Het gelijk van Wilders inzake de tsunami van moslims

De tsunami van moslims naar Europa, die Geert Wilders in 2003 al had voorzien en in 2006 als zodanig benoemde, is er gekomen. Voor een goed begrip van het fenomeen Wilders is het nodig om zijn juiste voorspelling te duiden.

Wilders’ haat jegens vreemdelingen, in het bijzonder moslims, en zijn bekrompenheid, waarin hij Nederland denkt te kunnen isoleren van de rest van de wereld, leiden tot onzinnige en voor een democratie rechtuit gevaarlijke uitspraken – in Ahmed Marcouch en Ockje Tellegen heeft hij overigens sterke nieuwe concurrenten gekregen. In zijn haat verlangt hij onmogelijke verwezenlijkingen (koranverbod) en in zoverre is hij van het paadje. Daarbij maakt hij geen onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ islam; iedere vorm van islam is fout. Zo schoffeerde hij in recente oorlogen van het Westen in het Midden-Oosten Saoedi-Arabië door dat land te rekenen tot de ‘as van het kwaad’. islamopimages

Maar bestrijding van het islamitische kwaad lukt volgens Wilders niet met conventionele oorlogen. Hoewel hij als VVD-lid voor steun aan de Irakoorlog had gestemd, is hij daar later op terug gekomen. In 2003 stelde hij dat de radicalisering van de bevolking in de schurkenstaten en elders toenemen door de oorlog in Irak: ‘Dat maakt de enorme migratiestromen van islamieten naar Europa des te zorgelijker.’ Die toenmalige analyse van hem is correct. Dit trouwens tot afgrijzen van de gevestigde orde (powers that be) in het Westen. Die ziet meer eigen geweld als oplossing voor geweld van extremisten en voert oorlog als er ook maar de kleinste aanleiding voor bestaat, daar verdient ze flink aan.

Wilders pleit echter wel voor bombardementen op IS-gebied. In een Kamerdebat eind 2014 zei hij: ‘Mijn fractie steunt dan ook het kabinetsbesluit om Nederlandse F16s in te zetten tegen de Islamitische Staat. Bombardeer ze maar plat.’ Is Wilders naar aanleiding van de dreiging van IS inmiddels weer van gedachten veranderd? Dat valt niet uit te sluiten, maar er is een andere verklaring mogelijk met een morbide logica. De instroom van islamitische immigranten is inmiddels fors op gang gekomen en zal niet een-twee-drie stoppen. Als het voor preventie te laat is, bombardeer er dan maar zoveel mogelijk plat.

Maar er is iets eigenaardigs aan de hand met het gelijk van Wilders inzake de tsunami van moslims. Zijn gelijk houdt tegelijkertijd zijn ongelijk in. Syrische en andere door oorlogsgeweld getroffen moslims vluchten natuurlijk allereerst naar buurlanden, maar als ze verder trekken, doen ze dat voornamelijk naar het heidense Europa en veel minder naar andere islamitische landen. Hun geloof blijkt een weinig prominente rol te spelen bij de keuze van het opbouwen van een nieuw bestaan. Wilders’ angst voor moslims die onze wijze van bestaan bedreigen is derhalve ongegrond. Vluchtende moslims kiezen juist voor een leven in Europa, waar toch iets meer democratie is ontwikkeld dan in islamitische landen.