Het muitziek Bels gespuis moet land inleveren!

Heel merkwaardig… ik weet niet welke zoektermen ik zou moeten hanteren om er achter te komen welke Nederlandse bronnen hiervoor te vinden zijn. Zelfs geen regionale te vinden tot nu toe.
Oorspronkelijk vernam ik het via Antiwar, waar men dit Engelstalige bericht over vreedzame landruil tussen Nederland en België op de lijst had. Ook The Guardian vermeldt het met een te zeer gestileerd kaartje dan dat het duidelijkheid verschaft.
Men zou denken dat de eigenaardigheden van Baarle-Nassau/Hertog zouden worden gecorrigeerd, maar neen: het gaat om een stukske land waar onregelmatigheden plaatsvinden, aan de Maas bij Eijsden, Visé (Wezet) aan de overkant van de schreve. Het gaat om een terrein dat vijftien voetbalvelden groot is (is het opgeven van de omvang in metrieke termen te moeilijk?), een stuk Belgisch land aan gene zijde van de Maas dat alleen via Nederlands grondgebied te bereiken is. De grens wordt rechtgetrokken, daar komt het op neer.

In Groot-Brittannië doet men lyrisch over deze vreedzame regeling, alsof er geen belgenmoppen zijn of grappen als “een cola met zes rietjes” en het rijm “Eens komt de grote dag waarop wij allen wachten / dan gaan wij naar de grens om Belgen af te slachten”, nog lang geen twee eeuwen oud.
Vandaar de kop.
Onthoud waar u het voor het eerst gehoord heeft.
Dit Franstalige bericht gaat ook op Britse bronnen terug.

Illustratie: het station van Eijsden, weer in gebruik, iets om de Eijsdenaren geluk mee te wensen.