Het kapitalisme, dat is het echte schandaal

Op de Franse site Le Grand Soir stortte Mohamed Belaali in een artikel getiteld ‘Le véritable scandale, c’est le capitalisme’ (Het kapitalisme, dat is het echte schandaal), zijn hart uit over wat de wereld te stellen heeft met het bestaande kapitalistische stelsel – zeg het hydra kapitalisme. Dat veroorzaakt crisis na crisis en kweekt schandalen zoals een tuinder plantjes kweekt. En in Nederland kabbelt en kibbelt een neoliberaal kabinet van VVD en PvdA voort. Ligt het aan beide partijen, dan blijft dit stelsel een lang leven beschoren. De kaste die deze partijen beheert (en ik reken daar politiek gezien ook het CDA en D66 onder), verdient er zijn brood mee. Die kaste is namelijk verweven met de instituties van het kapitalistische stelsel. De ondernemer en politicus Jos van Rey (ex VVD) heeft dat in zijn strafproces uit de doeken gedaan. Het onderstaande artikel gaat ondermeer over dit type verwevenheid – alleen dan niet op lokale, maar op nationale en wereldschaal. Van Rey is tenslotte maar een kleine speler…
Vertaling en inleiding door Thom Holterman

[Mohamed Belaali]: Het schandaal van de ‘Panama Papers’ dat de wereld in beroering bracht, is alleen maar een boom die de kapitalistische jungle verbergt. Belastingontduiking, witwassen van zwart geld, dekmantelbedrijven, verduistering, belastingparadijzen, wijdverspreide corruptie enz., vertonen tegelijk de graad van verrotting van het systeem en het morele verval van de kapitalistische maatschappij. De bijna organische samenspanning van de politiek met het bedrijfsleven is een fundamenteel kenmerk van het kapitalisme. Hun relatie is zo intiem dat het moeilijk is beide te onderscheiden. Politici en het bedrijfsleven zijn soms zo sterk met elkaar verbonden, dat ze elkaar voeden. Politici besturen. Al doende dekken zij de affaires van het bedrijfsleven af. In de herhaalde schandalen, vindt men naast de grote bedrijven, de banken, sportinstanties, beroemdheden, miljardairs, koningen, staatshoofden, premiers, ministers en vele andere politiek verantwoordelijken. Deze hele kaste van fraudeurs is een zuiver product van het systeem. Zij eigenen zich met alle middelen de rijkdom toe, geproduceerd door de arbeiders, in wie zij alleen verachtelijke wezens zien om te beroven.

Het mondiale kapitalisme heeft corruptie en schandalen gegeneraliseerd en geüniversaliseerd. Het heeft zich vermenigvuldigd in frauduleuze financiële structuren, belastingparadijzen, trusts, stichtingen etc. Geen enkel economische, politieke, sportieve of artistieke omgeving ontsnapt aan corruptie en frauduleuze manipulatie van welke aard ook. De astronomische bedragen die erbij betrokken zijn, gaan de voorstelling van burgers te boven (1). Corruptie, schandalen, belastingontduiking en verduistering van publieke middelen zijn een intrinsiek verschijnselen van het kapitalisme, dat deze verschijnselen dan ook onophoudelijk reproduceert.

Lees verder bij de bron, Libertaire Orde