Het nut van een islamdebat

Tofik Dibi [GroenLinks] heeft een debat aangevraagd in de Tweede Kamer over de toenemende xenofobie en polarisatie in ons land. Na het drama dat Breivik heeft aangericht in Noorwegen blijken vele partijen huiverig voor zo’n debat omdat men vreest dat het zal uitdraaien op een aanval richting de PVV en ongewenste associaties tussen Breivik en de PVV zal leggen. Dus is het nuttig om dit debat nu te voeren.

Volgens Johan Remkes [VVD] zal een dergelijk debat hoe dan ook het oorzakelijk verband suggereren tussen Breivik en de PVV. Remkes pleit dan ook om een ander moment uit te kiezen om dat debat te voeren. Het is echter de vraag of dat veel zal uitmaken. Het is Breivik geweest die spijkerhard de associatie heeft gelegd doordat zijn gedachtegoed nagenoeg naadloos overeenkomt met dat van Wilders.

Het doel van Dibi is om de vermeende islamisering en het woordgebruik van politici onder de loep te nemen. In welke mate dragen de woorden en opvattingen van politici bij aan de toenemende xenofobische opvattingen in ons land. Het is te makkelijk om de toenemende verwijdering tussen de verschillende bevolkingsgroepen af te doen met criminaliteitscijfers. Cijfers die de afgelopen jaren zijn gedaald, waar de xenofobie alleen maar toeneemt. In Europa kijken ze met stijgende verbazing en verbijstering naar de verharding in de Nederlandse maatschappij. Hoe graag wij ook willen geloven dat mensen individuen zijn met een eigen verantwoordelijkheid voor hun daden, valt niet te ontkennen dat de constante negatieve berichtgeving over moslims, en gelieerde uitspraken van politici, het maatschappelijk klimaat nadelig beïnvloedt.

Het vraagt dan ook dat partijen positie kiezen in het debat. De in Nederland woonachtige moslims hebben de Nederlandse nationaliteit en daarmee ook alle rechten en plichten. De opvattingen van Wilders staan daar haaks op. Hij wil de Nederlands moslimgroep als tweederangs burgers wegzetten. Ook het gedachtegoed dat Wilders deelt met Breivik is niet juist. De vermeende Islamisering bestaat niet. In Nederland is het aantal moslims al jaren stabiel rond de 5%. In Europa niet meer dan 3%. Het Eurabië-verhaal is dus complete onzin.

Wilders is niet verantwoordelijk voor de moorden die Breivik heeft gepleegd, maar zij delen wel degelijk hetzelfde gedachtegoed, welke geënt is op afkeer jegens de Islam en Moslims. De vraag aan de partijen is dan ook welke samenleving zij voor ogen hebben. Gaan we door op de huidige heilloze weg van toenemende scheiding van groepen met alle risico’s van dien of kiezen we voor een maatschappij waarbij alle inwoners gelijke rechten en plichten hebben en er geen onderscheid wordt gemaakt naar afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, godsdienst, politieke gezindheid of opvattingen. En het zal de PVV dan ook duidelijk moeten worden gemaakt dat hun maatschappelijke opvatting niet de onze is. “We need to agree on that”, CDA en VVD.

bronnen:http://www.depers.nl/binnenland/171365/discriminatie-moslims-neemt-toe.html

Dit stuk is eerder geplaatst op de website van GroenLinkser Hans Groen.

13 gedachten over “Het nut van een islamdebat”

 1. Persoonlijk vrees ik, dat Dibi’s verhoopte debat ook niets anders zal bewerkstelligen dan een verdergaande polarisatie. Als hij echt denkt, dat een kamerdebat veel op zal lossen, is hij toch wel gruwelijk naïef, al vind ik het dan weer wel prijzenswaardig, dat hij “het” in ieder geval probeert.

