het Westen. De helft van de vlamingen die de islam zien als een bedreiging zijn niet islamofoob. Het is de andere helft die dom, hypocriet en laf is.
  ***
  In de 19e en begin 20 eeuw, konden politieke leiders, zoals Churchill vrijuit, zonder gevaar om gecolloqueerd te worden en zonder schandaal te veroorzaken, verklaren dat de islam een gevaarlijke en gewelddadige godsdienst is. Maar men moet niet eens niet zó ver teruggaan in de tijd!

  Herinneren zich de vrijzinnige kontdraaiers niet meer de tijd toen Hugo Claus de islam raak typeerde als “die walgelijke godsdienst die ooit Europa heeft bedreigd…” (Het verdriet van België).

 10. Beste Gilbert, Sorry, maar het gaat hier helemaal niet over de Islam als godsdienst. Je kunt het, zoals ik (ook) betreuren, dat miljoenen mensen hun houvast zoeken in een monotheistische illusie. Maar ze doen dat al sinds meer dan 2000 jaar.
  Waar het hier en nu in Nederland om gaat, vind ik, is de noodzaak om aan te tonen, dat een aantal mensen bewust, een een massa mensen onbewust, bezig zijn om een ethnic cleansing operatie te onderbouwen met nonsens over moslims.
  Dat heet haatzaaien.
  Haatzaaien, apartheid en angst voor de “ander” horen bij “onze” cultuur, zoals ze ook in alle andere culturen voorkomen.
  Gelukkig kennen alle culturen (ook de culturen van Islamische landen!) begrippen als gastvrijheid, dialoog, en handhaving van wetten. Daardoor bestaat bij voorbeeld onze cultuur in Nederland nog altijd.
  Ze zou er al lang niet meer zijn, als ze zich à la Wilders mokkend op een virtueel eiland had teruggetrokken.

 11. Dank je wel Huib dat je even wat licht hebt laten schijnen. Ik schrok nogal van de teksten van Gilbert …

  Een fijne dag nog en ik heb een leuke uitnodiging voor jou:

  The Hoerengracht:

  http://hoerengracht.ahm.nl/archives/837/comment-page-1#comment-17

  te komen bezichtigen in het AHM te Amsterdam. Een prachtige voorstelling, met allure en mooi werk. Overigens zijn prostituees ook een soort van ‘untermenschen’ waarmee je maar kunt doen en laten wat je wilt! De overheid komt niet verder dan ze te verdrijven.

 12. De multikulgekte ligt op ram(p)koers en Nederland stevent af op haar eigen untergang. Nederland bevindt zich momenteel in een crisissituatie en het grote inburgeren der Hollanders is reeds begonnen.

  Over een x aantal jaar zijn wij allen ingeburgerd en vinden wij het doodnormaal dat Nederlandsche, ongesluierde vrouwen voor HOER uitgemaakt worden, mannen en vrouwen apart zwemmen, homoseksuelen naar een reservaat worden gedeporteerd, alle Westerse feestdagen afgeschaft zijn, mannen verplicht de baard laten groeien en vrouwen niet mogen stemmen.

  Het blijft toch op z’n minst zorgwekkend dat die walgelijke politieke correctheid alles kapot maakt, waarvoor onze voorouders gezwoegd, geploeterd en gebloed hebben.

 13. #15. GdeB

  ik hoop dat u hulp heeft. iemand die uw tranen kan drogen. u bent er beroerd aan toe.

  en hou eens op met dat “wij” gezwets.

  het kapot maken (om in stijl te blijven) van Nederland door de Politiek incorrecte Geert en zijn lemmingen, ja, dat is zorgwekkend.

 14. #16, GDB

  quote
  waarvoor onze voorouders gezwoegd, geploeterd en gebloed hebben.
  unquote

  wel die voorouders lieten anderen zwoegen, ploeteren en bloeden. dat heeft u toch wel begrepen uit de literatuur over “ons Indië” ❓

 15. 9:111 – alle moslims zijn moordenaars, zij doden voor allah
  9:123 – alle moslims dienen de ongelovigen te bestrijden
  5:51 – moslims dienen geen Joodse of Christelijke vrienden te hebben – enkel voor misleiding is dat tijdelijk “doen alsof” toegelaten

  Kijk gerust na of dit er staat of niet. Feit is : het staat er. Zwart op wit.

  In totaal zijn er een goeie 500 verzen als dit in de koran (een dikke 15 % van het totaal), direct racisme tegen allerlei groepen, zoals ongelovigen, christenen, Joden, en polytheisten.

