Het kabinet spaart de superrijken

De toon van de troonrede was gematigd, vergeleken bij het rechtse vingeraflikken en inbrekermeppen waarvan eerdere verklaringen van de premier bol stonden, ook omdat Rutte wel snapte dat hij het staatshoofd moeilijk Wilderstaal kon laten uitslaan.

Hoe fair is het dat vooral de lagere en middeninkomens het gelag betalen, en de hogere vrijwel buiten schot blijven, omdat ook in Nederland – net als in Amerika – elke verhoging van de hoogste belastingsschijf taboe is verklaard?

Aldus Thomas von der Dunk in de Volkskrant.

2 gedachten over “Het kabinet spaart de superrijken”

 1. Citaatje uit het stuk van Thomas von der Dunk: “‘Wie op z’n vijfenvijftigste op straat komt te staan, komt echt niet meer aan de slag – particuliere werkgevers geven stelselmatig de voorkeur aan jongeren: flexibeler, goedkoper en makkelijker zwaarder belastbaar. Zeker in de zware lichamelijke beroepen is dat niet zonder belang: de schade van het forceren komt pas later.

  Pensioenpot
  En ook bij de overheid weet de ene hand niet wat de andere doet: wie de 60 is gepasseerd wordt met zachte drang duidelijk gemaakt dat hij ten gunste van een jongere op moet krassen. Verhoging van de AOW-leefijd naar 67? Zorg eerst maar eens dat ieder die 64 is, aan de slag kan blijven, anders is zo’n verhoging slechts een verschuiving van de collectieve lasten van de pensioenpot naar de bijstand.”‘

  De laatste zin dient voor de volledigheid afgemaakt te worden: Verhoging van de AOW-leefijd naar 67? Zorg eerst maar eens dat ieder die 64 is, aan de slag kan blijven, anders is zo’n verhoging slechts een verschuiving van de collectieve lasten van de pensioenpot naar de bijstand EN BIJGEVOLG NAAR HET EIGEN OPGEBOUWDE VERMOGEN VAN DE WERKLOZE OUDERE EX-WERKNEMER VOOR DAT HIJ/ZIJ RECHT OP BIJSTAND HEEFT. Wanneer, wat in de allermeeste gevallen zo is, dit vermogen in een eigen huis zit dan is het al slinkend door een groter aanbod op de huizenmarkt is dat een eerste immobilisatie van de oudere werkloze werknemer. Een tweede immobilisatie die die ex-werknemer aan zijn/haar huis ketent is dat het in het werkzame leven opgebouwde vermogen wordt beleend via een krediethypotheek waaruit zijn/haar uitkering wordt verrekend door de uitkeringsinstantie, in dit geval de gemeente waaraan die ex-werknemer zich continuërend blauw betaalt aan onroerendezaakbelasting van zijn/haar aan zichzelf uitkerende uitkering voor werkloosheid doordat, en dit noemt Thomas von der Dunk ook, wergevers de voorkeur geven aan, dus nog eens het citaatje: “‘Wie op z’n vijfenvijftigste op straat komt te staan, komt echt niet meer aan de slag – particuliere werkgevers geven stelselmatig de voorkeur aan jongeren: flexibeler, goedkoper en makkelijker zwaarder belastbaar. Zeker in de zware lichamelijke beroepen is dat niet zonder belang: de schade van het forceren komt pas later.”‘

  Als het zo nog even doorgaat hebben we straks twee soorten mensen: Vrijen en Horigen. Heeft het polderen van de sociaal democratie ons terug in de tijd teruggepolderd naar de Middeleeuwen. Dit alles om met de zogenaamd religieus en/of menslievend onder VN-resolutie 1973, of de steun aan na 9/11 War on Terror door de VS gemotiveerde kruistochten van de P-VV-D-CDA nog extra aangemoedigd en gedoogt door CU en GPV, soms ook nog met steun vanuit de oppositie met Tomahawk’s en bommentapijten in NATO verband het Midden Oosten en Afrika te koloniseren zoals zij hun eigen bevolkingen koloniseren, en verdelen in Vrijen en Horigen. Het ultime Joods/Christelijke bondgenootschap dat we nog kennen vanuit de VOC/WIC kolonisten-gouden-eeuw.

 2. Onder het motto goed gejat is beter als slecht verzonnen mijn commentaar op dit k.tkabinet!

  Officiële mededeling: De Nederlandse Regering heeft vandaag meegedeeld, dat het Rijkswapen, de Leeuw, wordt vervangen door een condoom. Dit, omdat het meer weergeeft waar de Nederlandse politiek voor staat. Een condoom staat inflatie toe, stopt productie, vernietigt de volgende generatie, voorkomt een hoop gelul en… geeft u een gevoel van veiligheid terwijl u in feite genaaid wordt!

Reacties zijn gesloten.