Het permanente carnaval der kleinburgers

In mijn geschiedenisopleiding ben ik indirect een leerling van Jan Romein, die op zijn beurt weer een soms zijn meester verloochenend leerling van de grote Huizinga was. Beiden waren op zoek naar wat tekenend is voor Nederland, een land dat in deze vorm pas sinds 1830 bestaat (en het jaartal kan opgerekt worden naargelang het er bij horen van de provincie Limburg en het er niet bij horen van Luxemburg telt – ze mieren nu over 1814, daarbij vergetend dat het huidige België er dan bij hoort). U valt er met uw neus in, ik verloochen mijn indirecte leraren meteen.

Het wezenskenmerk van het Nederlandse volkskarakter wordt bepaald door de burgerlijkheid. Beter gezegd: kleinburgerlijkheid. De ongelooflijkste vlekjes (zou je het nu noemen) wisten zich stadsrechten te kopen in de middeleeuwen, zoals Hem in Westfriesland of Bronkhorst op de rand van de Veluwe. Kleine stadjes geven kleinburgers – vrijgevochten in benepenheid.

Die kleinburgerlijkheid strekt zich uit over alle klassen naar het lijkt. De grote bourgeoisie, in de vorm van het patriciaat verstrengeld met de adel, is niet zo groot als elders. Niet alleen degenen die waarachtig kleinburgers genoemd zouden worden – de zogeheten middenklasse en niet te vergeten de hardwerkende middenstand, maar ook, zeker ook de georganiseerde arbeiders hadden en hebben kleinburgerlijke trekken. En ik moet mij sterk vergissen als niet ook het al dan niet herrijzende lompenproletariaat daar niet ook graag op wil lijken.

Een van de bijzonder nare karaktertrekken van het kleinburgerdom is de gedachte dat de wereld die zij zien de echte wereld is. Hiermee bedoel ik niet een benadering van “de realiteit”, maar inderdaad de aardbol en al wie daarop rondloopt. Het is toch wel fijn Heineken te kunnen hijsen aan de Costa met een nassischijf er bij. Een mooi-kleinburgerlijke reactie hierop is: bah, mag het ook Grolsch zijn en een loempia (nieuwste aanwinst: een kapsalon)?

Bij kleinburgerlijkheid hoort het zich profileren aan de hand van negatieve reacties op de Ander. Zeker weten dat dit of dat muziekstuk een “burgermansklassieke” is. Deze of gene dichter deugt niet, dat is de smaak van iedereen, of: wie kent dat nou? De manager, de goedverdienende kleinburger bij uitstek, heeft in dit verband de standaarduitdrukking: “Dat is niet meer van deze tijd”. D66 is een partij voor kleinburgers. En laten we wel wezen, dat zijn ze allemaal. De tijd dat een partij zich liet voorstaan op haar vergroeidheid met de werkende klasse is voorbij, voorbij… Zeg nooit van harte wat je goed vindt maar kritiseer de anderen. De grootste lol heeft de kleinburger niet met zijn of haar eigen plezier maar met het afkammen van plezier van de anderen. Geen benul van of interesse hebben voor welke godsdienst dan ook, maar schelden op de moslims want die zijn anders (die hebben weet van tradities, misschien zelfs van die van de anderen). Jazeker, ook en misschien juist vooral de (proto-)fascisten in Nederland zijn ten slotte benepen kleinburgers.

Trefzeker schreef Roel van Duyn in het allereerste nummer van Provo: “(W)e zien eerder de zon in het westen opkomen dan in Nederland revolutie komen.”

23 gedachten over “Het permanente carnaval der kleinburgers”

 1. In hoeverre is krapuul een product van de kleinburgerlijkheid? Nimmer heb ik op dexe website een positief stuk aangetroffen. Nimmer een voorbeeld van een plaats of tijd die men als leidraad kan nemen richting beschaving. Neen, alles wat de Westerse cultuur produceert wordt bij de poten afgezaagd en vakkundig ondergescheten. Als dit geen kleinburgerlijke moraal is!