  De Amerikaanse islamoloog Dr. B. French, vergeleek ook de Koran met het boek “Mein kampf”. Volgens Dr. B. French is de Koran nog erger dan Mein Kampf. Hij deed tekstanalyses van de Koran en Hitlers Mein Kampf. French concludeerde dat 10,6% van de teksten in de koran haatdragend is tegenover Joden. In Mein Kampf is 6,8 procent van de tekst haatdragend tegenover Joden. (zie Nieuw religieus peil).

  De Koran beledigt 5/6 van de wereldbevolking die geen moslims zijn en bedreigt ze met de dood wegens hun ongelovigheid. Wie is hier onverdraagzaam?

  De Koran is een criminogeen boek, vol racisme, antisemitisme, misogynie, slavenuitbuiting, beledigingen, bedreigingen en aanhitsing tot uitroeiing van alle “ongelovigen”, tenzij bekering tot de islam. De haat tegen de ongelovigen ( alle niet-moslims) is een refrein dat op elke bladzijde van de Koran te vinden is. Miljoenen moslims hebben dit boek nooit gelezen. Ik raad ze aan dit wel te doen, maar ik raad ook aan, voor wie het boek wel gelezen heeft, zich de vraag te stellen of zij ermee akkoord gaan dat alle “niet-moslims” door de Koran worden gehaat, beledigd, met de dood bedreigd?
  http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/680

 16. @18

  Geen moslim zal het eens zijn met jouw omschrijving van de koran. Ook stellen de meeste moslims zich niet zo vijandig op als jij in je hysterisch pamflet weergeeft.

  Dat kan maar twee dingen betekenen :
  1. Jij weet beter dan de moslims – zonder waarschijnlijk Arabisch te kunnen lezen – wat in de koran staat.
  2. De meeste moslims zijn het stiekem wel met je eens maar doen alsof. Allemaal bedriegers dus.

  Welke van de twee is het ? Ben jij de arbiter die bepaalt wat de enige lezing van de koran is ? Of ben jij hier een hetze aan het voeren tegen een bevolkingsgroep ?

 17. Waar jij volledig de plank mis slaat, Gilbert, is dat jij de koran op één manier leest; je interpreteert de tekst dusdanig dat het jouw vooroordelen bevestigt. Je kunt ook verzen aanhalen die juist tolerantie en vrede benadrukken (25:63, 28:55, 5:69, 5:82, 4:90, 4:94 b.v.).

  Denk niet dat je “objectief” bent. Je bent ’n haatdragend type die al z’n mening klaar heeft vóór dat je stukjes uit hun context rukt of ze zo verdraait dat ze in je straatje passen.

 18. “Allemaal bedriegers dus.”

  Takiyya staat moslims toe om tegen niet-moslims onwaarheden te spreken.

  De teksten die zich positief uitlaten vallen compleet in het niet bij die welke een intense haat en verachting uistpreken naar ongelovigen.

 19. @21

  “Takiyya staat moslims toe om tegen niet-moslims onwaarheden te spreken.”

  Nee, jij bent de smerige leugenaar.

  De koran zegt: “O, gij die gelooft, weest oprecht voor God en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen.” (5:8)

  Heel duidelijk is de koran hier: eerlijk zijn, ook naar mensen die je diep haat.

  “Taqiyya” is een begrip uit de islamitische rechtsleer die inhoudt dat je je geloof verbergt wanneer er vervolging is. Het is géén vrijbrief om te liegen en bedriegen. “Taqiyya” is verwant aan het Arabisch “taqwa” wat “vrees” betekent.

  Jij en andere islamofoben gebruiken het om simpelweg te kunnen zeggen dat moslims niet te vertrouwen zijn. Een exact parallel van anti-joodse retoriek uit de jaren dertig.

  Bovendien is het gebruik van “taqiyya” door jouw soort islamofoben betekenisloos. Als een moslim-extremist wat roept wat vijandig is of iets wat inderdaad je vooroordelen bevestigt geloof je dat meteen kritiekloos. Ergo, alles wat niet in jouw straatje past kun je meteen van tafel vegen met de mededeling dat het gelogen is.

  “De teksten die zich positief uitlaten vallen compleet in het niet bij die welke een intense haat en verachting uistpreken naar ongelovigen.”

  Nogmaals, jij leest de koran op zo’n manier dat er vooral haat en geweld naar voren komt. Dus deze constatering van jouw kant is niks waard omdat je niet objectief de koran leest maar op een vooringenomen manier.

