Het CDA betrapt op verkwanselen van de rechtsstaat aan de PVV

Sijmprik

Het is toch wonderbaarlijk. Nee, het is godgeklaagd. In juni 2010 verklaart CDA-leider Verhagen nog tot twee keer toe plechtig in het parlement, dat hij nooit, nooit en te nimmer over uitruil van PVV-hobbies tegenover steun aan bezuinigingsmaatregelen zal onderhandelen. Nee, meneer Cohen, nee mevrouw Halsema, dat doen we niet! Dat zoekt de VVD maar met de PVV uit. Zie de officiële tekst zoals we die op Krapuul overnamen*). Er is ook nog ergens een YouTube van.

Maxime Verhagen werd daarom zelfs even tot “Held van de Dag” verheven op Krapuul!

Ongecontroleerde wapenvergunning tegen Moslims uitgereikt aan Wilders en zijn maffia

Maar op 4 juli 2010, werden we ruw wakker geschud. Rutte en Verhagen gaven een ongecontroleerde wapenvergunning tegen moslims aan Wilders, in ruil voor diens steun aan een kabinetsbeleid, dat de door foute bankiers veroorzaakte crisis helemaal op de bevolking ging verhalen.

We zijn 200 dagen verder sinds de bruine regeringsvorming. En wat doet immigratieminister Leers van het CDA? Nou, precies wat Maxime zei dat hij nooit wou dat zou gebeuren. Gerd Leers onderhandelde namens het kabinet van VVD en CDA, met PVV-onderknuppel Fritsma over hoeveel Afghanen, en welke, hij moest terugsturen naar hun land. In ruil voor… dat weten alleen de muren van de zo verfoeilijke “Achterkamertjes”! En het gekke is, dat ik Gerd Leers ken als een van de minder rechtse CDA-ers. Dat bewees hij als lid van de 2de Kamer en als burgemeester van Maastricht.

Stalinistische manipulatie van verzwakte persoonlijkheden: Leers

De vleugellamme, want uitgerangeerde, Leers, liet zich na zijn afzetting als Maastrichts burgemeester vanwege een troebele deal met Bulgaars onroerend goed **), strikken voor een onmogelijke taak: immigratieminister zijn in een kabinet onder curatele van Geert Wilders! Met een vlaai op sollicitatiebezoek bij haatpruikje! Afgedroogd worden in de eerste schermutselingen in de Kamer! Kom toch gezellig bulgaren bij mij, in Dobri Dol (Gelukkig Dal). Onze euro is er twee of drie waard.

Tot zover het specifieke en in zekere zin tragische geval van Leers. Maar, zoals Stalin vuile werkjes liet opknappen door de gevallen Boekharin in de dertiger jaren, om hem vervolgens smadelijk daarvoor te laten veroordelen in showprocessen, en zoals McCarthy in de communistenjacht in de VS van de vijftiger jaren zwakke meelopers gebruikte en vervolgens onmogelijk maakte, net zo gebruiken Verhagen en Bleker de verdwaalde Gerd Leers om deals met de duivel af te sluiten, die te verdedigen, om, ik beloof het u, hem vervolgens smadelijk te laten vallen.

Crisis van de Christendemocratie in Europa

Mijn god! Hoe kon het zo ver komen met de Christendemocratie? Ik heb daarover een artikel geschreven, waarvan ik u de lezing gaarne aanbeveel. Het CDA is geen uitzondering. Bij gebrek aan eigen doelstellingen en bij ambitie om de politiek te blijven controleren, kiezen christendemocraten in Europa voor de meest onwaarschijnlijke bondgenoten. Dicht bij huis, in Vlaanderen, zijn het de Vlaams-nationalisten van het NV-A van Bart de Wever. In Italië heeft de grote Democrazia Cristiana zich aan Berlusconi overgegeven. In Oostenrijk zijn het de Bolkesteinvrienden van de racistische FPÖ waarmee de christen-democraten in zee gaan. In Frankrijk gaat de meerderheid van de christelijke centrumpolitici mee met rechts, tegenwoordig de UMP van Sarkozy.

Maar in Nederland loopt het toch wel de spuigaten uit!

In Nederland was de Christen-democratie tot voor kort min of meer trouw aan haar ideeën. Balkenende riep op tot “normen-en-waarden”. Dat was natuurlijk in flagrante strijd met Balkenende’s achterkamertjes-akkoord met Pim Fortuyn om elkaar in 2002 niet aan te vallen. Opname van de LPF in de regering diende uitsluitend om de PvdA eruit te houden. In 2006 kon het CDA niet om de PvdA heen en Verhagen moest kiezen tussen zijn ambitie om buitenland-minister te worden of een verbanning naar de 2e Kamer. Hij koos het eerste, maar zette zich schrap, om zijn PvdA-assistenten van Ontwikkelingssamenwerking en van Europese Zaken (Timmermans) het leven zo zuur mogelijk te maken. Uiteindelijk slaagde hij er dan ook in, om via een ingewikkelde manipulatie met de NATO, zowel de PvdA als Balkenende voor het blok te zetten. Regering gevallen.

Maxime Verhagen in tweestrijd: Economie of Populisme?