 2. Het grappige is dan Philip dat je dan precies dezelfde “fout” bega je had ook kunnen proberen je commentaar ” groothartig te verwoorden , in plaats van in dezelfde fout te vervallen die je ons hier bij Krapuul verwijt …

  Wat jij ” krapuulse kleinburgelijkheid ” noemt zie ik liever als het aangeven dat ” de Keijzer geen kleren draagt ” Je kan dat op 100 verschillende manieren vertellen maar het blijft hetzelfde bericht

 3. De Hollandse kleinburger zal zijn gekanker op groot en klein ook afdoen als een relativerend woord jegens de authoriteiten. Tot zover geen verschil.

 4. Philip vindt de muziek- en de kookrubriek hier (om maar wat te noemen) allemaal schijten op “de Westerse cultuur”.

 5. Al Bak zegt het treffend: Krapuul geeft consequent aan dat de opgeblazen gebakken lucht kleinburgers met hun ‘niet meer van deze tijd’ en hun ‘ja maar wij mogen ook geen kerken bouwen in Saoedi Arabië’ gezeik die menen ‘de keizertjes’ te zijn stuk voor stuk geen kleren dragen. Verder is dit een top stuk van Arnold want zo is het precies.
  O en Philip, neem een abonnement op de Libelle. Daar laten ze hele lieve poezenmevrouwen aan het woord als Annabel Nanninga.

 6. Niet gelijk binnen te schreeuwen he pannenkoek. Dat je je baan als pedagogisch dienstverlener is wegbezuinigd en je je dagen vult met bloedeloos schreeuwen op een in zichzelf gekeerd extreem- linkse haatblog, betekent nog niet dat je mij hoeft te schofferen.

 7. In hoeverre is krapuul een product van de kleinburgerlijkheid? Nimmer heb ik op dexe website een positief stuk aangetroffen.

  Projecteer meer, Flippie. Je tracht een site te spiegelen aan je eigen. Dat is, per definitie, zeer lachwekkend.

  Dat je je baan als inpakker van koekjes is wegbezuinigd en je je dagen vult met bloedeloos schreeuwen op een in zichzelf gekeerd extreem- linkse haatblog, betekent nog niet dat je mij hoeft te schofferen.

  Iets over dat wat een demonstratie behoefde, mompelende. QED, enzo.

 8. Goedendag, even wat kritiek.

  Het zal wel aan mijn kleinburgerlijkheid liggen, maar ik laat toch even wat van me horen. Want ik vind je stukje tekst nogal vaag en een exercitie van etiketten-plakkerij. En wij lezers moeten maar aannemen dat jij alles wel goed ziet? Want, je zegt te zijn opgeleid in geschiedenis. Dan zou je ook moeten weten dat de geschiedenisboeken e.e.a. nogal eenzijdig bekijken en beschrijven, om het heel voorzichtig uit te drukken.

  -‘De grote bourgeoisie, in de vorm van het patriciaat verstrengeld met de adel, is niet zo groot als elders.’, schrijf je.
  O, is dat zo? Wat is elders en hoe groot is de elite dan in Nederland, hoeveel grootgrondbezitters zijn er en hoeveel bedrijven hebben ze bijvoorbeeld?

  -‘maar schelden op de moslims want die zijn anders’
  Het is niet zozeer het schelden op Moslims, tenminste, wat mij betreft, maar het klagen over asociaal gedrag van sommige bepaalde ‘nieuwkomers’. Vandaag ook al weer. Het fietspad werd pontificaal geblokkeerd door de auto van die mensen. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is om je auto op het fietspad te laten stoppen. Ik moest daarom die auto ontwijken door er omheen te rijden onder het aanhoren van één van hen die luid tegen zijn maatje opmerkte ‘wat een k&*& k#$-weer!’. Nadat een van hen was uitgestapt reed het Golfje met gierende banden weg, op een weg waar men 50 mag. Nee, gezellig hoor. En als dat nu de eerste keer was? Nee, het is minstens de derde keer in een jaar tijd. Het valt mij dus op dat bepaalde types zich abnormaal gedragen.

  Of deze dingen kleinburgerlijk zijn weet ik niet. Ik vind de genoemde situatie’s gewoon gevaarlijk.

