Het moet uit zijn met het gedogen van de PVV

Geert Wilders constateert:

Linksigen als Cohen en Dibi proberen nu politiek slaatje te slaan uit massamoord. Ranzig. PVV blijft zichzelf, inhoudelijk en ook vwb toon!!

Maar wat had Job nou helemaal gezegd?

Geert Wilders kan niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gruweldaden in Noorwegen waarover Anders Breivik een bekentenis heeft afgelegd. Maar Breivik beroept zich wel op soortgelijke anti-islamgedachten als ook door Wilders worden geuit. Cohen noemt het „heel verstandig” als politici hun woorden matigen, hoe stevig een inhoudelijk debat ook gevoerd kan worden.

Lees de reacties.

En Tofik Dibi wil de kwestie na het Kamerreces in het parlement aan de orde stellen.

Dibi wil een debat over de raakvlakken tussen de gedachtenspinsels van Breivik en het ongenoegen van de PVV-achterban over de islam.

Is dat zo gek, als het gedachtegoed van Wilders dertig keer met instemming wordt aangehaald in het manifest van Breivik.

Maar Wilders stelt vast:

Dat de strijd tegen de islamisering door een psychopaat op gewelddadige wijze wordt misbruikt is walgelijk en een slag in het gezicht voor de wereldwijde anti-islambeweging. Het vervult me met walging dat de dader naar de PVV en mij verwijst in zijn manifest.

En in pluralis majestatis:

De PVV noch ik zijn verantwoordelijk voor een eenzame verknipte idioot die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen op gewelddadige manier misbruikt, hoe graag sommigen dat ook zouden willen.

Er is ook helemaal niemand die dat beweerd heeft.

Enkele Kamerleden vroegen zich af wat de uitkomst van zo’n debat zou moeten zijn. Die stellen in de Tweede Kamer dus nooit meer een kwestie aan de orde, waarover dan ook.

Net zoals de hele Tweede Kamer als een konijn in de koplampen zat te staren toen Wilders minister Vogelaar knettergek noemde, kopvoddentax wilde invoeren en (in Denemarken) de deportatie van miljoenen moslims uit Europa noodzakelijk achtte.

Pas toen Wilders de PvdA verweet uit te zijn op het importeren van ‘islamitisch stemvee’ verliet één Kamerlid, niet eens van de PvdA, walgend de zaal. Dat hadden meer mensen moeten doen.

Precies een jaar geleden, op 30 juli 2010, maakten de de fractievoorzitters van VVD en CDA, Mark Rutte en Maxime Verhagen, officieel bekend dat ze samen met de fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders, zouden gaan onderhandelen over een regeerakkoord tussen VVD en CDA, dat door middel van een gedoogakkoord door de PVV gesteund zou worden.

Historicus Jan Dirk Snel constateerde toen:

Door middel van hun verklaring hebben Mark Rutte en Maxime Verhagen aangegeven dat ze dergelijke pleidooien tegen onze rechtsorde accepteren als een legitieme uiting van een gedoogpartner. Hiermee hebben ze aan abjecte opvattingen een zekere rechtvaardiging gegeven. Vanuit hun verantwoordelijkheid hadden ze zover nooit mogen gaan. Het is duidelijk dat politieke leiders die zozeer de grenzen overschreden hebben, in hun functies niet langer gehandhaafd kunnen worden. Rutte en Verhagen horen als fractieleider – en mogelijk als Tweede Kamerlid – terug te treden. De fracties van VVD en CDA die met deze verklaring hebben ingestemd, dienen onverwijld op hun schreden terug te keren en alsnog luid en duidelijk uit te spreken dat ze elke aanslag op de grondslagen van onze liberale rechtstaat afkeuren – en hun welgemeende excuses voor hun dwaling aan te bieden.

8 gedachten over “Het moet uit zijn met het gedogen van de PVV”

 1. Ja, het is pijnlijk, maar daarom niet minder waar.
  Zelf zou ik momenteel pleiten voor een algeheel twitterverbod voor alles en iedereen, die zich politicus/a waant, omdat de basis van heel veel ongenuanceerde ellende toch uit politiek Twitterland komt en ik me afvraag of deze heren/dames, als ze gedwongen zouden worden om weer eens een opiniërend artikel te schrijven, in plaats van een digitale soundbite, om hun mening te ventileren, nog wel zoveel te zeggen zouden hebben. Maar dat zou dan voor alle politici moeten gelden, niet enkel de PVV…

 2. Voor deze kabinetsformatie was gedogen voor rechts altijd een lelijk woord, maar nu het hun goed uitkomt kennelijk niet meer. Over de aanslag in Noorwegen gebruikt Wilders nooit het woord terrorisme, dat gebruikt hij alleen als voor aanslagen die door Moslims gepleegd worden. Wel heeft Wilders het wel over een vreselijk drama voor de Noorse bevolking, maar hij krijgt het niet over zijn lippen om te zeggen dat het een vreselijke terroristische aanslag is op de Noorse arbeiderspartij.

 3. @2… wou dat VK bericht laat wel wat zien zeg. En dan te weten dat hij zich in de VS nog harder uitlaat met nog veel meer wapengekletter.

  Helemaal als je verder leest, eerst is Breivik nog een “Eenzame wolf” later praat hij over :”De gedachten zijn goed, maar dat moet je niet zelf doen.. dat moet via de staat”. Wilders wil dus via de staat linkse mensen afknallen? Echt eng. Nou ja… hij krijgt toch nooit een volle meerderheid dat hij het uit kan voeren.

 4. #7 Nee, je moet eerst de geesten rijp maken. Dan wacht je op een aanslag.
  De volgende stap is dat je Nederland alleen kan beschermen als je de grondwet tijdelijk buiten werking stelt.
  Wie het hier niet mee eens is, is geen echte vaderlander!

Reacties zijn gesloten.