Het leven van een Islamitisch Lyceum

Natuurlijk is het rustig aan het onderwijsfirmament, daar het de grote schoolvakantie is, maar hier en daar vallen toch barsten te ontdekken in het beleid van de minister van Onderwijs. Zo ook op het terrein van het Cornelius Haga Lyceum, waar toch wat meer aan de hand is, dan we denken, aan de kant van de overheid.  

Hoe is het mogelijk dat het Lyceum in eerste instantie een rapport van november 2018 zou ontvangen, waar in zou hebben gestaan (woorden uit een artikel van RTL, dat het concept rapport heeft mogen inzien) ” … Het bestuur en de school hebben in korte tijd veel voor elkaar gekregen. Alle betrokkenen verdienen daarvoor een compliment … ” en verder: “Zowel de kwaliteitszorg als het onderwijsproces zijn op alle onderzochte onderdelen van voldoende kwaliteit”, staat in het rapport. “… Zo zijn bijna alle docenten bevoegd en worden er extra uren Nederlands en wiskunde gegeven. Ook is er extra aandacht voor taalvaardigheden omdat een groot deel van de leerlingen een taalachterstand heeft … ” Tevens was de inspectie te spreken over het bestuur, dat transparant en integer zou functioneren en de financiën waren op orde.  

Echter in het rapport dat op de site van de Inspectie van Onderwijs te vinden is, staan dan weer heel andere dingen. Overigens is het conceptrapport van november 2018 niet te vinden op deze site. Zo staat er in bijlage 3 van het zogenaamde definitieve rapport te lezen: (gaat over het eerste deel, oktober 2018) “ … Bij de beslissing het onderzoek uit te voeren vroeg in het schooljaar speelde verder mee dat de inspectie enkele risico’s constateerde in de bestuurlijke kwaliteit en de onderwijskwaliteit. Deze risico’s hadden betrekking op de inrichting van het bestuur, het stelsel van kwaliteitszorg en de ervaring van het schoolteam … “ . Tevens staat in dit rapport dat het bestuur de Rijksbekostiging onrechtmatig zou besteed hebben en dat het bestuur, door de financiële continuïteit van de school in gevaar te brengen, onvoldoende zorg voor de kwaliteit van het onderwijs zou dragen. 

Fout nr. 1: Tegensprekende rapporten
Als deze laatste zinnen naast de zinnen uit het conceptrapport gelegd worden, dan spreken de woorden elkaar compleet tegen en hoe heeft de Inspectie dat voor elkaar gekregen: een complete draai in het aangeven van wat men gezien heeft. Een onafhankelijke organisatie als de Inspectie van Onderwijs lijkt in deze zaak niet zo onafhankelijk te zijn geweest, daar het conceptrapport wel is voorgelegd aan het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum, dat daar op mocht reageren, maar de Inspectie schrijft zelf in bijlage 3 dat het op 19 december 2018 en 9 januari 2019  (Zie echter Fout nr. 2) ernstige signalen had ontvangen en men besloot daarom het conceptrapport aan te houden en weken later – nl. op 31 januari 2019 – werd het bestuur van de school pas op de hoogte gebracht en dan ook nog schriftelijk. Als er iets belangrijks aan de hand was geweest, dan zou de Inspectie toch onmiddellijk het bestuur van het Haga Lyceum gebeld hebben en gezegd hebben, dat het rapport niet doorgaat en dat er wat aan de hand was? Nee, er werd gewacht, want er moest achter de schermen nog het een en het ander besproken worden. Inspectie spreekt over 19 dec 2018 en 9 jan 2019 en de veiligheidsdiensten over 15 jan en 7 maart ….

Fout nr. 2: Brieven over contacten
Op 7 maart 2019 schreef Pieter Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, een brief aan de burgemeester van Amsterdam met daarin de mededeling dat de AIVD reeds op 15 januari “ … zorgelijke signalen [had] overgebracht over antidemocratische en anti-integratieve gedragingen van een onderwijsinstelling in uw stad, te weten het Cornelius Haga Lyceum … “ En zoals zo vaak was hier weer sprake over Salafisme, aanjagers en het Kaukasus Emiraat. Dit Emiraat zou een terroristische groepering zijn geweest, maar zoals meerdere malen in de media is gemeld, heeft Nederland zelf contacten onderhouden met terroristische groeperingen in Syrië e.o.; dit is meer een broodje aap en de splinter en een balk in iemands oog.  

Salafisme wordt o.a. beschreven in het rapport “Salafisme belicht: vijftien jaar studie naar salafisme in Nederland” n.a.v. onderzoek dat door het ministerie van Sociale Zaken is gedaan. Een van de opmerkingen uit het rapport is: “ … tientallen wetenschappelijke proefschriften en rapporten zien het salafisme als een brede stroming binnen de islam die conservatief of orthodox is, en streeft naar een zuivere islam die zich baseert op een zo letterlijk mogelijke interpretatie van de bronnen … “. Conservatief, zoiets als CDA, CU, VVD, PVV of SGP – in meer of mindere mate – in de Nederlandse politiek.

Natuurlijk gaat men dan er namen bij halen als Arnoud van Doorn en Abou Hafs, met zijn site Bewust Moslim; laat ik nu eerlijk zijn, dat ik die site ook regelmatig beluister, maar weinig Salafisme vind, alleen uitleg over de Islam.  

Fout nr. 3 Contacten van inlichtingendiensten
De gegevens waarvan de inlichtingendiensten wakker zijn geschrokken, komen van een anonieme Whatsapp groep, die zichzelf de ‘Moslims tegen salafisme en extremisme‘ noemen, die nergens te vinden is. Dus de belangrijkste, gevoeligste informatie van de Nederlandse Inlichtingendiensten – Neerlands Hoop in Bange Dagen – komt van een anonieme groep af, personen die niemand kent, misschien wel helemaal geen moslim zijnde op een chatje van Whatsapp. En daar schiet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding van in de stress, ja, ja, het kan gek lopen in deze inlichtingendienst-wereld. Als ze maar niet gaan vertellen dat ze een zangeres hebben zien lopen in Leiden, die al jaren dood is … maar misschien wordt dat wel op een whatsapp groep rondgebazuind, n.a.v. het museum waar zeer belangrijke stukken ontbreken. Of de whatsappgroep van politici die op bezoek gaan bij een cowboy in het Witte Huis, waar mogelijk wel te lezen staat, dat ene Mark R. weer op bezoek mag komen, want hij is nu de beste vriend van de VS. 

Conclusie.
De veiligheidsdiensten zijn druk met zogenaamde Salafisten, waarbij het ministerie van Sociale Zaken eigenlijk van mening is dat het woord Salafisme niet bestaat en dat er nog nooit problemen in Nederland met Salafisten zijn geweest. De veiligheidsdiensten zijn druk met connecties met een terroristische organisatie, terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken, hulp en goederen aan meerdere terroristische organisaties heeft verstrekt. De veiligheidsdiensten zijn druk met contacten van een school, terwijl het ministerie van Onderwijs in eerste instantie een goed rapport heeft uitgebracht. Het is alsof de veiligheidsdiensten en de verschillende ministeries nog nooit met elkaar hebben gecommuniceerd anders dan via een platte tekst op hun mobieltje en alles wat goed is voor de moslimgemeenschap overal op voorhand uitschrappen of verbieden.