Herziening kapbesluit Schoorlse Bos? We zijn er nog niet

Door ons Burgerinitiatief moét de Provincie Noord-Holland op 3 februari een NIEUW besluit nemen. Maar helaas dreigen we de strijd te verliezen. VVD, PVDA, D66, CU  en GroenLinks hebben namelijk aangegeven vóór kap te zijn.

Er rest ons nog één mogelijkheid: de politici van deze partijen op andere gedachten brengen…

 Kom in actie en stuur een persoonlijke mail!

richt uw mail
aan: statengriffie@noord-holland.nl
cc: bureaugriffier@bergen-nh.nl

onderwerp: ter attentie van de Statenleden / gemeenteraadsleden.

U kunt de volgende tekst (of uw eigen woorden) gebruiken:

 “Geachte volksvertegenwoordiger, Ik vraag u tégen de bomenkap te stemmen omdat … 

* bomen nu meer dan ooit nodig zijn
* bomen CO2 opnemen en zorgen voor verkoeling
* bomen ons beschermen tegen fijnstof en stuifzand
* het van Steijnbos en Leeuwenkuilbos talloze zeldzame mossen, schimmels en paddestoelen herbergen
* het Schoorlse duingebied al divers ís (bos, duinen en heide)!

Tenslotte, stuur deze email door aan vrienden en kennissen!

– In aansluiting op eerder bericht, via duinstichting.nl