 2. Tja, maar die Verbon getuigt er in dat stuk echter op zeer overtuigende wijze van, dat hij er op z’n minst OOK echt helemaal 100% geen snars van begrijpt. Maar een “Hoogleraar Openbare Financiën” hoort zich dan ook niet met dit soort moeilijke kwesties bezig te houden… 😐

 3. Ach Joop is Vara is PvdA en de nieuwe PvdA koers schijnt Rood-Bruin te wezen ( hopen dat dat duid op een vorm van bloedingen waarmee deze partij snel leegbloed mag helaas niet van de regels ) Dus moet de PVV acceptabel gehouden worden zodat de PvdA met de nieuwe koers na hartelust krentjes uit de bruine pap kan pikken om Henk en Ingrid terug te winnen

 4. @5 – Nou, de “arme man” (Remkes, voor alle duidelijkheid) is zeker niet de eerste die het verband legt. Het door Dibi gekozen moment om over een dergelijk debat te beginnen, hielp wat dat betreft ook wel een beetje…
  😉

 5. Hans Groen, je komt direct al zelf in de problemen als je dit zegt:

  Het doel van Dibi is om de vermeende islamisering en het woordgebruik van politici onder de loep te nemen.

  Ik neem jou woordgebruik even onder de loep.
  Je hebt het over “vermeende islamisering” en verderop zeg je dat die niet eens bestaat.
  Dat klopt!
  O, ja?
  Niemand kan toch ontkennen dat juist de laatste 30 à 40 jaar toen de tsunami uit niet westerse landen met steun van de linkse elite de islamisering enorm is toegenomen. 40 jaar geleden waren er amper eeen paar duizend moslims in Nederland, nu een miljoen!
  Jij zegt:

  In Nederland is het aantal moslims al jaren stabiel rond de 5%. In Europa niet meer dan 3%. Het Eurabië-verhaal is dus complete onzin.

  Juist. En waar hebben we dat aan te danken?
  Aan Wilders natuurlijk.
  Sinds die in de Kamer zit is de Islamisering gelukkig beperkt gebleven.
  Voordat hij namelijk in de Kamer kwam werd er door geleerden overal ter wereld geschat dat heel Nederland binnen 1 à 2 generaties volledig geïslamiseerd zou zijn. Dankzij Wilders kan dat misschien nog wel 3 of 4 generaties langer duren.
  Maar dat het zal gebeuren staat vast. Wilders heeft niet het eeuwige leven en er zijn miljoenen moslims die hem er nog sneller vanaf willen helpen.

  Zie je wat er is gebeurd?
  Door het te “ontkennen” of bagatelliseren heb je wél toegeven dat de Islam/islamisering een mogelijk gevaar vormt. (of je moet al überhaupt iets tegen een religie in het algemeen hebben)
  En dat is domweg onzin. Aan de Islam mankeert niks en of er eventueel 5 of 20% mensen zich zouden bekeren tot de Islam maakt geen fluit uit.
  Maar ik heb er een typisch Wilderiaans lulverhaal aan gehangen en het is verdomd moeilijk om er doorheen te prikken, vooral ook omdat je prikwerk bij de Wilders-aanhang geen enkele indruk zal maken.

  “De Pers” linkt naar “Wet maakt ontkennen genocide strafbaar” (http://is.gd/h7DpJo ) Hier wordt ook de Jodenvervolging genoemd.
  Maar de Joden zouden er eens wat minder enthousiast over moeten zijn.
  Immers zij zijn degenen die schuldig zijn geweest aan waarschijnlijk de grootste genocide die ooit is gepleegd en waar je zelfs zonder enige vorm van overdrijving en fantasie de oorsprong van alle huidige ellende zoals we die nu kennen hebben te danken. Ik heb het over het “Beloofde Land” en op welke manier die toegeëigend diende te worden. Je kunt het allemaal nalezen in Deuteronomium 7:1 t/m 3 en 22 (Zie http://is.gd/bzSxSF ) Dit is geen “symbolisch” verhaal maar iets waar verschillende andere bronnen naar hebben verwezen maar bovendien tot op de dag van vandaag als “rechtvaardiging” geldt voor zowel de Joden als de Christenen om ín ’48 de Joden toe te staan om 57% van het door God Beloofde Land weer in te pikken. Die 57% van toen is inmiddels meer dan 80%.
  De motivatie van de VN om de Joden het land weer te laten jatten was echter de genocide die op de Joden is gepleegd. Genocide door Duitsland voornamelijk maar ook de eeuenlange Jodenvervolging speelde een rol. Waarom de Palestijnen er de dupe van moesten zijn wordt niet uitgelegd. Zij hadden part noch deel aan die smeerlapperijen. Maar, als gezegd, deze kwestie is voor het grootste deel de oorzaak van de huidige ellende.