Het leek dus een aangename verrassing, dat Verhagen in een lezing voor de Nijmeegse universiteit, zo’n duidelijke taal sprak: “In het Nederland van Wilders wil ik niet leven!” verklaarde hij in 2009. Intussen dwingt dezelfde Verhagen, die nu vice-minister-president van economische zaken is, zijn ondergeschikten zoals Bleker en Leers, keer op keer om voor de PVV te buigen. Je mag zelfs niet meer zeggen wat Rutte en Verhagen zelf op 4 juli 2010 verklaarden, namelijk dat je de fixatie van de PVV op de Islam verafschuwt. (Bleker, Overijssel, teruggeroepen).

De oppositie in het CDA, die toch bijna 40% van de (kader-)leden vertegenwoordigt, hoor je niet. Vermoedelijk waren ze wel bereid om niet tegen, maar voor een kamermotie ten gunste van het Afghaanse meisje Sahar te stemmen. Dat heeft Leers’ positie ten opzichte van Fritsma versterkt. Maar op langere duur verzwakt. Want zo lang het CDA blijft vermijden om partij te kiezen voor menselijkheid blijft ze de gevangene (de gegijzelde) van de PVV.

Maar goed, dat is allemaal het probleem van de leden van het CDA. Daar hoor ik niet bij. Zal ik ook nooit bij horen. De verwelkoming van de goede vreemdeling, zoals het Nieuwe Testament dat voorschrijft, wordt dag na dag verkocht aan de haatzaaiers van de PVV.

Beeld van een onderhandelingsfase tussen Leers en Fritsma:

Leers: “Jij maakt geen probleem van Afghaanse kinderen die “te verwesterd” zijn?”

Nee (Fritsma): “Alleen meisjes. Jongens kunnen voor mij de boom in.”

“Ja, maar het gaat er toch juist om, dat de Afghaanse maatschappij gelijkheid van mannen en vrouwen aanvaardt? Dan moeten jongens dat toch ook leren? Wat betekent respect voor de vrouw als je dat niet ook aan jongens wilt leren?”

“Nee, Gerdje”, (Fritsma)” we hebben een getal afgesproken: 60, geen 120! Basta.”

“OK, Sietze, we gaan aan de slag. Verwesterde jongens moeten gewoon naar de Taliban. Akkoord?”

Fritsma: “Akkoord. Maar we houwen je in de gaten, Leers!”

– Zoiets dus.

De partij voor wie de MORAAL zo wezenlijk was – wat doet ze ermee? – Het éne na het andere beginsel wordt verkwanseld aan de maffia van de PVV. Om een beetje aan de macht te blijven.

Arm christelijk volk. Jullie hebben betere politieke leiders verdiend.

Help ons, om het Verhagen, Leers en Wilders in te peperen, elke keer als ze mensen willen terugsturen naar de hel van Afghanistan!

————————————-

*) Met name verklaarde Verhagen in de 2e kamer:

Er is een aantal principes waarover ik echter niet onderhandel; ik ben dan ook niet bereid om die uit te ruilen. Ik zal dus niet zeggen: weet je wat, mijnheer Wilders, als de PVV haar standpunt opgeeft inzake het verbieden van de koran of het invoeren van een kopvoddentaks dan wel het registreren van bevolkingsgroepen, ben ik bereid om niet zo streng te zijn ten aanzien van de AOW of de overheidsfinanciën.

**) Ik heb een goeie deal voor Leers.Trek je terug uit de Engelse speculaties aan de Bulgaarse kust. In het hele prachtige en dunbevolkte land zijn voor een habbekrats huizen en gronden te koop. Maak vrienden met de mensen die er wonen: Trotse Bulgaren, zigeuners en Turks-sprekenden. Grieken, Roemenen, Serven, Macedoniërs – kortom alles wat je kan verwachten van een Balkan-mix. Bij nader inzien, lijkt het precies op Limburg. Foute grenzen, heel erg multiculti – maar zo een lieve mensen!

4 gedachten over “Het CDA betrapt op verkwanselen van de rechtsstaat aan de PVV”

  1. De Katholieke Zentrum Partei heeft in de jaren ”30 de Nationaal Socialisten geholpen. Je zou ook kunnen zeggen dat Verhagen terug grijpt naar een prachtige Katholiek traditie. Franco, Mussolini en de Fascistische dictaturen in Latijns Amerika konden ook op Katholieke steun rekenen. Tal van oorlogsmisdadigers zijn dank zij de Rooms Katholieke kerk ontkomen.

    Roomse politiek in Nederland had altijd al extreem onaangename trekjes. Lubbers was ook een ramp voor Nederland.

    Christendemocratie is in een crisis en dat is tragisch. De oplossing is heel simpel; gewoon weer Christelijke politiek voeren. Dat is politiek met mededogen. Gestrengheid moet ook worden getemperd met genade.

  2. 😯 Het mirakel Verhagen en de minkukel Leers zijn een doorn in het oog van vele Limburgers die hun provincie ten onder zien gaan aan dergelijke onbetrouwbare dubbele tongen.

  3. @Huib en @ Sofia – zeer goede politieke statements.
    Nog kijken of gezonde oren in Nederland overgebleven zijn die dit geluid kunnen opnemen.

Reacties zijn gesloten.