  Tenslotte, het is maar nét hoe je het ziet. Het is bijvoorbeeld gebleken uit experimenten dat wanneer je een groep verdeelt in twee delen d.m.v. een petje en beide groepen wijsmaakt dat ze zich door dat petje onderscheiden van de ander, dat dit dan uitloopt in vreselijke ruzie. Dat is dus kuddegedrag. En daar maken politici en andere types dan weer gebruik van.
  Daarom is mijn conclusie: er wordt een erg gevaarlijk spel gespeeld met weerloze groepen die tegen elkaar worden uitgespeeld. Ook de nieuwkomers zijn slachtoffer van de macht en het grote geld. Dat gewone mensen geïrriteerd raken van het voortrekken van deze mensen is niet verwonderlijk. Het valt me nog mee dat de mensen het allemaal maar voor zoete koek slikken.

 9. @AntiSoof: Je probeert kennelijk te suggereren dat ‘die mensen’ vaker asociaal gedrag vertonen dan ‘onze mensen’. Zelf heb ik die ervaring juist helemaal niet, dus daar heb je alweer zoiets, qua etiketten plakken. En hoezo worden ‘deze mensen’ ook nog structureel voorgetrokken, verklaar je nader? Over warrigheid gesproken…

 10. @Joke Mizée,

  ‘En hoezo worden ‘deze mensen’ ook nog structureel voorgetrokken, verklaar je nader?’
  Het woord structureel heb ik niet gebruikt, maar om je vraag te beantwoorden, ik kan vaststellen dat er jarenlang personeelsadvertenties in de bladen stonden waarin gezegd werd dat mensen van allochtone afkomst voorrang kregen boven autochtone Nederlanders.
  Ik kan me voorstellen dat dit tot irritatie kan leiden.

  En wat betreft jouw ervaring in het verkeer en de mijne. Het zij zo. Ik gaf mijn ervaring weer. Het valt mij zo ook op dat het rijgedrag van sommige buitenlanders anders is dan van Nederlanders. Dat zie ik gewoon aan het kenteken.

 11. @AntiSoof: Dat ging gewoon om zogeheten positieve discriminatie, zoals je die ook had t.a.v. vrouwen. Dat vond alleen plaats op plekken waar men qua personeel de quota van representativiteit niet wist te halen (bij mijn weten behoren deze praktijken tot de verleden tijd). In de zgn. zachte sector kon je vaak precies het omgekeerde meemaken, ‘gezien de samenstelling van het team’. Wederom dus een voorbeeld van een kleingeestige ergernis.

 12. Antisoof,dat zogenaamde voortrekken wat vroeger in de bladen stond was bedoeld om die nieuwkomers een baan te geven zodat zij niet in de ww zouden zitten en dan door tokkies beschuldigd worden van luiheid.
  Daarnaast is deze zogenaamde voortrekkerij allang door tokkiegeklaag maar verminderd,daardoor is het voor nieuwkomers moeilijker een baan te vinden waardoor die zelfde tokkies weer klagen over de niet werkende nieuwkomers…vicieuze cirkel.

  En als je een tokkie dubbelgeparkeerd ziet staan,of zijn honden laat schijten voor je stoep,of graffity spuit op je poort zegje ook niet dat dat altijd door hun komt..dus van wie je kunt hebben deert je minder..is altijd zo.
  Ik ken zoveel mensen die uit irak of iran zijn gekomen,zonder geld zonder de taal goed te beheersen..ze gingen naar school hier,ze zagen zoveel kansen die de tokkie gewoon liet liggen uit luiheid,zoals opleidingen of een eigen zaak beginnen.ze vonden het vreemd terwijl de kansen hier voor het grijpen lagen,de tokkies maar zaten op de bank met hond op schoot naar de televisie te kijken.en dan wanneer een nieuwkomer de kansen pakt die er voor iedereen zijn..klaagt de tokkie ja en wij dan hunnie krijge alles enzovoort…kom van je luie reet af,niet afwachten tot de gemeente of pvv je een huis aanbied of toekomst..ga naar school,en doe navraag hoe men een onderneming kan starten met starterslening..pakmde kansen die hier in ons land gewoon werden genegeerd uit vanzelfsprekendheid..de gezapige roddelitems op de buis,het lekker laten uitzoeken tot een politieke pipo wel voor je opkomt,die tijden zijn afgelopen.doe iets voor jezelf.

  Dan zie ik een iraanse jongen pas arts geworden en dan lees je die tokkiereacties in de krant en denk je wat een losers..pvv is hun idee..nee!

