Het CDA op oorlogspad

arrimages
Maxime Verhagen, De Man Zonder Geweten

Dat het CDA een fascinatie heeft voor oorlog, wapens en destructie in zijn algemeenheid mag bekend worden verondersteld. Het CDA is de partij die pal staat voor jagers, militairen, de aanschaf van wapentuig en het te pas en te onpas militair ingrijpen waar ter wereld dan ook. Maar ook boeren die zoveel mogelijk koeien, varkens of kippen in één ruimte willen proppen of de gifspuit willen hanteren en bedrijven die natuurgebieden naar de filistijnen willen helpen voor geldelijk gewin zijn bij de partij van ‘goed rentmeesterschap’ aan het juiste adres. Het is dan ook geen wonder dat ze bij het CDA dikke mik zijn met de PVV van Geert Wilders, waar men er ongeveer dezelfde hobby’s op nahoudt.

arrest index
Foto: arrestblair.org

Zo aarzelde voormalig minister-president Jan-Peter Balkenende destijds geen moment toen George Bush en Tony Blair hem vroegen om mee te doen met het bombarderen en destabiliseren van Irak omdat Saddam Hoessein massavernietgingswapens zou bezitten, iets waarover George en Tony later bleken te hebben gejokt. Het moment waarop Jan-Peter voor het eerst bij George op bezoek was, staat waarschijnlijk in ieders geheugen gegrift. Op de journaalbeelden was goed te zien dat Jan-Peter zich gedroeg als een dertienjarig meisje dat Justin Bieber een handje mag geven toen hij door George op het Witte Huis werd ontvangen.

En uiteraard is er dat historische moment waarop Maxime Verhagen zijn partijleden huilend smeekte om alsjeblieft met de PVV te gaan samenwerken in het kabinet Rutte-1, waarop de trouwe CDA-soldaat Eurlings opstond en salueerde. Toen dat kabinet er kwam, schafte CDA-staatssecretaris Henk Bleker meteen maar zo’n beetje de hele natuurbescherming af en gaf de jagers ruim baan. Lekker schieten: bij het CDA vinden ze het prachtig.

Het is in deze mooie CDA-traditie dat Sybrand Buma vandaag voorstelde om eventueel grondtroepen naar Syrië te sturen om daar zogenaamde ‘safe havens’ te creëren voor de honderdduizenden vluchtelingen. Ongeveer zoals Srebrenica dus, en we weten allemaal hoe safe die haven uiteindelijk bleek te zijn. Buma: ‘De bron is de grote chaos in Syrië en Irak, maar ook de instabiliteit in Libië’. Dat heeft Buma goed gezien en daarvoor is zijn eigen CDA medeverantwoordelijk, want die chaos in Irak en mede ten gevolge daarvan nu ook in Syrië is te danken aan het eerder genoemde, onder valse voorwendselen ingrijpen van Bush, Blair en CDA-coryfee Balkenende in Irak. De puinhoop in Libië is mede te danken aan de inzet door het kabinet Rutte-1, waarvan dus ook het CDA deel uitmaakte, van Nederlandse F16’s in NAVO-verband, toen Khadaffi daar verjaagd werd in het kader van de Arabische Lente, maar waar de NAVO zich weer schielijk terugtrok toen de chaos er te groot werd om nog te kunnen managen.

En mocht iemand nog denken dat Buma’s plannetje is ingegeven door het goed christelijke motto: ‘heb uw naasten lief’, vergeet het maar. Het gaat het CDA er slechts om dat die vluchtelingen in Godsnaam niet naar Europa komen. Buma wil ook een aanpassing van het VN-vluchtelingenverdrag, zodat vluchtelingen de status van ‘ontheemden’ krijgen. Want ‘dan is meteen duidelijk dat hun opvang tijdelijk is’. Met andere woorden: zo snel mogelijk weer opzouten met die uitvreters. Ook hier zal Buma de PVV ongetwijfeld aan zijn zijde vinden.

Onlangs werd nog bekend dat Sybrand Buma van alle lijsttrekkers het meeste vertrouwen geniet onder de Nederlandse bevolking. Althans, volgens een peiling van Maurice de Hond.

Zelfs een atheïst als ik zou zowat in God gaan geloven om Hem te kunnen vragen: Heer, heb meelij met dit land, verlos ons van het CDA.