  De Koran verwijt de Joden die genocide niet erg nadrukkelijk. Wel wordt de Joden verweten dat ze God medeplichtig maken aan hun massaslachting. Die zou immers hebben gezegd dat ze iedereen moesten uitroeien en geen vrede mochten sluiten. (Terzijde: Lees het Bijbelboek Exodus. De moord door Mozes op een onderaannemer die z’n personeel slecht behandelde vormt de proloog van het Deuteronomiumverhaal. Een proloog waar de Joden gestraft worden omdat ze weigeren te doen wat God/Mozes hen had bevolen, namelijk die massaslachting. Voor straf moesten ze 40 jaar in de woestijn verblijven i.p.v. de 40 dagen die volgens de toenmalige dienstregeling er voor stond.)
  Iedereen kan op z’n vingers natellen dat er geen God bestaat die Z’n handen vuil zal maken aan dergelijke smeerlapperijen. Dat zou immers slechte reclame zijn.
  De Koran wijst er herhaaldelijk op dat je zulke dingen niet moet flikken. Zelf verantwoording nemen voor je (mis)daden! Niet anderen er van beschuldigen.

  In de Koran wordt op verschillende plaatsen tips gegeven in welke gevallen je wel mag doden. Wilders heeft er zo eentje gevonden en wel in Soera 8:60, het eerste citaat die hij heeft gebruikt in z’n Fitnafilm. Het is haast te gruwelijk om te lezen.
  Maar onze laffe held Wilders heeft heel wat weg gekrast. Iets waarvan hij weigert verantwoording voor te nemen. Je kunt het hier lezen in Soera 8: 55 t/m 62. (http://is.gd/7UfvZY ) Praktisch precies het tegenovergestelde wat de Bijbel en Wilders ons leren.
  En daarvoor hoef je niet eens uitverkoren te zijn zoals de Joden dat in de Bijbel zijn en zoals de Heer Wilders ook de Joden heeft uitverkoren als Zijn volk dat als enige op de Amerikanen na, gerechtigd is massaslachtingen te plegen.

  Het verband leggen tussen de Jodenvervolging en wat er is gebeurd in ’48 heeft ook een tijdje geleden de president van Iran Mahmoud Ahmadinejad gedaan.
  Hij heeft er op gewezen dat uitsluitend het westen schuldig is geweest aan de Jodenvervolging en de daarop volgende Wiedergutmachung-regeling door hen.
  Palestijnen en moslims hebben daar niks mee te maken (gehad)
  Echter het “westen’ weigert dat toe te geven. Het zelf ergens verantwoording voor nemen, iets wat ook de Koran verlangt, wil het westen niks van weten.
  Ben je mal? We kunnen dan wel aan de gang blijven.
  Ahmadinejad heeft er toen op gewezen dat als men dát ontkent, de Holocaust dan daarmee ook ontkend wordt. En welke kutsmoes heb je dan nog over om de Joden hun landjepik-pactiviteiten te gunnen?
  Ahmadinejad zei het op een behoorlijk sarcastische en spottende manier.
  Dolgelukkig sprong de hele westerse wereld omhoog.
  Irak was al met steun van God voorzien van massa’s vernietigingswapens die ze geheel gratis hadden verkregen nadat gebleken was dat Irak die dingen niet had.
  Iran beweert nog steeds niet over atoombommen te beschikken terwijl elk beschaafd land die toch hoort te hebben. Iran kan ze onder de zelfde condities als Irak gratis krijgen. Die dingen hebben immers toch geen nut als je ze niet gebruikt en dat is zonde.