 13. @Joke Mizée,
  ‘ Dat ging gewoon om zogeheten positieve discriminatie, zoals je die ook had t.a.v. vrouwen.’,
  Positief of niet, het blijft raar. Maar ik begrijp het dan weer wel.

 14. @natte neel,
  Natuurlijk is het fout om met twee maten te meten. Als een Nederlander raar verkeersgedrag vertoont is dat ook zo. Ik melde alleen wat mij opviel als fietser. Zo wil ik ook wel zeggen dat het me ook opvalt dat bestelbusjes vaker raar gedrag vertonen dan gezinsauto’s. En dat ieder mens het goed kan doen, als die zijn best doet, zal ook wel zo zijn.

 15. Het gedrag van de Golf eigenaar klinkt eerder als iets dat symptomatisch is voor mannen van een specifieke leeftijd en niet direct gerelateerd aan de etniciteit.

 16. @Erik,
  Ook jij zult natuurlijk gedeeltelijk gelijk hebben. Zo werkt de auto-industrie. Een auto voor een vrouw, meisje, jongen, man, vader, moeder etc.. Zelfs de namen van de auto’s zijn daarom gekozen hoe ze gekozen zijn. Maar goed. Het blijft allemaal een vorm van persoonlijke beleving. Over die persoonlijke beleving las ik een erg mooi artikel: http://indigorevolution.nl/Ontplug-je-Mind-Deel-1-Identificeren-met-mind-ego-programmas.html
  Een artikel dat verder gaat dan het kleinburgerlijk oordelen. Waaraan ikzelf inderdaad ook weer meedeed. Ik zal het proberen niet meer te doen, het zet toch geen werkelijke zoden aan de dijk.

 17. Goed stuk van Arnold en het raakt zijn doel getuige de reactie als de kippen bij van AntiSoof.

  De kern van zijn betoog is – voorrang. Voorrang voor degene die eerste in dit land zijn geweest – en dat zijn wij. Wij. De autochtonen dus, goed te verstaan.

  De allochtonen zijn later gekomen en daarom normaliter hebben ze minder rechten.
  Conclusie, gelijke rechten bestaan voor AntiSoof niet – en daar zijn we precies bij de kenmerk van de kleinburgerlijkheid beland.
  Wij, als verontruste autochtone burgers bepalen hoe het allemaal moet.

  Daarom vertelt ons AntiSoof ons nu hoe het allemaal moet.

  (Neemt iedereen en pennetje en schrijft op het papier omdat het erg belangrijk is!)

 18. Antisoof:

  ik deel helemaal je mening hoewel is op deze extreemlinkse haatblog, waar geen enkele positiviteit te vinden is, wat heet, negativiteit de boventoon voert en tevens geciteerd wordt uit stukjes van de eveneens extreemlinkse AFA, eigenlijk overbodig en zonde van je tijd

  Ze vergeten eigenlijk bij de gedragsregels te vermelden dat die eigenlijk alleen gelden voor rechtse autochtonen.

  Reaguurder en schreeuwer Nexus is behoorlijk representatief voor veel van de andere reaguurders op deze haatblog en komt eigenlijk in Jip en Janneke taal in een notendop op het volgende neer :

  De westerse cultuur en alles wat het heeft voorgebracht is slecht en deugd niet. De overwegend “witte mensen” ( geen blanke maar in de progressieve kringen veranderd naar witte mensen want dat geeft een lekker negatieve lading zoals bv je ziet lijkwit ) heeft eeuwenlang andere culturen onderdrukt, beroofd etc. en moet vandaag alsnog door het westen gecompenseerd worden.
  Milieuvervuiling en opwarming van de aarde is hun schuld door hun kapitalistische levenswijze, consumptiedrang en uitputten van bronnen in arme landen

  In Nederland zijn de autochtone Nederlanders die een rechtse voorkeur hebben arrogante elitaire kapitalisten of domme tokkies die te lui zijn om te werken. ( over stigmatiseren gesproken ) Dat de meeste rechtse mensen net zoals ik gewoon willen dat de allochtonen het goed doen en meekomen in de samenleving,want daar heeft tenslotte iedereen baat bij, gaat er niet in want rechts is slecht en racistisch

  Wilders is de Nederlandse verpersoonlijking van Hitler die met nazis door de straten marcheren met vlaggen en daar moet iedereen zich met hand en tand tegen verzette. Zoniet dan ben je een NSB-er

  De allochtonen in achterstandswijken zijn slachtoffers van de oneerlijke overheid en door sociale ongelijkheid is het daarom vaak terecht dat ze zich verzetten en soms onaangepast gedragen of zelfs radicaliseren. Autochtone Nederlanders in achterstandswijken daarentegen zijn rechtse tokkies en lui en is hun eigen schuld.