  Gilbert, zwakke inbreng. Je bent gewoon een haatdragend figuur die in feite niet weet waar ie het over heeft en anderen maar nakakelt. Maar het is heel ernstig wat je doet: jij roept hier dat moslims stuk voor stuk niet te vertrouwen zijn. Walgelijk.

 20. Sorry maar dit hierboven haal ik weg. Ik wil hier geen meterslange lijsten van dubieuze citaten zonder bronvermelding. Als je iets te zeggen hebt verwoord je het zelf maar en je kan tot 10 links in je comment plaatsen met bronvermeldingen.

 21. Abrogation of the Koran, Koranic Contradictions and Muslim Taqiyya!!
  http://crombouke.blogspot.com/2010/01/abrogation-of-koran-koranic.html
  Lies, Damned Lies and Abrogation!!
  The Koran includes many abrogated verses, called mansukh, and abrogating verses, nasikh; the latter cancel the former, rendering them invalid, though they nevertheless remain in the Koran and are deceptively quoted, for Western consumption, as though they still represented genuine Islamic beliefs.

  The Quran is a book of double standards.!!
  Violent verses cancel peaceful ones.!!

  Of course it isn’t just the innocent and gullible who swallow the ‘Religion of Peace’ bullshit spread by the Muslims and their PC Marxist allies.. Many ordinary decent people would really like to believe that Islam offers no threat, because to face the truth implies a future just too scary to contemplate. But face the truth we must. For to accept lies are being taught to our children with no attempt at refutation is to allow them to be led into slavery.

  The Marxists have drugged western culture with a Mickey Finn cocktail of post-modernism and multiculturalism which has suppressed rational analysis of Islam as being ‘racist’ and Islamophobic.

 22. The fusion of the words ‘peace’ and ‘submission’, in the word ‘Islam’ (in the Arabic) means that we achieve peace only when everyone submits to Allah. This is truly ’the peace of the grave’!

 23. Wat ik zeg is dat ik hier van jou verlang dat jij in eigen woorden reageert eventueel met korte citaten voorzien van bronvermeldingen.

  Dat is 1.

  2 is ik wil dat jij on topic reageert. Ik constateer hierboven dat dat bij jou nauwelijks het geval is.

  Vanaf nu on topic, in eigen woorden reageren anders wegwezen.

  Veel reageerplezier.

 24. @23

  Wat is dit nou Gilbert ? Zwak hoor. Selectief stukjes koran en hadith aanhalen om te “bewijzen” dat de islam gewelddadig is ? Dat kun je ook met het Oude en Nieuwe Testament doen en het bewijst ook in die gevallen helemaal niks.

  Er zijn een aantal dingen die je totaal niet begrijpt. Ik som ze op, uitgaande van enige intelligentie bij je. Wellicht snap je deze nuances niet maar misschien is het voor andere lezers – met meer intellectuele bagage – wel nuttig:

  1. Je kunt de koran niet betrouwbaar interpreteren als je geen Arabisch leest. De koran is ook voor Arabisch-sprekenden een hele moeilijke tekst. Wanneer verzen vertaald worden gaat heel veel verloren; vertalingen zijn maar een interpretatie, het is niet de exacte weergave van de tekst.

  2. De koran is een tekst die in de loop van twintig jaar opgesteld is en verwijst naar veranderende omstandigheden en een specifieke historische context (“asbaab an-noezoel”, de oorzaken van de openbaring”, een kernbegrip in de koranexegese). Wie die omstandigheden niet kent zal de tekst niet begrijpen, dat moge duidelijk zijn. Verreweg de meeste moslims snappen dat de koran een tekst uit de 7e eeuw is en dat b.v. een oproep tot strijd gebonden is aan de politieke situatie van die tijd en dat het geen eeuwige oproep is tot oorlog. Dat verklaart waarom de overgrote meerderheid van de moslims nu niet geïnteresseerd is in oorlog tegen niet-moslims.

  Maar het gaat verder. Iemand die de context van de 7e eeuw niet snapt zal een verkeerde interpretatie neerzetten. Voorbeeld is vers 5:51. Geen vrienden met joden en christenen worden lijkt er te staan. Maar wat als “vrienden” of “bondgenoten” wordt vertaald is “awlijaa”, een term die specifiek is voor de Arabische tribale samenleving. In 7e-eeuws Arabië was je vogelvrij wanneer je niet tot een stam hoorde of onder bescherming stond van een stam; er was immers geen staat of wet die het individu beschermde. Het genoemde vers zegt dus “moslims, stel jullie niet onder bescherming van joden of christenen”; het is geen verbod op vriendschap met anderen. Ik heb, net als heel veel andere moslims, veel vrienden die niet moslim zijn en ik laat me niet vertellen door ene Gilbert dat ik daarmee de regels van de koran overtreed.

