Heksenjacht is van alle tijden. Waarom? Vrouwendiscriminatie – 2

Nou ja. ALLE tijden? – In elk geval de tijden die wij kennen via geschreven geschiedenis.

Van de vroegste middeleeuwen weten we weinig af. Kloosters waren mannenkloosters. Een traditie die afkomstig is uit het voorchristelijke Egypte. Rond 1100 werd ook voor priesters en bisschoppen het celibaat verplicht gesteld. Althans bij de Rooms-Katholieken. De Oosters-Orthodoxen en de Anglicanen blijven gewoon getrouwd tot op heden. Niet toevallig misschien, werd ook in die tijd de biecht (en de bijbehorende vergeving/aflaat) ingesteld.

Je kunt niet ontkennen, dat deze vermannelijking van de religieus bepaalde cultuur sommige vrouwen al in de twaalfde en dertiende eeuw te veel werd. Ze organiseerden zich in béguinages, begijnencommunes, – vrouwenhuizen avant-la-lettre.

De ridders en hun voetvolk die met de kruistochten als excuus gingen rauwdauwen in het Rijndal (tegen de Joden), in Constantinopel (1204) om buit te verzenden naar Venetië en die de Oosterse Christenen in Jeruzalem in de armen dreven van verlichte moslims – die ridders hadden zo weinig vertrouwen in hun echtgenotes, dat zij kuisheidsgordels voorschreven en ombonden, zodat het naïeve en zwakke, verleidbare vrouwvolk hen bij (eventuele) thuiskomst “ongeschonden” zou opwachten.

Bij vlagen werden de begijnen van de Nederlanden, Noord-Frankrijk en het Westen van het huidige Duitsland vervolgd en zelfs nu en dan geëxecuteerd.

Aan het einde van de vijftiende eeuw werd dat plotseling heftiger. Dat is vreemd. De wereld breidde zich immers geweldig uit met de verovering van Midden-Amerika, het openleggen van Afrika en India. Waarom zou je als man dan nog de vrouwen die het met de satan schenen te doen achterna zitten? Toch is dit het moment dat de Hexenhammer wordt gepubliceerd en dominicaanse hoven honderden vrouwen die verdacht werden van gemeenschap met satan naar de brandstapel zonden.

De enige verklaring die ik kan bedenken is de mannelijke *onzekerheid*. De baarmoeder, de clitoris, de vagina – ze lijken oncontroleerbare en explosieve eigenschappen die koste wat het kost onder controle moeten worden gehouden. Je kan een, twee, hooguit drie keer per dag klaar komen. Maar vrouwen hebben oneindig veel orgasmes als ze willen. Ziedaar. Het probleem.

Bijna drie eeuwen bleef het probleem in Europa sudderen. Totdat in 1789 de Franse Revolutie uitbrak.

– Ook verschenen op Huibsnet.