Het grote koraalsterven bij Australië

Koraal aan het Grote Barrièrerif is de afgelopen decennia vaker opgebleekt tot een doodse/dode massa. De grootste sterfte heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden. Oorzaken zijn enerzijds El Niño, die het afgelopen jaar weer eens heeft toegeslagen zonder voor groot nieuws te zorgen. Een andere oorzaak is de opwarming van de oceaan tengevolge van door menselijke activiteiten veranderd klimaat.

Het Australische regime bagatelliseert de schade, die het geringst is aan het zuidelijk deel, dat de grote toeristentrekker is. Het is dan van belang dat er zeventigduizend mensen in de toeristenector werken en dat er miljardenbelang gemoeid is met het toerisme aan dit deel van het rif.
Er is evenwel een grote kans dat er voordat het zwaarbeschadigde rif zich kan herstellen een volgende rifblekende hitteperiode komt. Het gebleekte rif kan geen schuilplaats zijn voor zeedieren. De bleking komt door het afsterven van algen die het koraal zijn kleur geven.

Bron.