  Een voorbeeld was dit. Dit zou ik met al je aangehaalde verzen en ahadith kunnen doen.

  3. Er is geen rechtstreeks verband tussen wat gedrag van moslims en wat in de koran staat. Moslims zijn geen voorgeprogrammeerde robots die niet anders kunnen dan doen wat in de koran staat. Net als christenen en joden lezen verreweg de meesten die niet op jouw letterlijke manier maar lezen ze uiteindelijk erin wat ze willen lezen. De moslim die oorlog wil voeren zal jouw voorbeeld volgen; de moslim die met niet-moslims vredig wil samenleven zal andere verzen of hadith aanhalen, b.v. 8:61, die stelt dat je geen oorlog mag voeren tegen mensen die vrede willen.

  4. Ik heb gezegd dat de koran moeilijk te begrijpen is (door het obscure taalgebruik en ook door de veelal onbekende historische context). Dat betekent dat niemand kan beweren de koran van kaft tot kaft helemaal te snappen of die 100% correct te kunnen weergeven zoals die oorspronkelijk bedoeld is. Alleen walgelijke extremisten (moslims en niet-moslims zoals jij) pretenderen dat.

 25. JvdHeuvel,

  Wanneer je Gilbert censureert zul je alleen het Calimero/martelaarschap-gevoel bij hem versterken. Het is inhoudelijk heel zwak wat ie neerzet, dat besef moet doordringen, al heb ik daar m’n twijfels bij.

 26. Ik censureer alleen ellelange engelstalige artikelen zonder bronvermelding en zonder commentaar van Gilbert erbij.

  Daarnaast is het hier op de site de bedoeling dat er on topic gediscussieerd wordt, ook al gaat dat moeizaam.

  Op de voorpagina staat een uitgebreid artikel over Taqqiya;

  https://krapuul.nl/nieuws/5912/internet-is-geweldig-7/

  Jullie discussie hierboven gaat niet over Ayaan maar hoort eerder daar thuis. En dan graag in eigen woorden. En dan censureer ik niemand.

 27. @33

  Ik zei in nr. 22 al dat je niet weet waar je het over hebt en anderen maar nakakelt. Je doet je best om dat te bevestigen: (1) niks anders dan citeren van islamofobe sites, (2) niet inhoudelijk ingaan op wat ik schrijf.

 28. “niet inhoudelijk ingaan op wat ik schrijf.”

  Pardon? Dan kun je niet lezen!!

  Je bent een islamofiel (en waarschijnlijk een marxist), een niet-moslim die de islam verdedigt op punten die maatschappelijk (volgens westerse maatstaven wel te verstaan) niet aanvaardbaar zijn of met drogredenen.

  Volgens Westerse maatstaven gaat de islamitische ethiek uit van een dubbele moraal:

  – de vriendelijke of ‘Mekka-islam’ gebruikt Westerse termen zoals vrijheid, tolerantie en democratie gebruikt in Dar al-Kufr’ (het land van de ongelovigen); deze ethiek is tijdelijk totdat ook daar ‘Dar al-Islam’ is aangebroken;

  – de radicale of ‘Medina’islam’ geldt in het ‘Huis van Islam’, waar de moslims de meerderheid hebben. Dan worden de hadieth en sjaria van toepassing verklaard op alle inwoners van Dar al-Islam… )

 29. @35

  Als je mijn inbreng had gelezen zou je weten dat ik moslim ben. Dus die hele omschrijving van je slaat nergens op. En je laat zien dat je niet geïnteresseerd bent in discussie, alleen in het posten van tweedehands-retoriek.

  Het tweede deel van je post slaat ook weer nergens op. In verreweg de meeste landen waar moslims in de meerderheid zijn wordt de hadith en sjari’a niet letterlijk toegepast. Daar gaat je omschrijving van “de Medina-islam”. En jouw “Mekka-islam” is niks anders dan een op angst gebaseerde boodschap “pas op voor die moslims !”

  Ik zei het al, je weet niet waar je het over hebt.

 30. #36. Jos – GilbertdeB had genoeg aan je nick. die zette hem op het verkeerde been. ook niet de indruk dat hij komt om te lezen? wel de indruk dat het is om zijn onzin te spammen.

Reacties zijn gesloten.