  Hans Groen, jullie willen een ISLAMDEBAT. Vergeet dat.
  De Ilsam, JHoden en Christenen horen niet in een debat.
  Het gaat oim Wilders en de PVV. Daar mag/moet je een debat over voeren.
  Een debat over het bestaansrecht van zo’n partij met zo’n laffe achterbakse leider.
  Toon de lange lijst van smeerlapperijen die Wilders en z’n PVV inmiddels op hun geweten hebben. Vraag de aanhang/aanbidders hoe geweldig ze het vinden een leider te hebben die zelfs snoepjes aan een kind gegeven tijdens een feest al als iets bedreigends ziet waar ongeveer de doodstraf met aftrek van voorarrest hoort te staan of anders verbanning.
  Wilders zal zelf niet durven komen tijdesn die debatten.
  Vraag de aanhang hoe ze het vindt om een leider te hebben die te laf is om antwoord te geven.
  Vraag ze als Wilders niet de verantwoording durft te nemen van z’n smerige streken of zij daar wel toe bereid zijn. Vraag ze of zij hun kinderen en/of kleinkinderen nu en in de toekomst wel recht in de ogen durven te kijken als die weten welk een lafaard hun pappie en/of mammie adoreren. Confronteer ze voortdurend met de leugens en bedrog van Wilders. Laat ze zien hoe de moffen het deden.
  Veel van hun zul je niet kunnen bereiken. Maar allen zullen een schaamtegevoel hebben. Die hebben ze namelijk nu ook al. Nu kunnen ze er nog voor wegvluchten. In een debat lukt dat niet meer.
  En héél, héél misschien zou je eens moeten overwegen om voor het eerst in de geschiedenis een partij te verbieden. “Overwegen”, niet uitvoeren. Een debat daarover alleen al zal veel mensen doen nadenken.

 6. @8

  Zie je wat er is gebeurd?
  Door het te “ontkennen” of bagatelliseren heb je wél toegeven dat de Islam/islamisering een mogelijk gevaar vormt. (of je moet al überhaupt iets tegen een religie in het algemeen hebben)
  En dat is domweg onzin. Aan de Islam mankeert niks en of er eventueel 5 of 20% mensen zich zouden bekeren tot de Islam maakt geen fluit uit.

  Nee 5 of 20% maakt geen fluit uit, maar wat te denken van al die nederlanders die met moslims trouwen en zich daarna, en dat gebeurt heel veel zich ook bekeren tot de islam de nederlanders zijn over 2 tot3 generaties een minderheid in eigen land en verdwijnt totaal, ga maar na moslims hebben 4 tot 5 kinderen per gezin nederlanders maar 1.5 gemiddeld omdat wij hun levensonderhoud, (niet bij allemaal maar wel het gros) betalen nederlanders werken meest met z”n beiden ,moslimvrouwen en de meeste mannen zijn altijd thuis.

 7. jan van brienne Schreef:

  @8
  Zie je wat er is gebeurd?
  Door het te “ontkennen” of bagatelliseren heb je wél toegeven dat de Islam/islamisering een mogelijk gevaar vormt. (of je moet al überhaupt iets tegen een religie in het algemeen hebben)
  En dat is domweg onzin. Aan de Islam mankeert niks en of er eventueel 5 of 20% mensen zich zouden bekeren tot de Islam maakt geen fluit uit.
  Nee 5 of 20% maakt geen fluit uit, maar wat te denken van al die nederlanders die met moslims trouwen en zich daarna, en dat gebeurt heel veel zich ook bekeren tot de islam de nederlanders zijn over 2 tot3 generaties een minderheid in eigen land en verdwijnt totaal, ga maar na moslims hebben 4 tot 5 kinderen per gezin nederlanders maar 1.5 gemiddeld omdat wij hun levensonderhoud, (niet bij allemaal maar wel het gros) betalen nederlanders werken meest met z”n beiden ,moslimvrouwen en de meeste mannen zijn altijd thuis.

