Het is geen terreur, het komt door de alcohol

De woning van de burgemeester van Urk is zondagochtend, overeenkomstig de vereisten van de gepaste zondagsrust in deze gemeente, in brand gestoken. Het appartementencomplex waarvan de woning deel uitmaakt werd “ernstig beschadigd”. De vereniging van eigenaren heeft aangifte gedaan.

Aangezien bij deze terreurdaad ongetwijfeld geen jongeren van islamitische achtergrond betrokken zijn noemen wij het uiteraard geen terreurdaad. Het komt door de alcohol, weet de burgemeester. Ja, dat gebruiken moslimjongeren natuurlijk niet.

8 gedachten over “Het is geen terreur, het komt door de alcohol”

 1. misschien kan Jaap beschermd worden door zijn naamgenoot Marco, die geeft de alcoholgristen gewoon een stroomstoot en klaar is Kees

  het zou om plaatselijke scooterjeugd gaan, straks hebben ze nog bontkraagjes en maken ze psssttt psssttt geluiden naar de plaatselijke breezersletjes 🙂

 2. De overeenkomst is dat beide groepen moeite lijken te hebben met de orthodoxe opvoeding in een moderne samenleving.

 3. http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/81029/jongeren-beramen-nachtelijk-protest
  Ach, het is hardwerkende, gelovige dorpsjeugd met een Hollandsche inborst. Recht-zo-die-gaat. Ruwe bolster blanke pit. Als ze hun wilde haren eenmaal zijn ontgroeid, worden ze eerzaam vaderlander.
  In gristelijk-gereformeerde kringen worden toch immers traditioneel deze Jongens van Jan de Wit geworven voor marine, marechaussee en politie? Zodat ze later terecht komen in een warm nest en ze zijn getrouwd met een kerkelijk meisje uit de streek?. 🙂 Tja, ze kunnen er ook niks aan doen dat die linkse onruststokers en luie zwartjoekels jaloers op hun zijn.

 4. #2

  Waar onze jongeren moeite mee hebben , cq wat is er waar, locatie, aan de hand , is de centrale vraag . Het zou kunnen dat moeite hebben met een orthoxe opvoeding daar als gemen deler aan ten grondslag ligt.

  Ik heb al eerder bepleit afkomst /godsdienst buiten dit topic te laten.
  Het toespitsten op 2 groepen jongeren, ze als uitgangspunt op grond van afkomst/godsdienst met elkaar vergelijken is populisme met populisme willen bestrijden.
  Stereotype sobere bontkraag scootertjes terroriseren de buurt met eigen codes en/of ze doen aan kleine criminilateit, burger/winkel diefstal.
  In Urk zijn dronken scootertjes het gezag van de burgermeester met terreur codes te lijf gegaan.

  Als er gezagsproblemen in Urk zich voordoen is dit in Urk als deel van haar geschiedenis.
  Dit betekent niet gereformeerd Stroe bij voorbaat hetzelfde van haar jongeren te wachten staat.
  Als de groep ”bontkraag scooter problemen” zich in een wijk ergens voordoen is dat in die wijk als verbonden met haar geschiedenis.

  Ik begrijp prima dat het als media offensie genoemd moet worden dat de PVV stil blijft omdat gezags problemen Urkse autotochtone jongeren betreft.

  @kaaskop

  Ik zie de psst lol idee als leedvermaak . Zijn ””breezersletjes” soms verachterlijker dan sobere bontkraag liefjes die uit hun oog niet op een ”kaaskop” durven laten vallen, publiekelijk contact uit de weg gaan uit angst voor gezags represailles?
  Ik bedoel maar dat ik media stereotypes uitmelken, aannames over onze jeugd na.v. de Urkse , als offensief nogal plat vind.

  De Urkse jeugd heeft haar burgemeester en haar burgers laten weten dat er een probleem in Urk is.

 5. @Katja

  deze sobere kaaskop heeft een sober Marokkaans liefje die in de winter een Moncler jas met bontkraag draagt, je gaat uit van stereotype kaaskoppen en een bontkraagliefjes, dat is bij deze in ieder geval doorgeprikt 🙂

  ik stoor mij aan de selectieve verontwaardiging

  als het een aangeschoten Urkse tiener is die appartementencomplex in de fik steekt (voor hetzelfde geld waren er doden gevallen) dan komt het door de alcohol en is het allemaal minder erg

  als het een getinte medelander is die zich aan overlast schuldig maakt dan is het meteen een straatterrorist die een knieschot verdient

  in autochtone kring spreekt men over een familiedrame, in allochtone kring is het meteen eerwraak

  etc.

  als de Urkse jeugd problemen heeft dan lijkt mij brandstichting en bedreiging niet de meest aangewezen weg om dat te communiceren

  als dat wel de manier is waarop men dat in NL pleegt te doen dan pleit ik er voor om dat niet in de inburgeringscursussen op te nemen want menig inburgeraar is een stuk beter opgevoed dan de jeugd van Urk, Volendam, etc.