  Dat een groep allochtonen niet mee kunnen in de samenleving is door hun achterstelling niet hun schuld en mogen ze hun persoonlijke verantwoordelijkheid gewoon negeren want de overheid dient van het geld van rechtse kapitalisten deze mensen van het wieg tot de graf te verzorgen volgens het linkse vrijhed blijheid principe.

  Mij zullen ze hier niet meer zien…daaaag

 19. Wij van het wèrkelijke plebs vinden links én rechts helemaal niets. Het is allemaal één pot nat. Kleinburgerlijk of niet, je kunt ons lompenproletariaat noemen of tokkies of wat dan ook, het enige dat we willen is een normaal salaris, huis, eten, vakantie, auto, recht op medische hulp en een normaal bestaan als we door pech uit het arbeidsproces vallen.

  Jullie intellectuelen staan helemaal los van onze simpele wensen en behoeftes, jullie analyses zijn gebaseerd op gegevens waar ons nooit iets over is gevraagd.

  Wij zijn nihilisten geworden door luitjes als jullie, de zelfbenoemde linkse en rechtse intellectuelen, politici, bestuurders, geldbinnenhalers en wat al niet meer.

  Wij worden door niemand meer verheven, alleen nog openlijk door links en rechts, door allochtoon en autochtoon, door veelverdieners en modaal, geminacht. Dat maakt ons los van alles wat jullie zijn en waar jullie voor menen te staan.
  Er is niets en niemand die voor ons opkomt, links niet meer en rechts niet. Dus doen we het zelf, ooit.

 20. VP

  Je moet eens kijk op de site van E.J. Bron( via Google). Een site die bevolkt wordt door halve fascisten, Vlaamse nationaal-nazi’s,gristengekkies, filosemieten en andere halve garen die geen zin zonder spel- en taalfouten kunnen schrijven. Ze hebben één ding gemeen: ze stemmen zonder uitzondering PVV. In elke post wordt er gescholden op de politieke elite, worden moslims en andere allochtonen gehaat als de pest en wordt er openlijk gepleit voor deportatie en verdelging van moslims.Ik heb op Krapuul zelden of nooit een haatpost gelezen, wel een afkeer van een bepaald persoon en anti-democratische bewegingen.Net als ik komt Krapuul op voor mensenrechten, gelijke behandeling,menswaardigheid voor groepen die in de verdrukking zitten, tegen intolerantie en voor verdraagzaamheid.Dit alles heeft met een haatblog niks te maken.

  PS. het woord fascist heeft niks met het corporatieve systeem van Mussolini te maken. Sinds de jaren ’70 staat het woord fascist voor iemand die geweld verheerlijkt.

 21. Nou, ik heb wel wat losgemaakt zeg.
  Ik ben nu eigenlijk gewoon bang geworden om hier nog wat te zeggen. Want laat ik nou gedacht hebben even wat kritiek te geven en mijn mening te formuleren zodat de discussie voort kan gaan. Echter, dat geeft blijkbaar nogal wat ergernis. Maar eerlijk waar ik bedoelde het toch écht positief. Dat ik wat door de wol geverfd ben door het jarenlang discussie voeren op het internet heeft me geleerd om de zaken ook van de andere kant te bekijken, vandaar mijn commentaar. Maar goed, men is misschien niet gewend aan tegengas en dat vind ik wel jammer. Want iemands mening kan er beter van worden als die getoetst wordt aan tegenstand, ook al is dat via dit schrijven. Kritiek is óók een vorm van aandacht. Door tegenwicht wordt iets juist sterker, denk maar aan een plant. Die wordt juist sterker en beter van tegenwind, anders blijft het maar een kasplantje.
  Tenslotte zou ik willen zeggen, neem het allemaal toch niet te serieus.

  Hopelijk komt dit comment wel positief over, zo niet, weet dat ik het goed bedoel (de).

  Met vriendelijk groet,
  AntiSoof.

Reacties zijn gesloten.