  Wat een zwakzinnig gebreivik …en nog onwaar ook …

 8. @( Jan ga je gegevens nog even nakijken, ze kloppen niet meer. Moslims krijgen minder kinderen dan de autochtone bevolking. Ze leren snel wat goed voor ze is. Maar je predikt lekker een soort van raszuiverheid. 😥 Je lijkt Archie Bunker wel. Alleen daar kon je nog om lachen.

 9. @11

  Waarom is het ene goed en het andere slecht? , je kunt alleen maar voorwaarts er is geen weg terug.

 10. jan van brienne Schreef:

  Nee 5 of 20% maakt geen fluit uit, maar wat te denken van al die nederlanders die met moslims trouwen en zich daarna, en dat gebeurt heel veel zich ook bekeren tot de islam

  Waarom mogen ze zich niet bekeren tot de Islam? Wat is daar fout aan. de Islam is op heel veel punten “beter” dan het Jodendom of Christendom.
  Overigens hebben zich slechts zo’n 12.000 Nederlanders zich bekeerd tot de Islam.
  1½ miljoen mensen hebben zich bekeerd tot het Wilderinanisme, als bekend een haatzaaiende en verderfelijke ideologie die z’n oorsprong heeft in het fascisme. Of durf jij te beweren dat dat niet zo is?
  Waarschijnlijk wel. Dat is namelijk één van de kenmerken van het Wilderianisme. Je beschuldigt anderen van de fouten die je zelf begaat of hebt begaan.

  ga maar na moslims hebben 4 tot 5 kinderen per gezin nederlanders maar 1.5 gemiddeld omdat wij hun levensonderhoud, (niet bij allemaal maar wel het gros) betalen nederlanders werken meest met z”n beiden ,moslimvrouwen en de meeste mannen zijn altijd thuis.

  Affgezien van de onzin die je schrijft (zie ook Keira en Al Bakstrani) wil ik je wel een voorstel doen. Jij en ik en bijna iedereen is belastingplichtig.
  Nu maakt het niet zo heel veel uit of jij minder of meer dan ik betaal, maar wel wat er met de centen gebeurt.
  Als wij (linkse elite bijvoobeeld) nu beloven dat wij met onze belastingcenten opdraaien voor de kosten van die mensen die jou geestelijk leider Wilders minacht en de grond in trapt en waar jij dus geen cent voor over hebt en jij betaalt met je belastingcenten Wilders die met z’n bedrog een vet salaris opstrijkt en je maakt de mensen rijker die toch al behoorlijk verdienen en jou geld eigenlijk niet nodig hebben, is iedereen tevreden. Immers iedereen betaalt slechts aan datgene mee waar hij zelf zin in heeft.
  EN het aardige is ook nog dat, hoewel wij beiden even veel geld daadwerkelijk kwijt zijn aan belasting, jij procentueel gezien een stuk minder hoeft te betalen.
  Wij betalen namelijk die 70% die jij anders kwijt zou zijn aan mensen die je het niet gunt en jij krijgt van ons die 30% die wij liever niet betalen aan die gasten waar jij nu juist zo’n warm kloppend hart voor hebt.
  Voor jou dus een hartstikke groot voordeel omdat wij procentueel gezien veel meer betalen dan jij. Immers 70% door ons tegen 30% die jij moet ophoesten.
  Sterker nog, als je heel goed rekent betaal je zelfs helemaal geen belasting meer, procentueel gezien dan. Immers van ons belastinggeld gaat 30% naar jou, waarmee jij jou belangengroep dus kunt financieren. Dus die 30% die jij hebt gereserveerd voor die groep, krijg je van ons terug.

 11. Ik heb sterk de indruk dat jan van briene een van die door mij bedoelde ondergedoken nazi’s is welke nu met behulp van Wilders uit de drek komen gekropen!

 12. Links Schreef:

  Ik heb sterk de indruk dat jan van briene een van die door mij bedoelde ondergedoken nazi’s is welke nu met behulp van Wilders uit de drek komen gekropen!

  ´t Zou best kunnen, maar hij is ook één van de zeer weinige Wilders/aanbidders die tenminste nog de moed heeft met argumenten te komen en die, weliswaar zwakjes, te verdedigen.

Reacties zijn gesloten.