 6. Fijn dat het u en uw liefje goed vergaat!
  Het ging mij juist om het generaliseren na te laten, ik volg het niet helemaal waarom begrip ‘’kaaskop’’ als leuke krapuul nick , daar dan niet kwetsbaar voor zou zijn.
  Ik wist maar weinig over Urk en ben wiki uit belangstelling even ingedoken.
  Hier greepjes uit de geschiedenis van de Urkers en hun strijd tegen de ”achterlijkheid ”
  “”Urk kan worden omschreven als de meest kerkelijke gemeente van Nederland. Het is een zeer hechte en gesloten gemeenschap. Het plaatselijke dialect, het Urkers, is nog buitengewoon vitaal en wijkt veel af van de andere dialecten uit de omgeving. Urk heeft ook zijn eigen volkslied. Het Urker volkslied wordt voornamelijk gezongen tijdens de jaarlijkse aubade op Koninginnedag en overige officiële gelegenheden. Urk heeft heden ten dage verreweg de grootste vissersvloot van Nederland.
  De Schedelkwestie
  Sommige wetenschappers hebben lange tijd gedacht dat op Urk het “oer-Nederlandse ras” bewaard zou zijn gebleven Dit leidde tot onderzoeken naar de schedelomvang van de bevolking in de jaren ’30 …………..
  De universiteiten weigerden echter de schedels terug te geven, wat bewoners in 2007 heeft aangezet tot het oprichten van het Comité Urker Schedels, om op die manier te proberen de schedels op het eiland terug te krijgen. In september 2009 stelde de ethische adviescommissie van de Nederlandse Museumvereniging het comité in het gelijk.[1] Op 5 juni 2010 werden zes schedels in een ceremonie annex kerkdienst teruggegeven.[2]

  Eeuwenlang isolement
  Eeuwenlang isolement laat zo zijn sporen na, ook in de genen. Doordat de Urkers vrijwel alleen onderling trouwden, hebben de Urkers veel erfelijke eigenschappen met elkaar gemeen……..

  Het Wonder van Urk’……….…….ondanks het feit dat de visindustrie redelijk succesvol is blijft Urk economisch gezien een zwakke gemeente. In 2006 lag het gemiddelde inkomen 16% onder het landelijk gemiddelde en daarmee was Urk in 2006 de armste gemeente van Nederland…….

  De gemeente Urk heeft het hoogste vruchtbaarheidscijfer van Nederland met ongeveer 21,8 kinderen per 1.000 inwoners tegen 11,4 voor het landelijk gemiddelde. Als gevolg hiervan heeft Urk met 32,2% het hoogste percentage jongeren tot 14 jaar en met 8% het laagste percentage 65+ers……….
  De gemeente Urk wijkt op economisch, religieus en demografisch gebied alsmede voor wat betreft het lagere gemiddelde inkomen sterk af van de Nederlandse gemiddelden'”

  Bron wiki

  Het leek me dus meer dan terecht om de jongeren problemen van Urk als problemen Op Urk, in Urk als beledigend voor de gemeenschap dat zich eiland volk voelt heb ik net begrepen, te benoemen.
  Het frappeert dat onderzoek naar de schedels jaren 30 plaats vond terwijl teruggaaf schedels pas in 2010 als kerkelijke ceremonie plaats vond.
  Mocht men daar overwegend PVV hebben gestemd is dat m.i. achterlijk te noemen omdat men in populist Wilders is getrapt terwijl van oudsher besturende en recenter wetenschappelijke expertise/ elite etc. geen respect voor de taaie overlevingskracht van deze voormalige eiland bewoners heeft getoond, ze heeft gekleineerd en arm heeft weten te houden.

  Mocht ik Urk ooit bezoeken weet ik nu ietsje meer over wat daar voor de gemeenschap heeft geleefd en doorleeft.

 7. Ter onderstreping Urkse strijd tegen de ”achterlijkheid” was dit m..i. veelzeggende stukje Wiki knip klap werk weer weg in mijn poging wiki info , die toch al relatief beperkt was , zo kort mogelijk te houden. .

  “‘De aansluiting op het vasteland
  Urk werd in 1939 in het kader van de Zuiderzeewerken verbonden met een dijk voor de aanleg van de Noordoostpolder. Bij de opzet van die polder werd het dorp echter volledig buiten de planning gehouden. De Urker bevolking werd door de Nederlandse wetenschappers in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog zelfs voor ‘achterlijk’ versleten, incapabel voor het werk op het land””.

  Sorry vdheuvel, hoe kan ik anders als ik als onwetende voel dat generalisaties in dit geval over Urk niet kloppen dan wiki raadplegen, plakken en knippen om de geschiedenis daarvan een beetje verder toe te lichten.

Reacties zijn gesloten.