Het evangelie verklaard door Thierry Baudet

25En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? 27Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven. 29Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? 30Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen.
31Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. 32Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. 33Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. 34En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. 36Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? 37Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.

Ziehier de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan, uit het Lukas-evangelie, in de NBG-vertaling van 1951. Voor iemand die staat te wateren met de deur open in gesprek met een verslaggeefster is het niet zo gek als hij een onzinnig en onzindelijk weerwoord heeft op ChristenUnie-Kamerlid Voordewind, die toch bepaald niet ver afstaat van Baudet in haat jegens moslims. Israël über alles, nietwaar, en veel liefde voor de reëel bestaande Samaritanen van nu zal hij niet hebben. Maar goed, er is een ogenblik waarop ook Voordewind ware dingen te zeggen heeft tegen godbetert de geachte afgevaardigde Baudet. Dit fragment is tot nu toe alleen op twitter te vinden.

Het fragment wordt gênant genoemd, maar ik geef u op een briefje dat de achterban van Baudet, die in dezelfde stinkende vijver zwemt als die van Wilders, vindt dat hij het mooi gezegd heeft. Uw naaste dat is uw buurman, niet de Afrikaan die op de vlucht is voor oorlog of droogte. Uw naaste is de Hardwerkende Nederlander die echt geen cent zal besteden aan die in elkaar geslagen vent die op straat ligt te bloeden. Het zal wel een junk zijn en ik moet er voor werken, ja toch zeker. “Joods-christelijk” wordt in stelling gebracht als het tegen De Moslims moet gaan en desnoods wordt de inhoud en de betekenis van het evangelie verdraaid.
En zijn achterban hoorde dat het goed was. Het instemmend gejuich op twitter zegt genoeg. Of ze de straat op zullen gaan in onbegrepen gele hesjes is nog maar de vraag.

We zijn al in het stadium waarin gekozen moet worden tussen de onderworpen kerk en de Belijdende Kerk, als in de dagen van Barth, Bonhoeffer en die Weisse Rose. Maar die Belijdende Kerk is geen klein genootschap en treedt dezer dagen in weerwil van de zich op christendom beroepende partijen in het kabinet naar voren.

1 gedachte over “Het evangelie verklaard door Thierry Baudet”

  1. Ook prachtig, dat als iemand hem tegenspreekt, hij zich hooghartig laat ontvallen dat hij niet mee wil doen aan ‘een partijtje vérplassen’. Terwijl hij normaal niets anders doet.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.